Sankt Hans-bålet – en særlig dansk skik

Sankt Hans-aften, Tornby Strand. Arkiv

Den helgen, som har lagt navn til Sankt Hans, er Johannes Døberen. På dansk er Johannes blevet til Hans.

 

24. juni er Johannes Døberens helgendag. Johannes Døberen blev nemlig iflg. Bibelen født nøjagtigt et halvt år før Jesus. Det er altså Sankt Hans dag 24. juni, den dag vi også kalder Midsommer. Aftenen før er Sankt Hans-aften.

 

Bålet

Danskerne holder af at samles på midsommeraftenen og tænde bål, gerne på en strand. Ofte anbringes en heks på bålets top.

 

Men det bål, som brændes til Sankt Hans-aften, er ikke det samme som det bål, som middelalderens hekse blev brændt på. Midsommerilden har en helt anden historie end det bål, som blev rejst, når middelalderens troldfolk skulle af med livet.

 

Sankt Hans-bålet er kun én af flere midsommertraditioner fra det gamle danske bondesamfund. Bålet – eller ilden – blev opfattet som ondtafværgende. Og det skulle helst tændes med “vild ild” eller “sikker ild”, det vil sige ild, som er lavet helt fra grunden.

 

Hekse 

I folketraditionen er der en generel opfattelse af, at hekse er særligt aktive på magiske helligaftener, for eksempel ved at samle ingredienser til deres trolddomsaktiviteter eller ved at rejse afsted til hekseaktiviteter – for eksempel på Bloksbjeg i Harzen.

 

Ilden skal skræmme dem og forhindre dem i at holde hvil mellem almindelige mennesker. Desuden var bålet både i bondesamfundet og i vore dage en social skik, hvor man kan mødes og feste. At der skal en kludeheks på toppen af bålet, kendte man ikke til i bondesamfundet.

 

Skik og brug

I slutningen af 1800-tallet begynder de første spredte vidnesbyrd om heksefigurer for alvor at dukke op. Men det er først i begyndelsen af 1900-tallet, at heksene bliver almindelige ved Sankt Hans-bålene.

 

Det skyldes blandt andet Holger Drachmanns midsommervise “Vi elsker vort land” fra eventyrspillet “Der var en gang”, som blev opført på Det Kongelige Teater i 1887.

Læs også
Modig frihedskæmper: Ella von Cappeln lokkede SS-officer med røde roser – og skød ham

 

Så vidt vides er kombinationen af midsommerbålet og en heks på toppen første gang blevet taget i anvendelse ved midsommerfesten på Jelling Seminarium i år 1900, og derfra har skikken bredt sig ud over landet i løbet af første halvdel af 1900-tallet.

 

Skikken er ikke almindeligt kendt og brugt i udlandet.

 

Det fik uheldige konsekvenser for en dansk familie i Alabama i 1990’erne. De havde samlet deres venner og ville vise dem en traditionel dansk Sankt Hans-fest med en menneskestor kludedukke på toppen af bålet. Men i Alabama ser politiet af historiske årsager ganske anderledes alvorligt på den slags natlige bålafbrændinger.

 

Familien blev taget med på politistationen og havde meget svært ved at forklare, at dette er en uskyldig dansk skik, som de havde bragt med sig til deres nye hjemland.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…