Ny aftale betyder stramninger af udskældt Green Card-ordning

Dansk Folkeparti har sammen med regeringen og Folketingets øvrige partier (undtagen Enhedslisten) indgået en aftale om rammerne for rekruttering af international arbejdskraft.

 

Aftalen medfører bl.a. at der kommer en fast track ordning, så nogle af de store virksomheder og universiteterne hurtigere kan få forskere og højtlønnede medarbejdere hertil. Der er en del tiltag i aftalen, men jeg vil i dette indlæg primært forholde mig til Green Card-ordningen.
Indledningsvis vil jeg også understrege Dansk Folkepartis grundlæggende syn på udenlandsk arbejdskraft, nemlig at vi mener, at arbejdskraften skal findes i Danmark, og kan man ikke det, så er det oplagt at søge den i EU og derefter ude i den store verden. Desværre et synspunkt DF har for sig selv.

 

Højtuddannede endte i ufaglærte jobs
Det har under forhandlingerne om aftalen været afgørende for DF at sikre, at der bliver strammet op på reglerne for den såkaldte Green Card-ordning, som aldrig har fungeret efter hensigten.

 

Formålet med Green Card-ordningen var i udgangspunktet, at danske virksomheder og forskningsinstitutioner skulle have lettere ved at rekruttere højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet til stillinger, som ikke umiddelbart kunne besættes med dansk arbejdskraft.

 

Det er jo som sådan fornuftigt nok, men i realiteten har ordningen primært bidraget til, at højtuddannede udlændinge fra ikke-vestlige lande er kommet til Danmark for at søge arbejde, men er endt i ufaglært arbejde eller som arbejdsløse.

 

Og det giver i sagens natur knap så god mening, så derfor er det glædeligt, at DF nu har fået gennemført en række stramninger, som samlet set vurderes at ville føre til, at antallet af personer, der kommer til Danmark via Green Card-ordningen, fremadrettet på årsbasis vil blive omtrent halveret. Sidste år kom der ca. 2300 udlændinge ind på ordningen plus medfølgende familie. Det er en prognose, så derfor vil vi fortsat følge området.

 

Tiltrængte stramninger

Det er en god nyhed, at der nu bliver rettet op på nogle af uhensigtsmæssighederne i Green Card-ordningen, således at der bliver dæmmet op for, at lykkeriddere, som reelt ikke bidrager til den danske samfundsøkonomi, kan benytte ordningen til at komme ind på det danske arbejdsmarked.

 

Det er også værd at fremhæve, at højtuddannede udlændinges adgang til dagpenge begrænses, ligesom der afsættes ekstra midler til styrket kontrol af om virksomheder har illegal udenlandsk arbejdskraft.

 

Regeringen ønskede også, sammen med andre partier, at tiltrække flere ikke-vestlige såkaldte iværksættere til Danmark. DF fik sat en kvote på ordningen, så der maks. komme 50 ind på ordningen om året, og vi fik opstillet en række kriterier, så man ikke kan bruge ordningen til at komme til Danmark, og f.eks. starte en kiosk. Så ordningen er blevet begrænset og mere målrettet. Så kan vi se hvordan den virker om nogle år. Man kunne jo også få den tanke, at vi kunne gøre lidt mere for danske iværksættere.

 

Dertil kommer, at DF har fået fjernet regeringens vanvittige planer om at udvalgte udenlandske studerende skulle have mere i SU end danske studerende.

 

Samlet set er der tale om en ok aftale, selv om der også er elementer, som jeg ikke er så begejstret for. Eksempelvis lempes forskerskatteordningen, hvilket bestemt ikke er en ide, som er groet i DFs have. Det er altid en opvejning af plusser og minusser, når man vurderer, om man vil være med i en politisk aftale, og i dette tilfælde har vi altså vurderet, at Green Card-stramningerne mm. har vejet tungest.

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

 

Det er i øvrigt værd at nævne, at det er første gang siden regeringsskiftet i 2011, at der bliver gennemført reelle stramninger af udlændingepolitikken, og det er sket, fordi Dansk Folkeparti denne gang har været med i forhandlingerne.

 

Fakta om straningerne

Her kommer et uddrag af de stramninger, der gennemføres på Green Card-ordningen/fakta:

 

Der kommer højere krav til udlændinges sprogkundskaber.

 

Opstramninger i pointsystemet; f.eks. kan man ikke længere få point for erhvervserfaring i f.eks. Pakistan og Indien.

 

Efter et år skal man have en indtægt, ellers inddrages opholdstilladelsen. Efter to år skal man tjene mindst 315.000 kroner om året, ellers inddrages opholdstilladelsen. Idag kan man være i Danmark i flere år uden indtægt, og familien kan komme med.

 

Læs også
Sidst S havde magten, betød det en langt slappere udlændingepolitik – det kan meget vel ske igen

Som noget nyt, må man, i modsætning til i dag, ikke uden videre tage sin familie med. Familien må først komme, når man er etableret og har et fast arbejde.

 

Det er disse tiltag, der skulle føre til et fald i antallet af opholdstilladelser på Green Card-ordningen.

 

Martin Henriksen er udlændinge- og integrationsordfører for Dansk Folkeparti 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…