Om retsløshed i et vindmølleprojekt i Varde

Varde Kommune tester i disse dage hvor langt væk man kan komme fra sine egne borgere og stadig blive siddende på posten som borgmester, kommunaldirektør og udvalgsformand for Teknik og Miljø.

 

I det seneste år har borgere i Varde igen og igen meddelt kommunen, at tilladelsen til en vindmøllepark var ulovlig på en lang række punkter. Tilmed ødelæggende for naturen og tilladelsen indeholdt utallige administrative og retlige fejl.

 

Forleden fik borgerne medhold i Natur- og Miljøklagenævnet. Kommunens plangrundlag til de 10 vindmøller var ulovligt. Men vindmølleinvestorerne var forinden gået igang med arbejdet og var nu nået frem til det store arbejde med støbning af fundamenterne og massiv dræning af området.

 

Garvede jurister, byråd, borgere og klagenævn var enige, afgørelsen betød at arbejdet skulle standses straks. Klagenævnet havde i forvejen gjort det klart for investorerne, at gik man igang før en afgørelsen var givet, så var det på helt egen regning og risiko hvis afgørelsen skulle gå imod projektet.

 

Og afgørelsen sagde derfor også, at projektet skulle stoppe straks. Partshøring, advarsler og frister som kommunen kender det,  var dermed administrativt set et overstået kapital.

 

Hvad får så en kommune til alligevel give investorerne lov til at gå igang med at støbe fundamenter?

 

Borgere og jurister går straks igang med at lede efter  eventuelle regler som kan give en kommune lov til at ændre på Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Forgæves.

 

Kommunen bliver derfor politianmeldt hele tre gange den uge.  Borgerne må se til, mens den ene betonbil efter den anden glider forbi deres vinduer med beton til støbning af nye vindmølle fundamenter som indebærer den miljøskadende dræning som klagenævnet netop har forbudt.

 

Flere års kamp, og en afgørelse til deres fordel, bliver helt ignoreret af Varde Kommune. Jern til armering af flere og flere vindmøllerfundamenter leveres i weekenden  og op til 30 biler er på markerne med en lind strøm af stadig flere arbejdere. Der arbejdes i treholdsskift med vagter på.

 

Alle arbejder på højtryk for at udnytte kommunens selvopfundne frist og dermed lave det arbejde som Natur- og Miljøklagenævnet netop har dømt ulovligt og miljøskadende.

 

Helt uden at forstyrre den hektiske byggeaktivitet, har Beredskabschefen været derude og sagt, at dét han står og kigger på er miljøskadende ulovligheder og er så gået igen!

 

Slanger er flyttet lidt og lagt tilbage igen.  100.000 m3 pumpevand er ledt til et beskyttet vandløb, med kommunens vidende, og det stod beredskabchefen og kiggede på!

 

Politiet har været ude, men fået et par opkald og er gået igen, de har stadig ikke taget stilling til politianmeldelserne.

 

Kommunes folk har været ude og er gået igen og er kommet i pressen med meldinger om at de har kontrolleret.

 

Miljøministeren er kontaktet og har ikke svaret.

 

Natur- og Miljøklagenævnet har fået at vide at deres afgørelse ikke bliver overholdt, men mener ikke længere det er deres bord. De rådgiver venligt naboerne om at arbejdet skal standses, men at de må finde nogle andre at sige det til.

 

Og Byrådet har været kontaktet og mener bestemt det hele skal stoppes straks.

 

Tilbage står borgerne som har kæmpet indædt mod projektet i 2 år. De må sande, at når man i Danmark har med så store investeringer at gøre så gælder miljølovgivningen ikke, så sættes selv beredskab og politi ud af kraft.

 

Over for beboerne, og langt væk fra området,  står een af Danmarks største modtagere af PSO midlerne med speciale i at tjene hurtige penge på at placere vindmøller rundt i de danske lokalsamfund. Naboerne møder spekulantens vigtigste alliance ude i marken med deres hunde og firhjulstrækkere – jordejere og landmænd som for alt i verden vil have verdens mest  lukrative afgrøde på sine marker.

 

At vindmøller nyder fremme hos staten har naboerne i Varde nu mærket på egen krop.  En ”lovpassivitet” som sætter ind som nødbremse, skulle naboer endelig formå at tage kampen op imod vindmøller.  En snigende tilstand, som sættes igennem fra Miljøministeriet og helt ned til landmanden, som man førhen godt kunne snakke med i køen hos bageren.

 

Efter Ulvemose sagen i Varde er det helt tydeligt at lovene og kontrolsystemerne som skal beskytte naboerne, på fineste vis er suspenderet så vindmølleeventyret kan køre på skinner.  Koste hvad det koste vil ude i lokalsamfundene.

 

Det skete på marken efter standsningsmeddelelsen:

15.9. 2014 Mandag. Natur- og  Miljøklagenævnet afgør at arbejdet skal stoppes – naboerne har fået medhold i at byggeriet er ulovligt og potentielt miljøskadende.

 

17.9 Onsdag. Nu får naboerne også besked om afgørelsen

 

18.9 Torsdag. Arbejdet fortsætter i Ulvemosen – der støbes på fundamentet til mølle nr. 6 – borgere kører til kommunekontoret og orienterer formanden for Plan og Teknik Preben f. Hauge.  Samme aften udtaler han i TV Syd´s nyhedudsendelse, at han ikke har noget kendskab til at der bliver arbejdet derude.

 

19.9 Fredag. Der støbes sokkel til vindmølle 8 i 8 timer og i de 8 timer ankommer  80 fyldte betonbiler. Samtidigt graves der kabel ved mølle 2 og 3 og graves ud til mølle 9 og 10. Løbende udpumpes der okkervand ud i Skonager Lilleå. Om aftenen er Beredskabchefen  derude og erklærer at der foregår en miljøskade, han  melder tilbage til politiet om forureningen.

 

20.9 Lørdag. Arbejdet er indstilles da 3 byrådsmedlemmer og Vardes viceborgmester besøger området. Byrådet har fået at vide at der kun foregår sikring af byggepladsen og ikke byggeri. Arbejdet genoptages da de er gået og samtidgt kommer nye forsyninger af jern til at binde nye fundamenter.

 

21.9 Søndag.  8 mand arbejder hektisk på mølle 10. Ved mølle 9 har man nydt godt af ekstra mandskab og de nye forsyninger af jern.

 

22.9 mandag. Mølle 9 klar til støbning.

 

23.9 tirsdag. Der er sat vagter ind på markerne og man støber fundament til mølle 9. Mølle 10 bliver sent tirsdag aften klar til støbning.

 

24.9 onsdag. Mølle 10 støbes. En lind strøm af beton kører lige forbi en nabo´s vinduer – en nabo som har brugt år på at få ret i klagenævnet. Denne nabo har den seneste uge henvendt sig til ikke mindre end Kommunes Plan og Teknik, politiet, Natur- og Miljøklagenævnet, byråd, statsforvaltningen, folketingspolitikere og Miljøudvalget og senest Ombudsmanden  uden at ulovlighederne bliver standset.

 

Støbning af mølle

 

Nye forsyninger af jern

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…