Et formidabelt værk om danskerne og Danmark i Den Kolde Krig

pr-foto

Med værket ”Ulve, får og Vogtere – Den Kolde Krig i Danmark 1945 –1991”har professor Bent Jensen bedrevet det store kunststykke at udgive resultatet af et gennemvidenskabeligt og velfunderet forskningsprojekt i et sprog, hvor alle kan være med.

 

 

Bent Jensen og hans forskerteam i Center for Koldkrigsforskning, der under VK-regeringen og på opfordring fra Dansk Folkeparti blev oprettet i perioden 2007 – 2010, har på trods af benspænd fra især tidligere PET-chef Jacob Scharf og tidligere justitsminister Morten Bødskov (S), formået at gennemføre en forskning af et stykke Danmarkshistorie, en forskning der med brugen af ikke blot danske og sovjetiske kilder, men også kilder fra en lang række andre lande, er helt unik.

 

 

Kan læses som en kriminalroman

Det store tobindsværk, der inklusive kildehenvisninger, begrebs- og ordforklaringer, alfabetisk personregister med videre fylder 1.506 sider, kan takket være Bent Jensens levende og medrivende sprog læses som en kriminalroman, eller gyser, om man vil, om de sære ting, der foregik i Danmark, da landet var en del af den kolde krig.

 

 

Det er således helt bevidst, at værket i sin undertitel ikke hedder ”Danmark under Den Kolde Krig”, men ”Den Kolde Krig i Danmark”. For, som Bent Jensen og hans forskerteam så rigeligt dokumenterer, så var der kold krig i Danmark i den periode, hvor Sovjetunion veldokumenteret beskrevet i værket vitterligt udgjorde en regulær militær trussel mod Danmark med en række byer som mål for kernevåbenangreb. I første omgang Esbjerg og Roskilde, og hvis den danske modstand fortsatte, ville Odense og København blive det næste mål for et kernevåbenangreb.

 

 

En ting er imidlertid værkets beskrivelse af den militære trussel mod Danmark. Den slags er til at tage og føle på. Noget helt andet er værkets beskrivelse og dokumentation af den kolde krig, som Sovjetunionens danske medløbere dirigeret af KGB førte mod den danske befolkning i form af misinformation og promovering af Sovjetunionen som fredens forkæmper og NATO og USA som de store skurke.

 

 

Tvivlere kan i værket hente rigeligt med dokumentation for, hvem det var, der stod bag fredsbevægelserne, og hvem det var, der finansierede det gilde, der fik godtroende og velmenende mennesker til at hoppe med på limpinden. Alt sammen med det mål for øje ikke blot at nedbryde forsvarsviljen i Danmark, men i hele Vesteuropa, hvilket i høj grad var ved at lykkes.

 

 

I Danmark blandt andet med det skammelige resultat, at Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og SF i fodnoteperioden fra efteråret 1982 og til maj 1988 gik Sovjetunionens ærinde i en sådan grad, at Danmark var godt på vej til at blive smidt ud af NATO og dermed ubeskyttet blive overladt til Sovjetunionens forgodtbefindende.

Læs også
Trykkefrihedens tre vilde år: Fra ølbrygning og religionskritik til hævnporno og hofsladder

 

 

Pinligt for Klaus Rifbjerg og en lang række kendte politikere

Det, der især ud over sproget og den levende og veldokumenterede beskrivelse er med til at gøre Bent Jensens og hans forskerteams projekt let læseligt og overskueligt på trods af de over 1.000 tekstsider, er selve værket opdeling i afgrænsede emner, der kan læses uafhængigt af hinanden.

 

 

Således omhandler værkets bind ét både det ydre og indre trusselbilledet med blandt andet en formidabel og veldokumenteret beskrivelse af Sovjetunionen som en militært ledet nation, hvor hovedparten af landet produktion til stor armod for befolkningen var indrettet efter militærets behov og krav.

 

 

For partipolitisk interesserede er der også i bind ét masser af godbidder at hente om forhold i DKP, SF og Venstresocialisterne, som hver har fået deres store velgennemarbejdede kapitel om deres roller i den kolde krig mod den danske befolkning.

 

 

Læs også
Elisabeth Gjerluff Nielsen: En lillesøster taler ud om opbrud i familien – den fortjener anerkendelse

Hvad angår SF blandt andet en lettere tragikomiske beretning om, at de to ledende SF’ere, Holger Vivike og partiformanden, Aksel Larsen, arbejdede for hver sin efterretningstjeneste. Vivike for KGB og Aksel Larsen for CIA. Ved en enkelt lejlighed optrådte KGB-agenten Vivike oven i køber som bevæbnet livvagt for partiformand Aksel Larsen, medens denne holdt et møde med sin CIA-kontakt (!).

 

 

Det er også i bind ét, danske statsborgeres nære forhold til KGB og Stasi er under lup, hvilket i øvrigt er ret så pinligt for Klaus Rifbjerg for slet ikke at tale om en lang række kendte politiker. Den Korte Avis vil i en senere artikel beskrive Klaus Rifbjergs nære og hjertelige forhold til Ole Sohns DDR-venner.

 

 

I et meget væsentligt og hidtil ubeskrevet kapitel om danske journalisters arbejde som påvirkningsagenter for KGB beskrives deres arbejdsmetoder grundigt og med eksempler, og det dokumenteres blandt andet, hvordan eksempelvis journalist Jørgen Dragsdahl fik gjort dagbladet Information til et organ for KGB-disinformation med det formål at påvirke den demokratiske beslutningsproces i Danmark til fordel for Sovjetunionen og imod USA og NATO.

 

 

Ligeledes beskrives i bind ét en lang række spion- og agentsager, hvor både udenlandske og danske statsborgere har været involveret. Blandt dem Morten Jung-Olsen, der var ansat i Udenrigsministeriet, og som under dæknavnet Lenz var en særdeles effektiv Stasi-agent fra 1975 til 1989. Han blev arresteret i december 1999, men løsladt igen i april 2000. To måneder senere besluttede daværende justitsminister Frank Jensen (S) efter råd fra rigsadvokaten at opgive en retssag. I dag har Jung-Olsen skiftet navn og har en høj stilling i EU.

 

 

Læs også
Boganmeldelse: Søren Krarup – ikke sort præst, men et lys i mørket 

Socialdemokratiets forvandling fra vogtere til medløbere

Medens bind ét handler om ulvene, Sovjetunionens medløbere, og fårene, den danske befolkning, handler bind to blandt andet om vogterne. Det vil sige de sikkerhedsorganisationer, der skal virke som et forsvar mod de indre trusler mod demokratiet.

 

 

Ligeledes omhandler bind to de både politiske og militære tiltag, danske politikere tog for løbende at afværge truslen fra Sovjetunionen, hvilket på mange området blandt andet kom til at betyde, at landet førte noget, der lignede en tilpasningspolitik.

 

 

Således konkluderer Bent Jensen, at Danmark ofte gik meget langt i sin tilpasningspolitik over for Sovjetunionen for ikke at blive udsat for sovjetiske mishagsytringer eller irettesættelser

 

 

I lighed med bind ét er også bind to opdelt i kapitler, der kan læses uafhængigt af hinanden. Ud over de statslige vogterorganisationers forhold i Den Kolde Krig, altså Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste, militæret, hjemmeværnet og civilforsvaret, har bindet også et interessant kapitel om antikommunistiske bevægelser i Danmark.

 

Læs også
De demonstrerende gymnasieelever i Ørestaden minder om hårdtslående 68ere

 

Det afgørende og dominerende emne i bind 2 er Socialdemokratiets forvandling fra, som Bent Jensen udtrykker det, løve til lam. Fra inkarnerede Nato- og forsvarstilhængere til deltagere i de KGB-inspirerede og finansierede fredsbevægelser, som især takket være Socialdemokratiets tilslutning blev særdeles effektive i Danmark.

 

 

Det fremgår således af fortroligt sovjetisk og østtysk materiale, at ledende socialdemokrater og SF’ere havde årelange og omfattende kontakter til KGB-officerer og andre repræsentanter for det sovjetiske og østtyske totalitære regime.

 

 

Den forvandling, der foregik i Socialdemokratiet i det meste af 1980’erne med fodnotepolitikken til følge har som nævnt fået en fremtrædende plads i værkets kapitel 2, og konklussionen er ikke til at tage fejl af:

 

 

Således skriver Bent Jensen:

 

Læs også
God vejviser til kristendommens grundfortællinger og kirkens ritualer

 

”Henning Gottlieb, gennem mange år Statsministeriets kommitterede i sikkerhedsspørgsmål, har måske givet den mest rammende beskrivelse af det, der skete i 1980’erne, da Socialdemokratiets udskridning fandt sted:

 

 

Socialdemokratiet svigtede i 1980’erne sine egne standpunkter, sine venner og sine allierede og tog dermed reelt fjendens, dvs. Sovjetunionen parti.”

 

 

Med ”Ulve får og vogtere” har professor Bent Jensen begået et storstilet og imponerende værk om en periode i Danmarks historie, som mange helst havde set var forblevet henlagt i mørke. Nemlig de meningsdannere og politikere, der ville have fået ørerne slemt i maskinen, hvis Danmark efter afslutningen af Den Kolde Krig havde haft et retsopgør lig det, der fulgte efter den tyske besættelse.

 

 

Og så er det endda ikke hele historien og hele sandheden, Bent Jensen har fået trukket frem i lyset. Nogen har haft en interesse i at forhindre ham og hans forskerhold i offentliggøre en række forskellige kilder, der især har kunnet kaste lys over danskeres undergravende samarbejde med Sovjetunionen og DDR.

 

 

To af disse nogen er velkendte. Det er tidligere PET-chef Jacob Scharf og tidligere justitsminister Morten Bødskov (S).

 

 

Bent Jensen ”Ulve får og vogtere – Den Kolde Krig i Danmark 1945-1991” Bind 1 og Bind 2. Gyldendal. Vejledende pris for begge bind: 800 kroner

 

Køb bogen her: Saxo.com

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…