Skærp selvforsørgelseskravet for udlændinge

Foto: Asger Bonnevie

Antallet af udlændinge, der får fast opholdstilladelse i Danmark, er steget kraftigt de seneste år. Alene fra 2011 til 2013 er antallet af godkendte opholdstilladelser steget fra 572 til 4.342.

 

Samtidig får langt flere familiesammenføring end tidligere. I 2012 var der små 3200 familiesammenføringer. I 2013 er det tal steget til mere end 4.700. (Den Korte Avis d. 7. januar og Jyllands-Posten d. 10. januar)

 

At der kommer udlændinge til Danmark er ofte positivt – hvis der er tale om retskafne borgere, der kommer til Danmark for at arbejde og betale skat.

 

Men virkeligheden er jo desværre en anden, idet en alt for stor andel af udlændinge i Danmark ender i arbejdsløshed og lever af sociale ydelser. Derfor er det også afgørende, hvem vi byder velkomne i Danmark – således at udlændingepolitikken bidrager positivt i stedet for at pålægge danskerne byrder.

 

Mange fra Mellemøsten og Afghanistan

Alene sidste år var omkring halvdelen af de udlændinge, der fik opholdstilladelse i Danmark, fra Mellemøsten og Afghanistan. Der er naturligvis også borgere fra disse områder, der bidrager positivt, men ser vi nøgternt på det, er det sådan ifølge Social- og Integrationsministeriet, at kun halvdelen af de 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er i arbejde, mens det gælder for næsten 4 ud af 5 personer med dansk oprindelse i samme aldersgruppe.

 

Det betyder, at alt for mange indvandrere fra disse områder bliver en øget forsørgelsesbyrde for danskerne, der i forvejen er en af de hårdest beskattede befolkninger i verden. Det er naturligvis ikke rimeligt.

 

Selvforsørgelse er svaret

Selvfølgelig skal vi hjælpe mennesker, der flygter fra krig og konflikter, men det er et helt andet spørgsmål, som ikke bør kædes sammen med debatten om indvandring.

 

Danmark må derfor i langt højere grad kræve, at de udlændinge, der kommer hertil, er i stand til at forsørge sig selv og i øvrigt er indforståede med at overholde dansk lovgivning.

 

Desværre har politikerne i alt for mange år haft for lidt mod til at sige det indlysende: At udlændinge, der kommer til landet, skal kunne bidrage positivt. Vi har været for dårlige til at stille krav, og resultatet er en generøsitet, som vi som lille land slet ikke kan holde til.

 

Læs også
Mange unge indvandrere i København sætter religiøse love over demokratiet – men det søger man at skjule

Udlændingeloven skal til revision

Den eneste rigtige løsning er at underkaste Udlændingeloven en grundig revision. Loven er for kompleks og uigennemskuelig – og derfor også ofte uretfærdig. Alt for ofte er det de gode, der græder, og de onde, der ler. Udlændinge, der bidrager positivt, sendes ud af landet, mens kriminelle, der aldrig har tjent en ærlig krone i deres liv, får lov at blive.

 

Vi skal ikke have VKO’s pointsystem tilbage – det var for bureaukratisk og havde et sindrigt system, hvor der for eksempel blev givet point for særlige universitetsuddannelser og foreningsarbejde. Foreningsarbejde er godt for civilsamfundet, men det er ikke afgørende for, hvorvidt man er i stand til at forsørge sig selv.

 

Lige så lidt er det afgørende, om man har gået på et stort universitet eller et lille og ukendt universitet – det afgørende er, at man som udlænding er i stand til at forsørge sige selv og sine, og at man kun tager ophold i Danmark, hvis man kan dokumentere, at det er tilfældet.

 

Udlændingeloven kræver en revision, så der i højere grad kommer fokus på selvforsørgelse, og derfor bør det for en fremtidig borgerlig regering være et af de vigtigste programpunkter at revidere udlændingeloven for at skærpe selvforsørgelseskravet.

 

Merete Riisager er integrations- og udlændingeordfører for Liberal Alliance

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…