Nye tal: Kriminaliteten er i top og beskæftigelsen i bund hos ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

You Tube

Antallet af ikke-vestlige indvandrere er stadigt stigende, medens antallet af danskere er svagt faldende, fremgår det af Danmarks Statistiks publikation, ”Indvandrere i Danmark 2014”, der blev offentliggjort i går.

 

Medens antallet af etniske danskere i perioden 1. januar 2013 – 1. januar 2014 er faldet med 789 fra 5.001.954 til 5.001.165 personer, er antallet af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere i samme periode steget med 13.977 personer fra 390.280 til 404.257.

 

Det svarer til 7,2 procent af befolkningen.

 

Dobbelt så kriminelle som resten af befolkning

Medens indvandrere fra ikke-vestlige lande og deres efterkommere sidste år således udgjorde 7,2 procent af den samlede befolkning, står de 15 – 79 årige til gengæld for 14,1 procent af den samlede kriminalitet i form af overtrædelser af straffeloven, færdselsloven og særlovene.

 

Det er især ved overtrædelser af straffeloven, ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere gør sig gældende. Således er hver femte straffelovsovertrædelse begået af denne gruppe.

 

Alt i alt blev 20.864 personer i aldersgruppen 15 -79 år sidste år dømt efter straffeloven. Heraf var de 15.871 eller 76 procent af dansk oprindelse, 4.241 eller 20,3 procent var ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, medens de resterende 752 dømte eller 3,6 procent var vestlige indvandrere og efterkommere.

 

Hver fjerde unge indvandrer er kriminel

Blandt efterkommerne af ikke-vestlige indvandrere er det især blandt de unge, kriminaliteten er tårnhøj.

 

Således blev hver fjerde eller i alt 26,5 procent af unge ikke-vestlige efterkommere i alderen 20-24 år sidste år dømt for kriminalitet. Til sammenligning fik 10,6 af danske unge i denne aldersgruppe i 2013 en dom for kriminalitet.

 

Også blandt de 25-29 årige efterkommere er kriminaliteten høj med 21,9 procent dømte. Blandt danske unge i denne aldersgruppe faldt kriminaliteten til 7,8 procent.

 

Læs også
Nye tal viser, at jubelhistorierne om indvandrere i uddannelse og arbejde er falske – danske skatteydere betaler for fiaskoen

Tyrkerne topper med kriminalitet

Med i alt 49.989 personer, indvandrere såvel som efterkommere, udgør tyrkerne den største fremmede befolkningsgruppe i landet, og det smitter også af på kriminaliteten.

 

Således blev 3.709 tyrkiske mænd og 612 kvinder eller i alt 4.321 tyrkere i alderen 15-79 år i 2013 dømt for kriminalitet.

 

Den næststørste gruppe er libanesere, hvilket primært vil sige statsløse palæstinensere, hvor 2.074 mænd og 305 kvinder, i alt 2.379 blev kendt skyldige i en lovovertrædelse. Herefter følger irakerne med 1.606 dømte mænd og 217 dømte kvinder.

 

På fjerdepladsen kommer pakistanerne med 1.269 dømte mænd og 199 dømte kvinder, og endelig kommer somalierne ind på en femteplads med 1.002 dømte mænd og 112 dømte kvinder.

 

I bunden ligger filippinerne, og her gør sig det helt specielle forhold gældende, at det er kvinderne, der er de mest kriminelle. Således blev 79 filippinske kvinder i 2013 kendt skyldige i kriminalitet mod kun 49 filippinske mænd.

 

Er stort set stadig uden for arbejdsmarkedet

Læs også
Jobfremgang i den offentlige sektor skærper udfordringen med mangel på arbejdskraft

Medens kriminaliteten er i top blandt ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere, ligger tilknytningen til arbejdsmarkedet til gengæld i bund.

 

Desværre oplyser Danmarks Statistik ikke noget om den gennemsnitlige arbejdsløshed i denne gruppe, men opererer i stedet med et begreb, man kalder under beskæftigelse. Det vil sige, at man har beregnet, hvor mange flere ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere, der var kommet i arbejde, hvis de havde haft samme beskæftigelsesgrad som danskerne.

 

I 2013 var i gennemnit 135.989 indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande i arbejde. Havde de haft samme beskæftigelsesgrad som danskerne, havde 74.997 flere af dem have været i arbejde.

 

Syrerne er de sværeste at få i arbejde

Medens 82 procent af danskerne i alderen 30 til 59 år var i arbejde i 2013, kneb det gevaldigt for indvandrere og deres efterkommere fra ikke-europæiske lande.

 

Det er især syrere og somaliere, der er fraværende på arbejdsmarkedet. Således var blot 22,8 procent af syrere i alderen 30 – 59 år i beskæftigelse. Herefter følger somalierne med en beskæftigelsesprocent på 27,6.

 

For ørige nationaliteter gælder, at beskæftigelsen blandt libanesere, det vil sige primært statsløse palæstinensere, irakere, og afghanere i 2013 lå under 30 procent.

Læs også
Få indvandrerkvinder er i arbejde – nu viser det sig, at kommunerne sender halvt så mange flygtningekvinder i praktik som mænd

 

Det skal i den forbindelse understreges, at syriske flygtninge ikke er noget nyt fænomen. Den fokus, der er i øjeblikket skyldes udelukkende det store antal.

 

I perioden 2008 – 2013 søgte i alt 4.283 syrere asyl i Danmark, medens det tilsvarende antal somaliske asylansøgere lå på 2.365. Den lave beskæftigelse blandt syrere skyldes således ikke, at de er nyankomne. Heller ikke, selvom en del af dem formentlig har fået afslag på deres ansøgning om asyl.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…