Rokaden blotlægger en regering med rod, ustabilitet og risiko for øget politikerlede

FOTO: HASSE FERROLD
FOTO HASSE FERROLD: Regeringen Helle Thorning-Schmidt II Statsminister Helle Thorning-Schmidt danner i dag 03 02 2014 en ny regering. INFO www.STM.dk Statsministeren præsenterer den nye regering for Hendes Majestæt Dronningen på Amalienborg kl. 10.00. De afgående ministre modtages i afskedsaudiens på Amalienborg kl. 11.45. Statsminister Helle Thorning-Schmidt og økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager holder pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet kl. 12.15. Der vil være overdragelse i de berørte ministerier som følger: Kl. 13.00 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Skatteministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kl. 14.00 Miljøministeriet Transportministeriet Kl. 15.00 Udenrigsministeriet Kirkeministeriet Uddannelses- og Forskningsministeriet * * * Regeringen Helle Thorning-Schmidt II: 1) Statsminister Helle Thorning-Schmidt 2) Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager 3) Finansminister Bjarne Fog Corydon 4) Udenrigsminister Martin Lidegaard 5) Skatteminister Morten Østergaard 6) Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen 7) Justitsminister Karen Hækkerup 8) Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen 9) Kulturminister og kirkeminister Marianne Jelved 10) Minister for by, bolig og landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen 11) Undervisningsminister Christine Antorini 12) Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup 13) Forsvarsminister Nicolai Wammen 14) Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen 15) Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen 16) Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen 17) Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Dan Jørgensen 18) Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen 19) Transportminister Magnus Heunicke 20) Miljøminister Kirsten Brosbøl Centrale regeringsudvalg: Regeringens Koordinationsudvalg: Statsminister

Helle Thorning-Schmidt har efter mindre end to et halvt år som statsminister vist sig som en sand storforbruger af ministre. 26 minister-rokeringer er det blevet til nu. Det er rent ud sagt noget skidt. For den konstante skiften ministre betyder stor ustabilitet og et lige så stort demokratisk underskud.

 

Fjerde rokade

Helt efter bogen gik landets medier i går aftes, da resultatet af den seneste ministerrokade blev offentliggjort, i gang med at berette om ændringerne for danskerne. Der blev fortalt om de nye ansigter og om, hvordan der også gik nye ministerposter til gamle kendinge. Det store og vigtige spørgsmål er dog: Betyder ændringerne noget? Her må jeg svare, ja, det gør de da, men det er desværre ikke i en positiv retning.

 

Dagens ministerrokade er regeringens fjerde! Derudover er to radikale ministre, der selv valgte at gå, blevet erstattet med andre radikale.

 

Naturligvis vil regeringen og i særdeleshed Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager smile dagen igennem og forklare, at de er meget glade for det nye ministerhold. De vil bedyre, at det er dygtige og kompetente personer, der nu er blevet ministre.

 

Fakta er bare, at denne regeringsrokade sker af nød på grund af SFs sammenbrud, og så er det jo lidt pudsigt, at de nye ministre, hvis de nu er så dygtige og kompetente, ikke er blevet ministre noget før. Så uanset store smil og pudsigheder ved de traditionelle overdragelser af ministerier, kommer vi ikke udenom, at det er en groggy regering, vi ser i øjeblikket. At billedet af rod og ustabilitet præger!

 

Utal af ministre

Men regeringens trængsler er desværre også landets trængsler. For hver gang der kommer en ny minister ind i et ministerium, så er der en indkøringstid for den nye minister og for embedsmændene. Denne kan være af længere karakter, især hvis ministeren ikke har den store viden om det område, som personen nu skal til at være ansvarlig for. Det giver grus i maskineriet, og mange steder, hvor det ellers er nødvendigt med højt tempo, ryger farten ned på stort set 0.

 

På regeringens under 2,5 år har Skatteministeriet haft fire ministre, Erhvervs- og Vækstministeriet tre ministre, Udenrigsministeriet tre ministre, Socialministeriet tre ministre, Ministeriet for Fødevarer-, Landbrug og Fiskeri tre ministre og Transportministeriet tre ministre.  Altså har hver minister i de pågældende ministerier i snit siddet i mindre end tolv måneder på posten…

 

Børns Vilkår

Den slags giver bøvl. Direktøren for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, har for eksempel gjort det klart over for Ritzau, at de mange ministerskift gør, at det er lidt svært at se de lange linjer i den politik, der bliver ført.

 

I september sidste år præsenterede daværende socialminister Annette Vilhelmsen under stor mediebevågenhed sociale 2020-mål, siden har Børns Vilkår intet hørt til disse mål… Og jeg er sikker på, at eksemplet langt fra er enestående. Der sidder organisationer, embedsmænd og borgere rundt omkring og venter på, at der sker noget fra regeringens side på en lang række områder, men der sker ingenting, for ministeren er ny, og ustabiliteten og trægheden hersker.

Læs også
Dansk Folkeparti opruster: Udvalg, der skal skærpe partiets nationalkonservative profil med Martin Henriksen som formand

 

Javel hr. minister

Men det kan også gå en anden vej. Tomrum bliver jo fyldt ud: Embedsmændene styrer butikken.  Det er glimrende beskrevet i bogen: ”Javel, hr. minister”, hvor der skrives følgende om hyppige ministerrokader:

 

”Det kan give et demokratisk underskud: Topembedsmændene, der er værter ved alle de mange overdragelsesforretninger, udvikler en art professionel teflon og må tage sig af systemets langsigtede interesser. Den enkelte minister ender måske med at blive den, der kaster sig over de hurtige gevinster, der ser godt ud i pressen. Han skal nå det, inden han igen bliver skiftet ud. Resten – den lange tidshorisont og de store linjer – må han overlade til embedsmændene, der sikrer kontinuiteten”.

 

Politikerlede

Altså kan vi måske se frem til ministre, der bruger dagligdagen til at finde enkeltsager for at komme i pressen, mens den reelle politik-skabelse ligger hos embedsmændene. Lidt drillende kan man sige, at med regeringens meritter og holdninger kan det måske være meget godt, at det er embedsmændene, der styrer butikken.

 

I demokratisk henseende er svaret dog oplagt nej, og svage ministre, ustabilitet og handlingslammelse betyder, at landet på en række punkter går i stå, selv om der netop er brug for handling. Man må også frygte, at en sådan situation skaber øget politikerlede. Mange vil måske tænke, at hvis det alligevel ikke er politikerne, der styrer landet, nytter det måske slet ikke at stemme til næste Folketingsvalg: Det er jo bare rod, ustabilitet og dermed embedsmandsstyre det hele…

 

Jeg kan dog forsikre læserne af dette ugebrev om, at det nytter at stemme. Specielt hvis man ønsker, at Danmark kommer fri af den statsminister, som har hovedansvaret for, at tingene ser ud, som de gør!

Læs også
TV2 gik over stregen i forhold til Dansk Folkeparti, men trækker nu tilsyneladende i land

 

Kristian Thulesen Dahl er formand for Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…