Måske er dagens studenter dummere end gårsdagens

Colourbox

Jeg har flere gange opfordret undervisningsministeren til at foretage en grundig evaluering af gymnasiets faglige niveau efter reformen fra 2005. Ministeren har ikke villet følge mit råd, men nu har Produktivitetskommissionen rejst det samme spørgsmål. Kommissionen er bekymret over flere forhold, der tyder på et lavere fagligt niveau i gymnasiet og fremhæver følgende fakta:

 

–          andelen af gymnasielever er steget fra 30 procent af en årgang i 1990 til 50 procent i dag. Det betyder selvfølgelig, at andelen af fagligt svage elever også er steget. Det kan ikke undgås.

–           karaktergennemsnittet har været stigende år for år siden gymnasiereformens indførelse

–          dumpeprocenten er ikke steget

–          der bruges samtidig mindre tid på undervisning i klassiske fag som matematik og tysk, fordi den såkaldte ”ny faglighed” dvs. tværfagligheden har vundet terræn.

 

Flere tegn på, at den er gal

Disse fakta kan alt i alt efter Produktivitetskommissionens mening godt tyde på, at man har sænket de faglige krav til studenterne i gymnasiet.

 

Produktivitetskommissionen tilføjer: at gymnasierne jo modtager et taxametertilskud, der afgøres af antallet af elever. Falder elever fra, mister gymnasiet støtte. Det giver gymnasierne en økonomisk tilskyndelse til at sænke det faglige niveau, og tilskyndelsen bliver større i takt med, at flere svageelever påbegynder en gymnasial uddannelse.

 

Jeg vil for egen regning tilføje, at en EVA-rapport fra marts 2011 peger på, at den faglige viden hos de nye studenter er mindre nu end før reformen. Samtidig er der mange rundspørger lavet af aviserne, der også peger på et faldende niveau.Steen Hansens artikel i Den Korte Avis (24.1.) gav et rystende billede af, hvordan problemerne tegner sig set fra universitetet, der siden hen modtager studenterne.

 

Grundige analyser og politisk handling

Jeg er meget bekymret over denne udvikling. Hvis mistanken om et sænket, fagligt niveau er korrekt, er det naturligvis vigtigt at få gjort noget ved det. Til den ende skal man have grundige analyser. Derfor må det være første skridt at følge Produktivitetskommissionens opfordring til at foretage en grundig og systematisk evaluering af gymnasiets faglige niveau.

 

Næste skridt er naturligvis at indkalde forligskredsen bag gymnasiereformen og gå i gang med at diskutere, hvad vi kan gøre ved det. For vi kan da ikke leve med en situation, hvor vi får stadig flere studenter, som måske er dummere end tidligere tiders studenter.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…