EU-borgere kan få mange flere velfærdsydelser i Danmark, end de fleste er klar over

Noget må og skal gøres. Det går ikke længere at stikke hovedet i busken, skatteminister.

 

Hver dag åbenbarer efterhånden sit tilskud, fradrag eller ydelse, der kan trækkes ud af landet.

 

Senest er det kommet frem, at arbejdstagere fra andre EU-lande kan minimere skattebetalingen i Danmark ved at benytte et tårnhøjt kørselsfradrag og fradrag for dobbelt husførelse.

 

Samtidig kan vi føje barselsdagpenge til listen af ydelser, som det er rimeligt at stille spørgsmålstegn ved fornuften i uden videre kan føres ud af landet.

 

Angiveligt har EU-borgere ret til op mod 120 forskellige velfærdsydelser.

 

Det skal løses, inden det kommer ud af kontrol

Ganske vist benyttes de endnu kun i begrænset omfang, og ifølge tal fra diverse ministerier bidrager arbejdstagere særligt fra østlandene positivt til det danske samfund. Det er godt nok.

 

Jeg er enig med skatteminister Morten Østergaard (R) i, at ingen befolkningsgrupper uretmæssigt skal gøres til syndebukke i debatten om udsalg af velfærdsydelser.

 

Netop derfor er det helt afgørende, at vi tager situationen alvorligt og løser problemerne i opløbet.

 

Måske det ikke vækker undren i radikale kredse. Men for hovedparten af almindelige danske familier er EU´s fortolkning af arbejdstagernes frie bevægelighed og de rettigheder, det måtte indebære, svært forenelig med opfattelsen af, hvad der er ret og rimeligt.

 

Som bekendt er jeg normalt ingen fortaler for højere skattebetaling. Men når en polak med en månedsløn på 18.100 kroner kun behøver at betale 2400 af dem i skat på grund af høje fradrag for befordring og dobbelt husførelse, så falder princippet bag finansieringen af velfærdssamfundet bort.

 

Læs også
Røde partier sætter Mette Frederiksen under stort pres for at give indvandrerne flere penge til velfærd på bekostning af danskerne

En del af kontrakten i det danske samfund er, at du bor, arbejder og betaler skat her. Og det giver dig adgang til velfærdsydelserne.

 

En samlet løsning

Der skal være mobilitet – også fra Polen og Sverige – men der skal også være en grænse, så vi ikke bliver til grin.

 

Derfor er det afgørende, at der kommer en maksimal grænse for, hvad der kan trækkes fra i skat. Ellers risikerer vi skabe urimelig konkurrence i forhold til danske medarbejdere ude på eksempelvis byggepladserne.

 

De aktuelle forhandlinger med skatteministeren handler officielt om den omstridte børnecheck, der med god grund satte gang i debatten om de mange punkter, hvor fortolkningen af EU-lovgivningen om arbejdskraftens frie bevægelighed kolliderer med danske interesser.

 

Det problem skal selvsagt løses, og vi har budt ind med flere forskellige løsningsmodeller. Men der skal mere til end det.

 

Vi er nødt til at finde en samlet og bred måde at håndtere udfordringen mod vores velfærdssamfund på.

Læs også
Skandale: 50 familier i indvandrerghettoen Tingbjerg modtager hver for 600.000 kroner i sociale ydelser om året

 

Tager vi ikke fat om nældens rod og får opstillet nogle fornuftige værnsregler, risikerer vi, at den forståelige vrede mod ukritisk at sende penge ud af landet, forvandles til modvilje mod selve EU-projektet. Og dermed bliver en trussel mod de mange og overvejende fordele, som samarbejdet indiskutabelt giver os.

 

Beslutningsforslag

Tilsyneladende er sagens alvor endnu ikke gået op for regeringen. Men det er tid til handling. Torsdag førstebehandles beslutningsforslaget fra Det Konservative Folkeparti, der skal genindføre det optjeningsprincip fra 2010, som regeringen uden at orientere nogen sløjfede sidste år efter henvendelse fra en embedsmand i EU-kommissionen.

 

Umiddelbart tegner der sig et flertal mod regeringen. Det kan den naturligvis vælge at sidde overhørigt. Spørgsmålet er, om befolkningens reaktion ved EU-parlamentsvalget den 25. maj bliver lige så let at ignorere for Thorning&Co. EU skal ikke være nogen social union. Så langt er statsministeren øjensynligt enig med os. I ord. Nu gælder det handling.

 

Brian Mikkelsen, MF for Det Konservative Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…