Ny plan giver landbruget nye muligheder

Colourbox

Det danske landbrugserhverv med tilknyttede brancher sørger for beskæftigelse til knapt 170.000 personer og skaffer os mere end 155 mia. kr. i eksportindtægter om året.

 

Det har vi som samfund ikke råd til at undvære.

 

Derfor er det dybt problematisk, at vi i alt for mange år har belastet danske landmænd teoretisk baserede og alt for stramme miljøregler, som hæmmer produktionen, svækker konkurrencekraften og koster tab af mange arbejdspladser på bl.a. slagterierne.

 

Tiden er inde til at satse hårdt på fornyet vækst i fødevareerhvervet, så vi udnytter potentialet for op til 25.000 nye arbejdspladser samt forøgelse af eksporten med 50 mia. kr. i løbet af de kommende 5 år.

 

Det kan realiseres ved hjælp af en moderne og klog regulering, hvor vi uden at skade vandmiljøet kan dyrke mere og bedre korn og andre afgrøder på markerne samt avle flere grise til slagtning i Danmark.

 

Herunder skal vi snarest standse den nuværende udsultning af planterne på marken ved at landmændene får lov til at gøde jorden mere i harmoni med, hvad planterne reelt optager.

 

Vi skal give landmændene lov til at have ligeså mange dyr pr. hektar, som EU tillader, frem for de nuværende snærende danske særregler. Vi skal sørge for hurtig og effektiv sagsbehandling når landmænd søger om byggetilladelser m.v. Og kontrolbesøgene ved landmænd skal i højere grad fokusere på vejledning og gensidig respekt, frem for slag i hovedet med en forhammer ved mindste uregelmæssighed.

 

Vi skal holde op med at foregøgle os selv, at dansk enegang omkring miljøet kan redde resten af verden. Fakta er, at kun en forsvindende lille del af næringsstofferne i Østersøen skyldes udledning fra Danmark. Forurening kender nemlig ingen grænser.

 

Betyder det så, at vi skal lade hånt om miljø og dyrevelfærd? Nej, absolut ikke. Det betyder derimod, at vi bruger ny viden og moderne metoder til at skabe fornyet vækst til gavn for alle i samfundet. Væk med gammeldags og firkantet miljøregulering – ind med grøn realisme.

 

Jeg vil ikke acceptere, at dansk brød i fremtiden skal bages på tysk korn, fordi vi på grund af alt for stramme gødskningsregler udsulter de danske hvedemarker. Jeg vil afslutningsvis undre mig over, at regeringen ikke er mere lydhør over for de fremsynede fagforeninger, der også presser på for at skabe fornyet vækst i landbrugs- og fødevareerhvervet.

 

Læs også
Set fra et landbrugssynspunkt ligner Brexit mareridt og kaos

Kristian Pihl Lorentzen, MF og trafikordfører for Venstre

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…