Nye internationale konventioner og en fælles flygtningefond kan bremse det stigende antal flygtninge

Det er en grel misforståelse, at justits- og integrationsministrene tror, de kan standse unge mennesker fra at rejse til mellemøsten for at kæmpe for Islam.

 

Det er en manglende forståelse.

 

Mohammeds ønske

Siden præislamisk tid har araberne levet, generation efter generation, århundrede efter århundrede, uden regering af nogen art. Den eneste lov i landet var lovløshed.

 

Profeten Mohammed har hele sit liv forsøgt at få ændret den adfærd med trussel om uhyggelige straffeforanstaltninger i Helvede mv. Han udslettede hele den arabiske historiske tavle i håb om at starte på en frisk, men lige lidt hjalp det. Han ønskede Islam for hele Arabien, men det lykkedes ikke. Der var/er blodig kamp mellem sunni- og shia-muslimer hver dag.

 

Mohammeds ønsker om “Kaliffa” baseret på en religiøs identitet må vist være en skrøne. Religion kan ikke holde folk sammen. Som bekendt var Pakistan dannet på grund af religion. Man skar Indien i stykker til Øst- og Vestpakistan. Første var der blodbad mellem Hinduer og Muslimer senere mellem Østpakistans og Vestpakistans muslimer. Det endte med Bangladesh og Pakistan.

 

Forblændet af det arabiske forår

Vi blev alle forblændet af det arabiske forår, og det har kostet os enorme summer, og mange af vores “vel”menende politikere er rådvilde og ved ikke, hvad ben de skal stå på med hensyn til den flygtningestrøm, der har fået ukendte dimensioner.

 

Dem, der har råd til at betale menneskesmuglere, havner i Europa. Resten rådner op i nærområderne.

 

Et internationalt problem

Det er ikke bare en isoleret dansk opgave, men en verdensomspændende humanitær opgave. Vi bør alle bidrage til løsningen. Det er på tide, vi tænker anderledes. Man bør indse, at flygtninge ikke mere er et nationalt anliggende. Lige som ebola og aids kan en nation ikke takle det alene, det bør ske i et internationalt forum.

 

Vi kan  f.eks. danne en international fond,  en ” flygtningefond”. Fondens opgaver må ud over at yde fysisk protektion være at give mulighed for undervisning i modersmål og sådanne basale ting for flygtningene samt en sikkerhed for konfliktramte nabonationer, der yder plads til at flygtninge kan være der, samt yde økonomisk aflastning så længe det vil vare.

Læs også
Nordiske konventioner om frit ophold i Norden og social sikring må straks opsiges

 

Nye konventioner

Vi har masser af konventioner om flygtninges velfærd. Disse konventioner har den ulempe, at mange af dem er utidsvarende og har været det lige siden anden verdenskrig. Man har aldrig troet, at flygtninge ville vende tilbage. Derfor tager alle konventioner udgangspunkt i at beholde flygtninge i landet.

 

Men nu er situationen heldigvis en anden, vi burde arbejde for, at flygtninge kan vende hjem.

 

Det tvinger os til at udforme nye konventioner, hvor udgangspunktet vil være, at man søger at skabe vilkår, således flygtninge vender helskindede hjem og genopretter tilværelsen og er med til at opbygge deres land. Det må være det overordnede mål for flygtninges velfærd.

 

I nærområder, hvor konflikter florerer, må man oprette midlertidige opholdsvenlige pladser med skolefaciliteter for børn og uddannelsesmuligheder for store børn og voksne. Lejren må beskyttes af en international militærenhed. På den måde holdes pres på konfliktramte lande til at løse problemerne.

 

Det er utopi at tro, hvert enkelt land kan løse opgaven selv.  De flygtninge, der ankommer til forskellige lande, bør sendes til disse lejre, således vi har en fælles humanitær opgave. Vi har vilje, penge og midler. Det nuværende system tilgodeser kun velbemidlede flygtninge og menneskesmuglere.

 

Læs også
En en strøm af konventioner giver udlændinge rettigheder i Danmark – men ingen konventioner sikrer danskerne

Dhamu Chodavarapu er ingeniør og forretningsmand

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…