Sandholm var deres hovedkvarter: Asylbande fik tyve års fængsel for indbrud, vold og trusler

Den stod på udvisning for bestandig og domme på op til fem år, da en asylansøgerbande i går ved Retten i Lyngby blev idømt tilsammen tyve års fængsel for villaindbrud, røverier, grov vold og trusler.

 

Ekstra Bladet, der dækkede retshandlingen og domsafsigelsen ved Retten i Lyngby, skriver, at det drejer sig om en mand fra Kosovo, én fra Kroatien, én fra Iran samt tre mænd fra Albanien. Alle i alderen 22 – 33 år, og som ifølge anklageskriftet havde gennemført nøje planlagte indbrudstogter på Sjælland og Lolland-Falster samt på Fyn og i Jylland.

 

Dommene, der blev afsagt, ligger på mellem to og fem års fængsel plus udvisning for bestandig til alle seks.

 

Havde anket afslag på asyl eller søgt om humanitær opholdstilladelse

Ifølge Ekstra Bladet modtog de to dømte, der fik de laveste straffe på henholdsvis to års fængsels og to år og seksmåneders fængsel, dommen. Én udbad sig betænkningstid, medens de tre, der fik domme på henholdsvis tre år og otte måneders fængsel, fire år og seks måneders fængsel samt fem års fængsel alle ankede dommene på stedet til Østre Landsret.

 

Fælles for fem af de dømte var, at de havde fået afslag på asyl, men havde benyttet muligheden for at anke eller søge om humanitær opholdstilladelse, og dermed trække tiden for hjemsendelse ud og bruge den til indbrud og røverier.

 

Den sjette, en af albanerne, var her i forvejen på såkaldt ”tålt ophold”, hvilket betyder, at han på trods af udvisningsdommen alligevel får lov til at blive i landet, da Albanien i hvert fald hidtil har nægtet at tage imod ham, da der er tvivl om hans identitet.

 

Først når problemet med hans identitet er løst på en måde, som Albanien kan godkende, kan han udvises. Det er de internationale konventioner, som et flertal i Folketinget går meget højt op i, der her spænder ben for en udvisning.

 

Det er i øvrigt denne albaner, som politiet ved anholdelsen af banden sidste år betegnede som hovedmanden. På trods af, at han er her på tålt ophold og således kun får udbetalt lommepenge, var han alligevel ejer af en de biler, som banden brugte under deres tyve- og røveritogter.

 

Tilsyneladende undrede ingen af de ansvarlige på Center Sandholm sig over, hvordan han med lommepenge som eneste officielle indtægtskilde havde råd til en bil.

 

Begik villaindbrud med et udbytte på 2,7 millioner kroner

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

Asylbanden var tilsammen tiltalt for knap hundrede villaindbrud med et anslået udbytte på 2,7 millioner kroner i form af let omsættelige tyvekoster såsom smykker og elektronik.

 

Udover villaindbruddene har der også været en række voldssager, som vi tidligere har skrevet om her i avisen. Blandt andet om bandens indbrud i Nørre Alslev, hvor tre af dens medlemmer blev overrasket af beboeren, som de slog i hovedet og derpå røvede ham for værdier og kontanter til et samlet beløb på 5.000 kroner

 

Under et indbrud i Charlottenlund i april sidste blev beboeren med en pistol truet til at aflevere 7.700 kroner. De truede også med både at slå ham ihjel og brænde huset af, hvis han gik til politiet, og tvang ham desuden til at klæde sig af.

 

Nøje planlagt og organiseret kriminalitet

I forbindelse med domsafsigelsen understregede retsformanden, Britt Falster Klitgaard, at der var tale om nøje planlagt og organiseret kriminalitet, og sagde ifølge Ekstra Bladet blandt andet til de seks tiltalte:

 

”I brugte tre biler. Kørte langt væk fra Center Sandholm til mindre byer og opererede i teams på to – tre mand, der begik indbruddene og så returnerede til Center Sandholm.”

 

Røverioffer: ”Vanvittigt at de har boet på et asylcenter.”

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

Ekstra Bladet har talt med ofret, der blev slået ned i Nørre Alslev, den 51-årige smed og blikkenslager, Kim Rasmussen.

 

Han fortæller, at han blev rasende og forsøgte at få fat i dem, da han opdagede dem i sit køkken. Han fangede den ene, og de begyndte at bokse og rulle rundt på jorden, indtil den anden blandede sig.

 

”Han gav mig en knytnæve lige i hovedet, så blev alt sort,” siger Kim Rasmussen til Ekstra Bladet og fortsætter:

 

”Det er uhyggeligt, at de har kunnet operere på den måde, som de har. Og det er vanvittigt, at de har boet på et asylcenter, som de har kunnet forlade i tide og utide for at tage ud og røve folk.”

 

Dansk Folkeparti vil have fodlænker på udlændinge på tålt ophold

Det daværende VKO-flertal indførte i 2010 muligheden for at gøre brug af elektroniske fodlænker for at sikre, at personer på tålt ophold tilbringer natten på Center Sandholm og overholder deres meldepligt én gang om dagen.

 

Overholdes overnatningspligten og meldepligten ikke, er straffen bøde eller fængsel i op til ét år, men de regler har den nuværende regering tilsyneladende helt opgivet at håndhæve.

Læs også
En gruppe ’unge’ terroriserer friluftsbad, men det skjules, hvem disse ’unge’ er – så pludselig kommer der en afsløring  

 

Således poppede der i løbet af 2013 en række sager op, hvor det viste sig, folk på tålt ophold dels ikke overholdt hverken overnatningspligten eller meldepligten på Center Sandholm, og dels begik kriminalitet.

 

Det fik Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup til at stille daværende justitsminister Morten Bødskov (S) følgende spørgsmål under Folketingets spørgetid onsdag den 20. november:

 

”Hvad er ministerens holdning til at benytte sig af hjemsendelse eller næstbedst elektronisk fodlænke til mennesker på tålt ophold, der bliver ved med at lave kriminalitet?”

 

Det havde Morten Bødskov slet ikke nogen holdning til, men svarede blot, efter noget indledende snak om, at regeringen har den holdning, at udlændinge på tålt ophold er uønskede, at:

 

”Der er, og det relaterer sig jo direkte til spørgsmålet, allerede i dag efter udlændingeloven mulighed for at anvende fodlænke over for udlændinge, der gentagne gange er straffet for at overtrædelse af opholdspligten.”

 

Under spørgetiden forsøgte Peter Skaarup flere gange forgæves at vride et konkret svar ud af Morten Bødskov. Blandt andet med dette spørgsmål:

Læs også
Røde partier sætter Mette Frederiksen under stort pres for at give indvandrerne flere penge til velfærd på bekostning af danskerne

 

”Ministeren er jo egentlig godt bekendt med, at denne mulighed (elektroniske fodlænker, red.) eksisterer efter mange overtrædelser, det blev også sagt i det første svar, men kunne ministeren ikke her i dag, hvor vi har spørgetid, forsikre Folketinget om og i et meget klart svar, uden udenomssnak, fortælle os, at den mulighed skal benyttes i sådan nogle sager?”

 

Men det fik Peter Skaarup nu ikke meget ud af:

 

”Altså, holdningen til udlændinge på tålt ophold er ganske klar, det håber jeg, at hr. Peter Skaarup har forstået, nemlig at det er personer, der er uønskede i Danmark, og derfor skal rejse ud af landet. Så pålægges de jo som udgangspunkt opholds- og meldepligt i Center Sandholm, og der er mulighed for at anvende elektroniske fodlænker, og det er Udlændingestyrelsen, som beslutter det,” gentog Morten Bødskov blot.

 

Regeringen forsøger åbenbart at vinde en konkurrence om at være mest upopulær

Hos Dansk Folkeparti er retsordfører Peter Skaarup ikke spor forundret over, at den albaner, som er her på tålt ophold, og som ifølge politiet var leder af den nu dømte asylbande, frit har kunnet rejse land og rige rundt og begå kriminalitet på trods af, at han skal overnatte på Center Sandholm, hvor han også hver dag skal melde sig, uden at der er nogen, der så meget som har løftet en pegefinger.

 

”Ifølge reglerne skulle han for længst have været i elektroniske fodlænker,” fastslår Peter Skaarup og fortsætter:

 

Læs også
Danmark i en tilstand af urapporteret sammenbrud

”Men sagen viser jo desværre, og det er dybt bekymrende, at regeringen tilsyneladende helt har opgivet at forsvare danskerne mod udenlandske kriminelle, som den nærmest konsekvent nægter at forsøge at få udvist, ligesom regeringen heller ikke for alvor forsøger at få dem hjemsendt til afsoning i deres hjemlande.”

 

Peter Skaarup peger i den forbindelse på endnu et svigt fra regeringen:

 

”Og grænserne har regeringen jo også nedlagt. Det er, som om den siddende regering forsøger at vinde en upopularitetskonkurrence, når det gælder dens udlændinge- og retspolitik, og den manglende vilje til at udvise kriminelle udlændinge til deres hjemlande forekommer decideret grotesk,” siger Dansk Folkepartis retsordfører og gruppeformand, Peter Skaarup, til Den Korte Avis.

 

Ifølge Rigspolitiets kriminalstatistik begår hver tredje asylansøger i dag kriminalitet, mdens Rockwool Fondens Forskningsenhed i et arbejdspapir har beregnet, at indvandrere fra ikke-vestlige lande i år vil koste det danske samfund 16,6 milliarder kroner i nettoudgifter.

 

I det tal er ikke medregnet tunge og beklastende udgifter, som kriminalitet påfører samfundet.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…