Randzonerne skal fjernes helt

Arkiv

Med den seneste randzoneaftale fjernes halvdelen af randzonerne. Det var så langt vi kunne komme lige nu og få flertal for i Folketinget. Derfor stemte vi i Venstre for.

 

Venstre havde gerne set, at vi kunne fjerne randzonerne, men det var der ikke flertal for.

 

Halvering

Resultatet af forhandlingerne er blevet en halvering af randzonerne til ca. 25.000 ha, og det er bedre, end ikke at få noget gennemført. Så ville alternativet blive at fortsætte med den nuværende randzonelov og endnu flere randzoner.

 

Ministerens forberedelse og implementering af randzoneloven er ikke tilfredsstillende, og det har vi påpeget under lovbehandlingen. Ministeren burde gøre det tydeligt for lodsejerne, hvor randzonerne skal være, men det er desværre ikke sket endnu, og det er kritisabelt.

 

Vi har ikke set det lovede randzonekort og vi frygter, at det ikke bliver klart og entydigt i alle tilfælde, hvor der er randzonekrav langs danske vandløb og søer, ligesom det heller ikke er klart, hvordan regeringen vil sikre, at målet om en halvering af randzonerne til ca. 25.000 ha nås.

 

I aftalen står klart, at randzonerne skal kompenseres efter de hidtidige regler, og i overensstemmelse med den nye EU-landbrugsreform.

 

Vi har ikke set en model for, hvorledes ministeren vil sikre denne del af aftalen. Vi må derfor konkludere, at implementeringen af randzoneloven helt må stå for regeringens eget ansvar.

 

Skal helt væk

Fødevarevækstaftalen er en stemmeaftale og ikke et forlig. Partierne har hver især mulighed for senere at træffe nye beslutninger om randzonerne. Nogle partier vil tydeligvis have flere randzoner.

 

I Venstre vil vi arbejde for at randzonerne fjernes. Det har vi gode begrundelser for, bl.a. med henvisning til seneste rapporter, der viser at landbruget har leveret begrænsninger i udledningerne som tidligere krævet af Folketinget.

 

Læs også
Danmark er med til at rydde verdens skove, som brændes af som biobrændsel!

Erling Bonnesen er fødevareordfører for Venstre 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…