Nye tal viser, at kriminaliteten blandt unge stiger – regeringen har afskaffet den straf, der kunne have hjulpet

arkiv

Antallet af gaderøverier stiger, og denne udvikling ses over hele landet.

 

Oftest begås disse røverier af unge mellem 13 og 17 år.

 

Imens gør regeringen absolut ingenting for at forebygge dette alvorlige problem.

 

I København er udviklingen af gaderøverier steget markant fra 2011 til 2013 med 22 %. I Aarhus er det en stigning på 16 %, mens man på Fyn oplever en stigning på 13 %.

 

Politiets øgede indsats

Politiet har på baggrund af denne generelle stigning måtte lave en særlig indsats for at dæmme op overfor gaderøverierne, og det ser ud til at have en effekt – de første måneder af 2014 har antallet været relativt lavt.

 

Selvfølgelig fristes man til at sige: For når politiet afsætter ekstra ressourcer til en opgave, og sætter markant ind, vil det påvirke resultatet.

 

Politiets arbejde kan selvfølgelig ikke dæmme op for dette problem hvis samfundets i dens helhed ikke tager ansvar for at unge udvikler primitive adfærdsmønstre og begår røverier. Politiet kan løse et konkret problem, men ikke undgå at det opstår.

 

Indsatsen bliver derfor mere symptom behandling på et grundlæggende samfunds problem, som udspringer af ringe tidlig indsats overfor disse unge.

 

Politiets indsats vil desværre ikke kunne vare ved, og en stigning vil igen kunne aflæses i de kommende statistikker, når kommunerne ikke gør en ordentlig indsats for at afhjælpe dette problem, som primært udføres af de unge.

 

Fra politisk side er der ikke meget hjælp at hente. Trods massive løfter om det modsatte, er der ikke vedtaget et eneste forslag for at afhjælpe at unge ender i kriminalitet.

Læs også
På vej mod kaos: Regeringen bruger embedsmænd til at afvise DF’s udlændingekrav – men nu gennemhulles embedsmændenes påstande

 

Regeringen har lempet lovgivningen

Tværtimod er lovgivningen blevet lempet, så de unge møder endnu mindre konsekvens end før, og  kan begå kriminalitet uden at samfundet kan sanktionere over for dem: Den elektroniske overvågning (fodlænken)er blevet afskaffet. Den kriminelle lavalder er blevet hævet. Og kriterierne for hvornår man anbringer unge på sikrede institutioner er blevet skærpet.

 

Regeringen fremlagde d. 09. oktober 2013 en plan der skulle forebygge ungdomskriminalitet. Planen indeholdt desværre kun betydningsløse korrektioner i den eksisterende lov, men regeringen forsøgte at signalere handlekraft –  og vandt sig noget tid. For forslaget er aldrig blevet behandlet i folketingssalen, og dermed er der lovgivningsmæssigt ikke sket noget på det her område.

 

Ingen nye initiativer

Faktum er, at regeringen de 2½ år de har haft magten, ikke er kommet med noget som helst konkret for at forebygge ungdomskriminaliteten – og dermed de mange gaderøverier. Regeringen lader stå til, og tror at dette problem kan løses i det sociale system ud fra et frivilligheds princip. En utopisk forestilling, der samtidig udstiller regeringen som komplet naive.

 

Regeringen er blevet enige om at melde ens ud, ved at sige at løsningen på det generelle ungdomsproblem løses gennem præventive indsatser, og ved at kommunerne f.eks. skal kunne trække forældrene i diverse økonomiske ydelser som straf, hvis de ikke magter at sørge for deres børn ikke begår kriminalitet. For regeringen ønsker grundlæggende ikke, at unge skal opleve konsekvenser af deres handlinger.

 

Forældrerpålæg

Læs også
Danmark skal have et burkaforbud, og det skal være nu – Østrig gennemfører forbud på søndag

For nylig viste en rapport fra Rambøll at 26 kommuner ud af de eksisterende 98 havde benyttet sig af et forældrepålæg. Og ud af de 26 kommuner var det kun 20, der havde benyttet sig af denne ordning mellem 1-3 gange. Dog blev det primært brugt over for unge som ikke passede deres skole. Og altså ikke overfor de unge som begår disse gaderøverier.

 

Det meget lave brug begrundes fra kommunernes side med, at de ikke ønsker at benytte sig af denne ordning til at opdrage de unge, da de ganske simpelt ikke tror på effekten. Da det ikke bliver pålagt fra regeringen at bruge dette redskab, vil det selvfølgelig ikke blive brugt mere fremadrettet, nu kommunerne klart har meldt ud, at det ønsker de ikke. Undersøgelsen viste ikke, om de få kommuner der havde trukket i ydelserne, om det havde nogen egentlig effekt efterfølgende.

 

Virkeligheden bag regeringens uvirksomme ord er desværre, at den er omgivet af floskelløse udmeldinger om, at den ønsker at gøre noget andet end den tidligere regering og satse mere på en forebyggende indsats. Faktum er blot, at regeringen træder vande og lader stå til, mens de unge begår kriminalitet.

 

Imens får vi en ungdom som er vant til, at de kan agere kriminelt uden konsekvenser, og de ad den vej kommer længere og længere ind i en kriminel identitet. En udvikling der er stik imod regeringens ambitioner om en forebyggende indsats.

 

Regeringen melder stadig ikke ud, hvordan de mener, at samfundet skal bekæmpe ungdomskriminalitet. Imens får de unge, med samfundets stilsigende accept, skabt endnu flere ofre.

 

Troels Gamst, Pædagog og fhv. afdelingsleder på institution for kriminelle unge

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…