Grove overgreb mod britiske piger – ingen gjorde noget af frygt for at blive kaldt racist

Britiske medier har i de senere år berettet om pakistanske bander, der systematisk forgriber sig på etnisk britiske mindreårige piger. Takket være Law and Freedom Foundation foreligger der nu en detaljeret rapport, der beskriver fænoments omfang, idet vi hidtil kun har set toppen af isbjerget.

 

Det vurderes, at 10.000 børn er ofre for sexovergreb i Storbritannien, og at banderne forgriber sig på mindst 1000 nye piger hvert år. I årevis har mange myndighedspersoner fortiet overgrebene på grund af den politiske korrekthed og af frygt for at blive stemplet som en racist. Herved har de svigtet ofrene og forlænget deres lidelser.

 

 

Piger lokkes i en fælde

De mindreårige britiske piger er gradvist blevet lokket i en fælde. Et medlem af banden har tilnærmet sig pigen for at knytte et venskabeligt bånd og få hende til at føle sig påskønnet. Han har givet hende gaver, såsom dukker og legetøj, penge eller måske en køretur. Han har måske gjort sig gode venner med pigens familie, så de følte sig trygge ved ham. Så har venskabet langsomt taget en anden drejning. Han har måske vist pigen pornografisk materiale for at få hende til at acceptere det og opleve det som normalt, og han kan begynde at diskutere seksuelle emner.

 

Han bliver mere fysisk, det overgår til at blive seksuelle overgreb, og pigen misbruges nu også af gerningsmandens familie og venner, ofte flere af gangen. Sommetider filmes overgrebet. Pigerne får alkohol, stoffer, mindre pengebeløb og andre gaver for at købe deres tavshed. Nogle spærres inde, tortureres og trues med, at deres familie vil lide overlast og huset sat i brand, hvis de sladrer.

 

Gerningsmanden søger at tale til pigens oprørstrang for at drive en kile ind mellem pigen og hendes forældre. Hvis forældrene stiller sig i vejen, beskylder han dem for at være racister og truer dem. Racismebeskyldningen benyttes også overfor pigen for at gøre hende medgørlig.

 

Gerningsmændene er især interesseret i jomfruer uden kønssygdomme, så deres muslimske koner ikke bliver smittet. Jo yngre pigen er, jo mere kan gerningsmanden tjene på hende.

 

 

Gerningsmændene

Gerningsmændene er i gennemsnit 29 år gamle. De er ofte respekterede familiefædre fra muslimske samfund, der har dækket over deres overgreb. Deres medskyldige ved den første kontakt kan indbefatte folk i nærheden; ved indkøbscentre kunne det være taxachauffører, butiksejere og sikkerhedsvagter.

 

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

En parlamentsrapport fra 2013 erkender, at asiater eller muslimer er overrepræsenteret blandt gerningsmændene. Muslimer udgør 5% af befolkningen, men 89% af de dømte gerningsmænd har været muslimer; ofte af pakistansk oprindelse. De er således voldsomt overrepræsenteret, og der er 154 gange større sandsynlighed for, at gerningsmanden er muslim end ikke-muslim. Hertil kommer, at nogle sexforbrydere, der kommer for retten, aldrig bliver dømt af den årsag, at de truer ofret eller intimiderer hende i retslokalet.

 

Af politisk korrekte årsager omtales gerningsmændene i britiske medier som “Asians”, hvilket sikher og hinduer har protesteret imod, idet de ikke vil slås i hartkorn med de muslimer, som også har forgrebet sig på deres børn.

 

 

Beretninger i medierne

Første gang, offentligheden fik kendskab til de organiserede overgreb, var i november 2010, hvor det kom frem, at politiet i Derbyshire havde arresteret 13 medlemmer af en muslimsk bande, der havde udnyttet 27 mindreårige piger.

 

I januar 2011 kom det frem i The Times, at i 17 retssager om seksuelle overgreb mod mindreårige piger, der havde fundet sted siden 1997, havde 50 af de 56 dømte gerningsmænd været muslimer.

 

The Times kunne i september 2012 ud fra fortrolige dokumenter afsløre, at byrådet i Rotherham i 1996 fik undersøgt de organiserede overgreb. Det konkluderedes dengang, at hovedparten af bagmændene var muslimer af pakistansk oprindelse (andre var muslimske kurdere eller kosovoalbanere). I 2002 havde byrådet udfærdiget en rapport, der viste, at tre pakistanske brødre havde udnyttet 54 piger seksuelt.

Læs også
Fupjournalistik: Politiken fortier muslimers rolle i de alvorlige uroligheder på Nørrebro

 

Nu er man endelig begyndt at tale om fænomenet, og nogle af ofrene og deres familier er også begyndt at lade deres stemme høre, eksempelvis den dengang 13-årige Emma Jackson samt beskrivelser af sexovergreb i Rochdale.

 

I maj 2013 kunne Mirror fortælle, at politiet var i gang med at undersøge mindst 54 bander, der udnytter mindreårige piger.

 

Law and Freedom Foundations rapport “Easy meat” – Multiculturalism, Islam and Child Sex Slavery påviser, at meget endnu ikke er kommet til offentlighedens kendskab.

 

 

Fortielser

Britiske myndigheder har kendt til denne type seksuelle overgreb siden 1988 eller før, men der skete stort set ingen anholdelser mellem 1988 og 2009. Fænomenet blev i årevis forsøgt fortiet af politiet, socialrådgivere, lærere, naboer, politikere og medierne – alle valgte de at nedtone overgrebene af frygt for at blive kaldt for islamofober eller racister.

 

Læs også
Morten var ved stranden med sine børn: ‘Fem muslimer’ omringede ham og truede med kniv: “Tror du bare, du kan gå her”

I 1980’erne, hvor sikh piger var ofrene, kunne man ikke bruge racismekortet mod dem, der ubekvemt gjorde opmærksom på problemet, men man valgte også dengang at fortie overgrebene.

 

Myndighederne i Rotherham har kendt til muslimske banders sexovergreb siden 1996. Rotherhams Råd til Børns Beskyttelse skrev i 2010 i et dokument, at man ville være omhyggelige under rapportskrivningen for at sikre sig, at dens konklusioner levede op til Rotherhams kvaliteter inden for mangfoldighed. “Det er bydende nødvendigt, at spekulationer om, hvorvidt der er tale om et udbredt kulturelt fænomen undgås.”

 

The Times skrev i september 2012, at organiserede grupper har kunnet foretage deres seksuelle overgreb igennem det seneste årti uden at politiet har grebet ind på trods af, at gerningsmændenes identitet var kendt. Der foreligger hundredvis af interne rapporter fra politiet og sociale myndigheder, som aldrig er blevet offentliggjort. I en rapport fra 2010 skrev efterretningsvæsenet således, at der årligt begås flere tusinde overgreb i South Yorkshire (som Rotherham ligger i ) alene. En ekspert i børne- og ungdomsforsorg kaldte fortielserne for vor tids største skandale inden for børnebeskyttelse.

 

 

Forsvundne piger

Piger, der er meldt savnet, har i nogle tilfælde været spærret inde af disse bander og er siden blevet genfundet. Man kan frygte for skæbnen for de piger, som man ikke finder, såsom Charlene Downes og Paige Chivers. Den 14-årige Charlene Downes forsvandt i 2003 nær en kebab-restaurant i Blackpool. Detektiver mener, at hun blev myrdet; man har dog aldrig fundet liget. Flere fastfood- og kebab-restauranter i Blackpool forbindes med seksuel udnyttelse af mindst 60 fortrinsvist britiske skolepiger. Den 15-årige Paige Chivers blev også seksuelt udnyttet og havde forbindelse til en kebab-restaurant, da hun forsvandt i 2007. Også hun frygtes myrdet.

 

Laura Wilson blev seksuelt udnyttet af en gruppe pakistanere, hvilket socialrådgivere kendte til i seks år, fra hun var 11 år til 17 år gammel. Myndighederne forpassede flere lejligheder til at gribe ind. Da Laura var 16 år, havde hun en affære med den gifte 20-årige Ishaq Hussain og fik et barn, som han ikke ville kendes ved. Året efter kom hun sammen med Hussains ven, den 18-årige Ashtiaq Asghar. Da Laura i oktober 2010 fortalte Hussain og Asghars familier om hendes seksuelle forhold til de to mænd, blev Asghar rasende. Han SMS’ede til Hussain: “Jeg har en mission at udføre ” og “Jeg vil sende den kuffar (vantro) kælling direkte i Helvede”. Han tog hende ned til South Yorkshire kanalen, dolkede hende adskillige gange og holdt hendes hoved under vandet, mens hun kæmpede for sit liv til det sidste. Asghar fik en livstidsdom for mordet.

Læs også
“Kunstige jomfruhinder”: Læger skal ikke vedligeholde overtro og uvidenhed

 

Fiona Ivison var 14 år, da hun blev offer for en bande, og tre år senere dræbte en af sexforbryderne hende.

 

 

Med islams billigelse

Man har erkendt, at der ligger et kulturelt element bag disse systematiske overgreb på britiske piger, men man tilskriver det den asiatiske kultur snarere end en islamisk kultur.

Rapporten “Easy meat” – Multiculturalism, Islam and Child Sex Slavery nævner i den forbindelse følgende forhold:

Man ser bort fra profeten Muhammeds vigtige rolle som eksempel til efterfølgelse for alle muslimer, herunder at Muhammed havde sex med Aisha inden hun var fyldt 10 år.

Muslimer lærer i moskeerne, at kvinder er andenklasses borgere, der ikke er meget mere værd end kvæg eller andre ejendomme, og at manden har fuld råderet over hende.

Koranen skelner mellem lovformelige koner og slaver og belærer muslimer om, at de kan have sex med dem.

Hadith’erne tillader muslimer at voldtage kvinder, som er fanget i slag, og derved bliver muslimens ejendom, dvs. slave.

Læs også
En kristen skolepige blev udsat for massiv mobning fra muslimske elever – skolelederen anbefalede, at hun tog tørklæde på …

Den muslimske mand må gerne voldtage sine slaver, og hvis de gør en slavepige til prostitueret er det dem tilgivet.

Islam er præget af en herrefolksmentalitet, hvor man ser ned på ikke-muslimer.

Britiske domstole tilpasser sig i stigende grad den islamiske sharia lov ved at give mildere straffe til muslimer, der voldtager mindreårige piger. Dette sås eksempelvis i maj 2013, hvor en muslim slap for fængselsstraf, da dommeren hørte, at den naive 18-årige på en islamisk skole havde lært, at kvinder er værdiløse. Han fortalte psykologer, at han ikke anede, at det var ulovligt at have sex med en villig 13-årig pige. Han havde desuden lært, at kvinder ikke er mere værd end en slikkepind, som er blevet smidt på jorden.

 

 

Rapporten kritiserer multikulturalister for at tro, at muslimer vil favne multikulturalismen, når islam blev etableret for 1300 år siden for at ødelægge multikulturalismen, idet alle andre værdier skal underordnes de islamiske værdier. Rapporten konkluderer, at antallet af muslimer i Storbritannien næsten fordobles for hvert årti, der går, så medmindre der sker drastiske samfundsforandringer, vil bandernes seksualforbrydelser vedblive med at stige i omfang.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…