Politiet: “Asylansøgere kan rasere og smadre et center, uden at det får konsekvenser”

colourbox

Normalt er det Center Sandholm, der trækker de store overskrifter, når det gælder kriminalitet blandt asylansøgere. Her har TV2 blandt andet afsløret omfattende narkohandel. Og her har frustrerede mennesker via gps-sporing lokaliseret deres stjålne iPads, uden at politiet har haft mulighed for at gå ind og hente de stjålne ting.

 

At være asylansøger i Danmark betyder i mange tilfælde også at være beskyttet mod lovens lange arm på de ofte fredhellige asylcentre.

 

Denne manglende konsekvens har blandt andet givet sig udsalg i, at omkring hver tredje asylansøger begår kriminalitet, medens deres asylansøgning behandles. (Rigspolitiets tal )

 

Men det er kun toppen af isbjerget

Problemet er imidlertid langt mere omfattende, end det fremgå af Rigspolitiets kriminalstatistikker.

 

Rundt omkring i landets politikredse lægger ballade med asylansøgere et stadig større beslag på politiets beredskab, uden at det på nogen måde får konsekvenser for ballademagere og voldelige asylansøgere.

 

Og netop denne manglende konsekvens frustrerer de politifolk, der gang på gang må rykke ud til vold og slagsmål på asylcentrene.

 

Den Korte Avis har talt med en af dem, som af gode grunde ønsker at være anonym, da det rundt omkring i politikredsene er ilde set, at de menige udtaler sig. I Fyns Politikreds har de menige politifolk således fået direkte forbud mod at tale med pressen om de mere generelle problemer, de oplever i deres arbejde.

 

 

Sender ofte både tre og flere patruljevogne

Den polititjenestemand, som Den Korte Avis har talt med, lægger ikke skjul på de frustrationer, han og hans kollegaer føler over udviklingen på asylområdet.

 

”De kan foretage sig hvad som helst ude på asylcentrene. De kan smadre et helt møblement, de kan true personalet eller starte et masseslagsmål, og når vi så blive tilkaldt for at skaffe ro, får vi at vide, at asylcentret ikke ønsker at indgive anmeldelse,” fortæller han og fortsætter:

Læs også
 Det er politiets fornemste opgave at beskytte truede personer – ikke at lukke munden på dem

 

”Det er jo meningsløst, for på den måde lærer de jo allerede inden har fået asyl, at i Danmark kan man opføre sig, som man vil, uden at det får konsekvenser. Det er den farlige holdning, de senere kommer ud i samfundet med, og det vil fremover give store problemer,” understreger polititjenestemanden.

 

Han fortæller, at i forvejen lægger asylcentrene store beslag på politiet ressourcer, uden at det som nævnt får konsekvenser af nogen slags.

 

”Når vi bliver tilkaldt til uro på et asylcenter, kan vi ikke nøjes med blot at sende én patruljevogn. Uanset hvor begrænset meldingen om uro lyder, sender vi for en sikkerheds skyld normalt tre og i alvorlige tilfælde flere patruljevogne, da vi ved, at beboerne på asylcentrene ofte teamer op mod politiet, så snart de ser os.”

 

Over 30 sager, flest med udrykninger til asylcenter på under to år

En kilde i en af landets politikredse har for Den Korte Avis udarbejdet en summarisk liste over antallet af udrykninger til et lokalt asylcenter, der kan rumme op til 50 beboere.

 

Listen er meget præcis med angivelse af dato og klokkeslæt og omfatter lidt over 30 sager, og hvoraf de fleste er udrykninger i en halvandet års periode fra 2012-13 med kortfattede oplysninger om årsagerne til udrykningerne.

 

Læs også
Tyskerne er blevet mere kritiske over for asylansøgere – de stoler ikke på dem

Det drejer sig eksempelvis om en flok på 20 – 30 asylansøgere, der har hidset sig op mod personalet, som har følt sig truet og tilkaldt hjælp fra politiet, eller en halv snes asylansøgere, der er røget i totterne på hinanden og slås med stole. For slet ikke at tale om sager med enkelte beboere, der er gået amok og har slået personalet.

 

I det hele taget er der rigtigt mange voldssager, herunder et par masseslagsmål, hærværk med smadrede ruder og smadret inventar og trusler mod personalet. I et enkelt tilfælde har personalet måttet tilkaldt hjælp fra politiet, fordi samtlige asylansøgere på centret var meget ophidsede.

 

Desuden var asylcentret i en periode plaget af uønskede personer, som personalet ikke kunne få ud, og som politiet derfor måtte rykke ud og fjerne.

 

Den Korte Avis kender kildens identitet og asylcentrets beliggenhed.

 

Offentligheden og politikerne bliver holdt i uvidenhed

Den polititjenestemand, Den Korte Avis taler med, nikker genkendende til listen.

 

”Det er rigtigt typiske sager, og så finder der desuden mange episoder sted på asylcentrene, som aldrig kommer til politiets kendskab, og som vi tidligere har talt om, så har jeg indtryk af, at det er mange,” fortæller han og fortsætter:

Læs også
Stramninger var hårdt påkrævet: På blot fire år har asylansøgere kostet samfundet over tretten milliarder kroner

 

”Problemet er, at der næsten aldrig bliver skrevet rapport på den slags sager, fordi asylcentrene sjældent vil anmelde det. Og det betyder for det første, at mange sager slutter uden konsekvenser for asylansøgerne, og for det andet, at offentligheden og politikerne bliver holdt i total uvidenhed om de rent faktiske forhold.”

 

De kan begå grov kriminalitet og stjæle og får alligevel asyl

Uanset hvordan en asylansøger opfører sig, får det ingen konsekvens for hans asylansøgning. Han kan begå grov kriminalitet, stjæle eller smadre et asylcenter. Hans asylbehandling kører uantastet videre i Udlændingestyrelsen, og er han berettiget til asyl, får han det.

 

”Og det er groft og uanstændigt over for den befolkning, der betaler gildet, og som også er ofrene for forbrydelserne. Her i politikredsen er det indvandrerne, der er de værste kriminelle, vi har, og bortset måske fra deres indbyrdes slagsmål er det meste af deres kriminalitet vendt mod danskerne,” fortæller polititjenestemanden og fortsætter:

 

”Vi kan få en flygtning ind, der har fået asyl, og som vi har pågrebet for noget kriminelt, og når vi så slår ham op, ruller den ene lovovertrædelse og dom efter den anden frem på skærmen. Det er ufatteligt, at folk bliver ved med at finde sig i, at myndighederne kritiskløst giver asyl til kriminelle, som blot benytter opholdstilladelsen i Danmark til at forsætte den kriminelle løbebane.”

 

Det hele skyldes manglen på konsekvens

Polititjenestemanden, som af gode grunde ønsker at være anonym, er ikke i tvivl om årsagen til denne udvikling.

Læs også
Ny debat eksploderer: Asylansøgere kan lyve, som det passer dem, uden at blive straffet

 

”Det er manglende konsekvens, der starter i asylcentrene, hvor der bliver set gennemfingre med vold og ballade, og hvor asylansøgerne hurtigt finder ud af, at der ikke sker dem noget. Heller ikke, selvom politiet dukker op og heller ikke, selvom nogle af dem måske bliver anbragt i detentionen på grund af fuldskab og vold,” understreger han og fortsætter:

 

”De opdager også hurtigt, at de kan få asyl, uanset om de begår kriminalitet eller overfalder personalet i et asylcenter, så når de har fået asyl og kommer ud i samfundet er det for mange af dem med den holdning, at i Danmark er der ingen konsekvens. Her kan man opføre sig, som man vil. Og det lider befolkningen under og vil i stigende grad komme til det, hvis denne udvikling får lov til at fortsætte.”

 

Siger altså en af de polititjenestemænd, der i det daglige arbejder med problemerne og har dem inde på livet.

 

Ifølge en opgørelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed vil ikke-vestlige indvandrere i år komme til at koste det danske samfund 16,6 milliarder kroner i nettoudgifter. I det beløb er ikke medregnet de store og tunge udgifter, der er forbundet med kriminalitet.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…