Ny skatteskrue: Vi skal betale for at opleve naturen

Hornbæk Strand. Foto: Colourbox

Mandag den 1. december smed Naturstyrelsen en skattebombe: I 2015 vil Naturstyrelsen indføre betalt parkering på 19 parkeringspladser ved statens strande og naturområder. Skat på statens naturoplevelser. Jeg troede faktisk vi i forvejen betalte over skattebilletten, men staten åbenbart vil have mere!

 

Siden nyheden kom frem har vi intet hørt fra den ansvarlige minister. Der har været helt stille, hvilket må tolkes som, at Naturstyrelsen har ministerens og dermed regeringens velsignelse til at smide denne skattebombe.

 

Jeg synes på ingen måde det er i orden, at Naturstyrelsen – og dermed regeringen – vil beskatte en tur på stranden eller en skovtur med familien 19 steder i landet. Dertil har Naturstyrelsen overhovedet ikke før meddelelsen taget kontakt til de kommuner, der bliver ramt af den nye skatteskrue. Vi har i Helsingør Kommune intet hørt før nyheden ramte medierne.

 

På borgernes bekostning

For Helsingør Kommune drejer det sig om to parkeringsområder i Hornbæk, der er planlagt til helårsbetaling! Indførelse af betalingsparkering på de to områder vil være forbundet med meget store gener og vanskeligheder for beboerne og byens gæster.

 

På grund af den centrale beliggenhed anvendes de to parkeringsområder i udstrakt grad af byens borgere og gæster til almindelige gøremål hele året og ikke kun i sommerperioden. Disse borgere får en urimelig udgift til almindelig parkering. Og i sommermånederne vil der opstå et urimeligt pres på de omkringliggende kvarterer med søgetrafik og parkeringskaos. Derudover vil betalt parkering få negative konsekvenser for handelslivet i Hornbæk.

 

Men ikke nok med, at Naturstyrelsen kommer til at genere en masse mennesker, så har styrelsen helt glemt at Helsingør Kommune og Hornbæk Havn har afholdt – og stadig afholder – hovedparten af de drifts- og vedligeholdelsesudgifter, der er i forbindelse med netop de to parkeringsområder. I 2014 drejer det sig om knap 0,5 mio. kr. ligesom kommunen gennem årene har brugt betydelige anlægsudgifter til nye p-pladser i området.

 

Drop det 

Naturstyrelsen har mig bekendt ingen udgifter til vedligeholdelse og drift af de to parkeringsområder i dag. Så Naturstyrelsen kan godt regne med en regning for alle de udgifter Helsingør Kommune afholder, hvis der bliver indført betalt parkering. Lur mig, om det ikke også vil ske i andre af de kommuner, hvor styrelsen vil indføre betalt parkering.

 

Naturstyrelsen kan dermed se frem til, at provenuet på de 5 mio. kr. for at indføre betalt parkering stort set er forduftet – og dermed ryger Naturstyrelsens i forvejen tynde argument for at indføre betalt parkering. Der er således kun en fornuftig beslutning at tage: Kom til fornuft og drop den ekstraskat på naturoplevelser.

 

Benedikte Kiær (K) er borgmester i Helsingør

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…