Hver fjerde kontanthjælpsmodtager er indvandrer – mange sender pengene ud af landet

Nye tal fra beskæftigelsesministeren viser, at indvandrere og efterkommere fortsat tegner sig for en stor del kontantshjælpsudgifterne.

 

I et svar til Folketingets udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) fremgår det, at udgifterne til kontanthjælp for 2013 udgjorde knap 19 milliarder kroner.  Næsten en tredjedel af udgifterne gik til at forsørge indvandrere og efterkommere, svarende til et beløb på 5,7 milliarder kroner. Siden 2010 er udgifterne til kontanthjælp steget med mere end 3 milliarder kroner. Udgifterne til kontanthjælp til indvandrere og efterkommere er i perioden steget med 1,4 milliarder kroner.

 

Hver fjerde kontanthjælpsmodtager er indvandrer

Stigningen i udgifterne til kontanthjælp skyldes, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er vokset til knap 147.000 personer mod 120.000 for fire år siden (opgjort i antal fuldtidspersoner). 42.130 personer eller mere end hver fjerde af kontanthjælpsmodtagerne er således indvandrer eller efterkommer. Dette tal er højt, da det samlede antal indvandrere og efterkommere kun udgør omkring 11 procent af befolkningen. (Danmarks Statistik)

 

En fjerdedel fra tredjelande

Af ministerens svar fremgår det videre, at fordelingen af kontanthjælpsmodtagere efter oprindelsesland også viser en tendens. Hver fjerde af kontanthjælpsmodtagerne har 3. lande som oprindelsesland. Det er fx Tyrkiet, Irak, Somalia, Libanon, Afghanistan og Syrien. Knap 70 procent af modtagerne kommer fra Danmark, og de sidste fem procent af modtagerne er personer fra de nordiske og europæiske lande.

 

Mange på offentlig forsørgelse i ghettoområder

Et andet interessant svar fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen viser, at mange indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse bor i de særligt udsatte boligområder (ghettoområder).

 

De samlede forsørgelsesudgifter til indvandrere og efterkommere bosat i særligt udsatte boligområder (ghettoområder) var i 2013 på omkring 2,2 milliarder kroner. Det svarer til hele 61 % af de samlede udgifter til alle personer bosat i de særligt udsatte områder. Opgørelsen dækker over forsørgelsesydelser som arbejdsløshedsdagpenge, særlig uddannelsesydelse, kontanthjælp, sygedagpenge, efterløn, ledighedsydelse, førtidspension, revalidering, for-revalidering og ressourceforløbsydelse, skriver ministeren til udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik.

 

Milliarder sendes ud af landet

Ekstra Bladet har undersøgt pengestrømmen ud af Danmark. De skriver, at udlændinge bosat i Danmark hvert år overfører milliarder af kroner til deres hjemland på trods af, at mange af dem er på offentlig forsørgelse.

 

Hvert år sender somaliere, libanesere og irakere, der bor i Danmark op imod 1,3 milliarder kroner ud af landet, selv om to tredjedele af disse nationaliteter forsøges af den danske stat. (Ekstra Bladet 1.4 og 2.4)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…