Mens vestlige medier var optaget af Israel og Gaza, skabte Islamisk Stat en humanitær katastrofe i Irak

collage: Asger Bonnevie

I ly af konflikterne i Gaza og Ukraine er det lykkedes den yderliggående islamistiske bevægelse Islamisk Stat (tidligere: ISIS) at udbygge sine erobringer i Irak og Syrien.

 

På trods af, at tabene af menneskeliv og ugerningerne, som Islamisk Stat er skyld i, burde stille Israel/Hamas-konflikten i skyggen, har især de vestlige medier og de fleste Mellemøst-eksperter og –kommentatorer viet kamphandlingerne i Gaza størstedelen af deres opmærksomhed.

 

Det er også påfaldende, at de mange, der i de seneste uger har slået sig på brystet som tilhængere af palæstinensernes ret til egen stat, ikke har overvejet, om denne ret ikke også burde komme kurderne til gode. De er trods alt 4 gange så talrige som palæstinenserne.

 

Man skal imidlertid gøre sig klart, at krige og kontroverser, som involverer Israel og USA, åbenbart altid er mere interessante, i hvert fald for venstrefløjen.

 

Dertil kommer, at mange Mellemøst-eksperter bevidst eller ubevidst betragter Mellemøsten som et arabisk område med nogle lidt ubekvemme mindretal (jøder, kristne, kurdere, m.fl.), som bare har at indordne sig. Nogen egen stat skal de helst ikke have. Og nogen særlig bevågenhed, hvis de er forfulgte, skal de ikke regne med.

 

Humanitær katastrofe og kulturel og religiøs tragedie

Islamisk Stats styrker har endnu ikke mødt nævneværdig modstand i de områder af Irak, som de erobrede i juni. Tvært imod erobrede de i begyndelsen af august yderligere terræn i det nordlige Irak.

 

Hundredetusinder kristne og yazidi-kurdere måtte flygte under trussel om død og tvangsomvendelse. Senest er den autonome kurdiske region i det nordlige Irak kommet under pres, hvilket har udløst amerikanske flyangreb mod de fremrykkende IS-styrker.

 

Fordrivelsen af yazidier og kristne er udover en humanitær katastrofe også en kulturel og religiøs tragedie af historisk omfang. Disse folkegrupper beboede området længe før islam. Nu bliver deres helligdomme og øvrige kulturarv tilintetgjort af muslimske fanatikere.

 

Iraks opløsning

Iraks sammenbrud som en sammenhængende stat skrider dermed ubønhørligt frem. Det er fortsat, flere måneder efter det irakiske valg, ikke lykkedes at danne nogen ny regering. Premierminister Maliki, der er uacceptabel for både sunnier og kurdere, nægter at forlade magten, formentlig ikke mindst fordi han støttes af Iran.

 

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

Den irakiske hær er ophørt med at eksistere som militær styrke (hvis den da nogensinde havde været det, gennemsyret som den var af korruption), og de shia-militser, som Maliki søgte at oprette til bekæmpelse af Islamisk Stat, er intet værd.

 

Den amerikanske bistand til Maliki & co. har endnu ikke givet sig noget synligt udslag. Det irakiske militærs miserable tilstand taget i betragtning er det vel også tvivlsomt, om USA kan udrette noget ad den vej. (Det må også vække bekymring i Teheran, der er vitalt interesseret i, at den irakiske regering stives af).

 

Syrien

I Syrien har Islamisk Stat også kunnet konsolidere sin stilling og synes at have vundet noget terræn. Samtidigt tyder meldingerne på, den øvrige opposition til Assad-styret er blevet svækket.

 

Tilhængere af de mest yderliggående, for eksempel al-Qaedas lokale filial, Nushra-fronten, er i stort tal er gået over til Islamisk Stat. Det samme gælder tilsyneladende også mange af de vestlige jihad-krigere, der er rejst til Syrien. Den såkaldt moderate opposition kan man vist godt glemme alt om. Om Assad-styret kan holde stillingen, må tiden vise.

 

Hvor står Tyrkiet?

P.t. er det især udviklingen i det nordlige Irak langs frontlinjen mellem Islamisk Stat og Kurdistan, der påkalder sig opmærksomheden. Vil det lykkes de kampvante kurdiske styrker at holde Islamisk Stat, der står kun cirka50 kmfra den kurdiske hovedstad Erbil, stangen?

 

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

Meget bag IS-styrkernes fremgang er endnu dunkelt. De har utvivlsomt stadig støtte i den sunnitiske lokalbefolkning i Irak og Syrien. Om denne støtte er mere eller mindre entusiastisk, er næppe afgørende, da ethvert tilløb til afvigelser bliver slået ned med hård hånd.

 

IS-krigernes brutalitet og fanatisme bidrager sikkert også til at skabe frygt blandt deres kurdiske og shiitiske modstandere.

 

Endelig tyder nogle forlydender på, at de ikke er uden støtte og sympati i Tyrkiet. Det er selvfølgelig et eksplosivt emne i Tyrkiet, hvor regeringen har forbudt pressen enhver behandling af spørgsmålet.

 

Vestlige journalister

Det er kort og godt et alt andet end lysteligt billede, som Islamisk Stats fremgang tegner. Man gør nok klogt i at forberede sig på endnu flere dramatiske begivenheder.

 

Om disse udsigter vil få flere vestlige journalister til at udskifte bekvemmelighederne i Tel Aviv, Jerusalem, Kairo og selv Gaza med Baghdad, Erbil, Kirkuk, etc. er vel tvivlsomt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…