Rend mig i konventionerne, hvis de blokerer for sund fornuft!

Den europæiske menneskerettighedsdomstol

Rend mig i konventionerne, hvis de blokerer for sund fornuft! Verden forandrer sig, og konventioner, love og servitutter bør opdateres og revideres med tiden. Læs mere …

 

Efter krigen i 1864 indførte man Genevekonventionen – og samtidig Internationale Røde Kors – med regler om at tage sig af de sårede i krig og beskytte civile, der hjalp de sårede. Konventionen efterfulgtes af 2., 3, og 4. konvention pga. udviklingen med 1. og  2. verdenskrig og konflikten mellem Israel og Palæstina. Konventioner, love og regler bør opdateres løbende. Fx blev soldaterne i 1864 såret af bajonetter og sabler, mens man i dag kan dræbe med bomber, kampfly og droner.

 

FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder blev udformet i 1948 – efter 2. verdenskrig – og er stadig brugt som vejledning for mange lande. Man havde før talt om menneskerettigheder, og i den amerikanske grundlov står fx, at alle mennesker er skabt lige. Menneskerettighedernes artikler omfatter ret til liv, frihed og personlig sikkerhed, retfærdig rettergang, ret til at søge asyl, ret til ytrings- og religionsfrihed, ret til uddannelse, arbejde o.a.

 

Menneskerettighederne er godkendt i FN’s medlemslande, men intet land har været i stand til at overholde alle 30 artikler, fx menneskerettighederne, artikel 23: Alle har ret til arbejde ……… Befolkningstilvæksten gør det i dag vanskeligt at skaffe arbejde til alle! Menneskerettighederne, artikel 4: Ingen må holdes i slaveri, og slavehandel under alle former skal være forbudt. Indlysende i Danmark men ikke i mellemøstlige lande, hvor mange kvinder behandles som slaver!

 

Der bør ikke være rettigheder uden pligter!

Man henviser ofte til menneskerettighederne men glemmer, at der også skal være menneskepligter (Human Responsibilities). De var på FN’s dagsorden i 1998 men ikke ratificeret, da nogle vestlige lande stemte imod, for at de  ikke skulle overskygge menneskerettighederne!

 

FN’s verdenserklæring om menneskepligter blev udformet af FN’s InterAction Council, der bestod af 35 forhenværende politiske ledere: Australiens præsident Malcolm Fraser, Tysklands forbundskansler Helmut Schmidt, Frankrigs præsident Valéry Giscard d’Estaing, USA’s præsident Jimmy Carter, Canadas premierminister Pierre Elliott Trudeau, Sovjetunionens præsident Mikhail Gorbatjov, Libanons premierminister Salim El Hoss, Israels premierminister Shimon Peres o.a. InterAction Council prøver stadig at få menneskepligterne ratificeret i FN.

 

Menneskepligternes 19 artikler er fornuftige regler for mennneskelig opførsel. Menneskepligterne, artikel 4: Hvad du ikke ønsker gjort mod dig selv, skal du ikke gøre mod andre.

 

Menneskepligterne, artikel 6: Konflikter mellem stater eller personer bør afgøres uden vold …..

Det er en kendt sag, at vold som regel udløser mere vold, mens Gandhi iført lændeklæder og med stav i hånd viste, hvordan man uden vold kunne bringe den britiske overmagt i knæ og gøre Indien frit (1947). Det skete med værdighed, så der ikke bagefter var had mod den tidligere kolonimagt.

 

Menneskepligterne, artikel 18: Familieplanlægning er ethvert pars ansvar …

Når vi beklager os over de store flygtningestrømme, glemmer vi, at vi er medskyldige ved at have hjulpet og stadig hjælper de fattige landes befolkninger med sundhed, uden samtidig at indføre familieplanlægning. Derfor havner mange lande pga. befolkningstilvæksten i fattigdom og nød og er nødt til at eksportere deres befolkningsoverskud, som ingen lande har lyst at modtage.

Læs også
Pape fik erklæring om reform af Menneskerettigheds domstol – DF kalder den “skuffende”

 

Menneskepligterne, artikel 7: … Alle har pligt til at beskytte luften, vandet og jorden af hensyn til nuværende og fremtidige generationer. Vi forurener luften, vandet og jorden ved overbefolkning og ved at bruge fossile brændsler. Vi skal indføre familieplanlægning og reducere udledningen af CO2. Det kan ikke ske ved vind, sol og bio alene men bør suppleres med driftsikker kernekraft (med thorium) til verdens stigende energibehov.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

 

PS: Delstaten Victoria  i Australien indførte Menneskepligterne i 2007. Andre lande burde følge efter, da disse regler for human opførsel er gratis at indføre og kan bidrage til bedre samfund!

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…