Ret til at bestemme selv: Operationer på raske kønsorganer krænker drenges ret til egen krop

Screenshot

Det er efterhånden 12 år siden, jeg skrev mit første debatindlæg om drengeomskæring i Ugeskrift for Læger. Håbet var at ruske op i mine kolleger og på sigt få stoppet ikke-terapeutiske, kirurgiske overgreb på danske drengebørns kønsorganer.

 

Selv om vi ikke er nået helt i mål endnu, da mellem 1000 og 2000 drengebørn fortsat bliver omskåret i Danmark hvert år, er meget heldigvis sket siden da.

 

Læger siger nej til rituel drengeomskæring

Danske læger tager nu klart afstand fra rituel drengeomskæring. Stærkest er udmeldingen fra de praktiserende læger i Dansk Selskab for Almen Medicin, der i utvetydige vendinger har roteret tommelfingeren nedad og kalder indgrebet for ‘lemlæstelse’.

 

Drengeomskæring er nemlig en alvorlig, rettighedskrænkende legemsbeskadigelse, helt som det er tilfældet med pigeomskæring. Selv om de værst mutilerende former for pigeomskæring er i en liga for sig, så gør de færreste sig klart, at 85% af verdens pigeomskæringer faktisk er anatomisk mindre omfattende end dét, drenge bliver udsat for ved en rituel drengeomskæring.

 

Jurister siger nej

Jurister er også kommet på banen til forsvar for drenges rettigheder. Sidste år gjorde et flot juridisk speciale, der blev tildelt topkarakter ved Aarhus Universitet, rede for de retlige problemer, der findes ved rituel drengeomskæring. I april 2014 benævnte en fhv. kriminaldommer rituel drengeomskæring som en ’åbenbar’ overtrædelse af straffelovens voldsbestemmelser i en artikel i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

 

Børneorganisationer siger nej

Foruden lægerne og juristerne er der også kommet klokkeklare udmeldinger imod drengeomskæring fra en stribe toneangivende børneorganisationer og græsrodsbevægelser. Børnerådet, Børns Vilkår, Red Barnet, Sex & Samfund og Intact Denmark støtter kampen mod rituel drengeomskæring.

 

Og internationale fora som Europarådets parlamentariske forsamling, de nordiske børneombudsmænd og de nordiske foreninger for kliniske sexologer bakker op om et opgør med ikke-terapeutisk omskæring af drenge under en vis rimelig aldersgrænse, der af de fleste anses for at være 18 år.

 

Flere andre organisationer og faggrupper er undervejs med resolutioner til fordel for drengene, så presset på politikerne øges dag for dag.

 

Voksende utilfredshed i befolkningen

Læs også
TV afslører store problemer med udenlandske læger på danske hospitaler – tidligere overlæge advarer

Stemningen i befolkningen har også ændret sig markant i de 12 år, jeg har fulgt med i debatten. Der er voksende utilfredshed over, at rituel forhudsamputation fortsat finder sted på raske drenge i Danmark, og der er meningsmålinger, der viser markant støtte til fordel for en nedre aldersgrænse på 18 år. De fleste fatter ganske enkelt ikke politikernes legen gemme og manglende handling i forhold til dette oplagte børnerettighedsproblem.

 

Religiøse hindringer for forbud

En væsentlig hindring på vejen mod et lovindgreb har utvivlsomt været venerationen for landets lille, velintegrerede gruppe af jøder, selv om antallet af danske drengeomskæringer er 50-100 gange større i muslimske familier.

 

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at befolkningens modstand mod rituel drengeomskæring ikke drives af antisemitiske eller islam-fjendske dagsordener, men af et dybfølt befolkningsønske om at sikre drenge retten til at bestemme over egen krop.
Overrabbiner Bent Lexner har for nylig – for første gang – anerkendt, at der ikke foreligger nogen religiøs pligt for jødiske forældre til at omskære deres drenge: “De kan jo vælge at lade være”, udtalte han på DR2 d. 3. marts 2014 i programmet Jersild i tiden.

 

Og en redaktør på den amerikanske jødiske avis The Jewish Daily Forward udtalte d. 12. maj 2014, at rituel drengeomskæring er et ‘barbarisk’ indgreb, der nedsætter den seksuelle nydelse, hvilket moderne jøder åbent bør anerkende. Der blæser således nye selv-kritiske vinde i forhold til det jødiske omskæringsritual.

 

Muslimer holder generelt lavere profil i debatten, formentlig fordi deres sag ikke er helt så let at argumentere for. Der er nemlig ingen krav i hverken Koranen eller de tilhørende hadith’er om, at drenge skal omskæres. Faktisk er der nogle muslimer, der mener, at omskæring slet ikke er forenelig med islam.

 

Sundhedsstyrelsens svigt 

En anden væsentlig hindring for fremskridt på området er Sundhedsstyrelsen, der desværre har svigtet sit ansvar og begået to sundhedsfagligt dybt kritisable skrifter, henholdsvis et ’notat’ og en ’vejledning’ om omskæring af drenge, som ingen sundhedsfagpersoner kan tage seriøst.

Læs også
Retslægerådet møder voldsom kritik for at gøre omskæring af to somaliske piger til noget uskadeligt

 

Jeg har i en Politiken-kronik d. 4. marts 2014 leveret en sønderlemmende kritik af Sundhedsstyrelsen og dennes centrale betydning for den politiske handlingslammelse i forhold til omskæringsproblemet. Sundhedsstyrelsen har som reaktion anklaget mig for at afgive ’ukorrekte oplysninger’ i min kronik, men styrelsen har ikke fremlagt så meget som ét seriøst eksempel på, hvilke af mine alvorlige sundhedsfaglige anklager, der er ukorrekte.

 

Ret til at bestemme over egen krop

Naturligvis ønsker ingen at forhindre voksne, myndige mænd i at ændre udseende, funktionalitet og følsomhed på deres egen penis, hvis de i ramme alvor skulle ønske det. Men det er i allerhøjeste grad vigtigt at sikre, at det kun er organets ejermand, der selv kan tage så drastisk og irreversibel en beslutning. Ingen andre har nogen legitim ret til at gøre det.

 

Det er kun et spørgsmål om tid, før politikerne på Christiansborg begynder at lytte for alvor. I april 2014 skrev tre Christiansborg-politikere fra de tre liberale partier en fremragende kronik imod rituel drengeomskæring i Jyllandsposten.

 

Befolkningen bør ved kommende valg kræve, at alle kandidater til både Folketing og Europaparlament tydeligt melder ud, hvordan de – foruden at være socialister, socialdemokrater, socialliberale, liberale, ultraliberale, konservative eller folkepartister – forholder sig til rituel drengeomskæring.

 

Vi må afkræve klare svar fra hver eneste kandidat, om de vil bidrage til, at Danmark skal gå forrest og høste den internationale anerkendelse, der følger med at blive verdens foregangsland, når det gælder børns – både pigers og drenges – ret til at bestemme over egen krop.

 

Læs også
Afrikansk ægtepar fra Fredericia tog til Sudan og fik to døtre omskåret – de bliver ikke udvist

Morten Frisch er overlæge, dr.med., ph.d., adj. professor

 

Ved at klikke på det følgende link kan læseren se billeder af en omskæring af en dreng. Vi advarer mod meget stærke billeder.

http://www.afrjpaedsurg.org/article.asp?issn=0189-6725;year=2013;volume=10;issue=3;spage=252;epage=254;aulast=Bhat

 

Ved at klikke på det følgende link kan læseren se en video, der viser, hvordan den hyppigste omskæring af amerikanske drengebørn foregår. Vi advarer mod meget stærke billeder.

http://www.dailymotion.com/video/xjkd30_infant-circumcision-injection-and-procedure_news?from_related=related.page.int.behavior-meta2.0d129748606e9d2a233930ce5b94edb1140043668 

 

Ved at klikke på det følgende link kan læseren se en video, der viser, hvordan den hyppigste omskæring af danske drenge (alder 0-6 år) foregår. Vi advarer mod meget stærke billeder.

http://www.dailymotion.com/video/xk8q2v_plastibell-infant-circumcision_news

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…