Integration handler om kultur

Næppe nogen mennesker i verden kan leve en dag, uden at begreber som forandring, udvikling, tilpasning og flexibilitet er aktuelle. Verden bevæger sig i et tempo så selv en Marathon løber  kan tabe pulsen.

 

Udlægningsstyrelsens puls er høj. Regering siger, at den vil bygge videre på den positive udvikling fra tidligere da VK regeringen var på pinden. Men den glemmer bare, at der var andre boller på suppen, end dem de servere lige pt.

 

Regeringen har sat sig høje mål og vil sætte massivt ind, så alle uanset baggrund kan føle sig velkomne og tage aktivt del i vores fællesskab.

 

De ville bare ikke se i øjne, at integrationen af flygtninge og indvandrere i det danske samfund fungerer dårligt. Det er nu så dårligt, at vi placerer os i bunden sammenlignet med andre europæiske lande på det område.

 

Og det er en udvikling, der har stået på  i lang tid. Under denne regerings er der kommet ekstra acceleration, der vil føre til endnu dårligere integration, på grund af den  massiv tilstrømning af indvandre fra de ikke vestlige lande. Det sker blandt andet på grund af lempelserne af familiesammenføringsreglerne.

 

Integrationen uden en hjerte starter

 

Den officielle politik på indvandrerområdet handler om at få mennesker i arbejde. Det siges igen og igen. Alligevel viser ministeriets egen undersøgelse, at det ikke lykkes særlig godt.

 

Men at arbejde – hvis det lykkes at få et arbejde –  er ikke nok for at kunne integrere sig.

 

For hvad vil det sige at integrere sig? At integrere sig betyder, at bringe noget til at indgå i noget andet, så der kommer en helhed ud af det. Det er den korte og leksikalske definition.

 

Men begrebets dybere forståelse i forbindelse med enkeltpersoners og gruppers samfundsmæssige integration er skabt inden for fagområder som antropologi, sociologi og socialpsykologi.

 

Læs også
Dannebrog: Folkets flag og et nationalt symbol – en bog skrevet med et varmt, dansk hjerte

Her er spørgsmålet om integration blevet set som et forhold mellem to kulturer – en majoritetskultur og en minoritetskultur. Integrationen drejer sig om disse to kulturers sammensmeltning. Jeg mener, at Danmark har gjort meget for indvandrerne og deres moskeer. De har accepteret forbud mod svin i nogle institutioner, forbud mod håndtryk, tilladt burka eller tildækning af kvinder.

 

Men Helt ærligt, så hjælper det ikke bare at give efter for indvandrernes kultur. Tværtimod kan det medvirke til, at de gror fast i den kultur de har med fra hjemlandet.

 

Jeg kan se, at integrationen går tilbage på alle de områder, hvor indvandrernes følelser og motivation er afgørende. Kort sagt der hvbor det handler om kultur.

 

De har mistet oplevelsen af at være medborgere i Danmark, fordi man gerne vil have ejerskab af Danmark og fuld bestemmelsesret. Mange har bestræbt sig på det og det er danskernes skyld!

 

I Danmark er der nogle grundlæggende værdier, som ingen skal give køb på.

 

Værdier som demokrati, ytringsfrihed, dialog frem for vold. Det skal indvandrerne lære, og de skal forstå, at der er en sammenhæng mellem disse værdier og det danske samfunds kvaliteter.

 

Læs også
En guide til Grundtvig

Selv om vi skal vise forståelse over for hinanden, så skal integration ikke være på bekostning af dansk kultur.

 

Indvandrerne skal føle sig velkomne, men de skal også gøre sig fortjent.

 

 

Latifa Ljørring, byrådsmedlem Venstre i Greve

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…