Konventionerne skal genvurderes, så vi slipper for krigsforbrydere på tålt ophold

Imgur

Tænk, hvis en gruppeleder i Taliban, som blandt andet har deltaget i en massakre i den afghanske storby Mazar-e-Sharif, der kostede cirka 8000 civile livet, fik ophold i Danmark.

 

Tænk, hvis en talibankriger, der har deltaget i angreb på udenlandske, måske endda danske, konvojer, fik ophold i Danmark.

 

Tænk, hvis en talibankriger, der deltog i væbnede kamphandlinger og bevogtede torturfanger, fik ophold i Danmark.

 

Mange vil jo anse dette for utænkeligt. Men ikke desto mindre er det dét, som vurderes at være tilfældet netop nu!

 

De er tre ud af 21 personer, der angiveligt har begået krigsforbrydelser og som lige nu opholder sig i Danmark, fordi regeringen ikke vil sikre, at de bliver udvist. De er nemlig på såkaldt tålt ophold.

 

Det vil sige, at siden de angiveligt vil være i fare, hvis de blev udvist til deres hjemlande, så må de være her i Danmark.

 

Karen Hækkerup henviser til konventionerne

Justitsminister Karen Hækkerup fra Socialdemokratiet forklarer i Søndagsavisen, at ”De er ikke velkomne i Danmark, men vi kan ikke sende dem ud, fordi det vil stride mod vores internationale forpligtigelser. Disse forpligtigelser skal Danmark leve op til, og det betyder, at vi ikke udsender folk, der risikerer eksempelvis dødsstraf”.

 

De forpligtigelser, som Karen Hækkerup henviser til, er de konventioner, som regeringen åbenbart anser for at være urørlige og hellige. Som står over almindelig sund fornuft. Det bør de ikke gøre i min optik, og da man i sin tid indførte konventionerne, var det næppe med tanke på, at de skulle beskytte potentielle krigsforbrydere, drabsmænd og voldtægtsmænd mod udvisning.

 

Veteraner er rystede

Det er simpelthen en hån og skamplet på den almindelige retsbevidsthed, at disse mennesker får lov til at blive i Danmark. Hvis vi tager den gruppe, der angiveligt er krigsforbrydere, så kan de meget vel have været med til at kæmpe mod danske soldater i for eksempel Afghanistan.

 

Læs også
Højesteret ophæver opholdspligten og slipper kriminelle på tålt ophold løs på den sagesløse befolkning – politikerne svigter

I fredags talte jeg ved Flagdagen i Fredericia, og her mødte jeg flere veteraner, der var rystede over, at vi i Danmark giver logi til disse tidligere talibankrigere. Det kan jeg godt forstå, og naturligvis skal Danmark ikke være et helle for sådanne personer.

 

Konventioner er altså ikke noget, der ikke kan revurderes. Det giver jo ingen mening, at konventioner betragtes som noget helligt. Det er jo alene en aftale – en forståelse – mellem lande. Og mange lande kan nok se fornuften i at revurdere konventioner, når de strider imod – ja – almindelig sund fornuft. Derfor skal vi lave en kritisk gennemgang af Danmarks konventionsforpligtelser.

 

Vi må også turde udfordre rammerne for konventioner, eksempelvis ved at se på mulighederne for at sende de pågældende til andre steder i hjemlandet end der, hvor de oprindeligt er kommet fra. Det kan jo være, at den enkeltes sikkerhedssituation kan vurderes anderledes i den anden ende af landet.

 

Netop i tilfældet med Afghanistan har vi jo at gøre med et ganske stort land med langt flere indbyggere end Danmark. En anden mulighed kunne være at få nabolande til at tage imod de pågældende. Pakistan modtager ca. 275 mio. kroner om året i udviklingsbistand fra Danmark. Måske man herigennem kan få et samarbejde op at stå, der sikrer, at nogle afghanere kan komme dertil, indtil de igen kan vende tilbage til deres hjemland.

 

Nu må regeringen vise, om man igen slår konventions-automatpiloten til og dermed fortsat holder hånden over disse personer eller gør det, som jeg er overbevidst om, at de fleste danskere forventer.

 

Der skal handles nu og her. Ikke kun på grund af hensynet til vores veteraner – deres og alle andre danskeres retsbevidsthed. Men så sandelig også ud fra hensynet til vores sikkerhed. Eks-talibanere på fri fod i Danmark er ikke just en betryggende tanke!

 

Læs også
USA forlader Syrien og giver plads til farlige alliancer – men der er en forklaring på Trupms beslutning

Vi skal handle i forhold til vores egne hellige krigere

Betryggende er det heller ikke, at Danmark ifølge en opgørelse, som det anerkendte britiske nyhedsmagasin The Economist har lavet, i forhold til vores indbyggertal er det vestlige land, der har ”sendt” næstflest hellige krigere af sted. Omkring 100 ifølge PET.

 

Og så sent som her til formiddag kunne Radio24syv fortælle, at de er kommet i besiddelse af nogle billeder af en 25-årig mand fra Ishøj, der slås for Islamisk Stat og som står ved siden af døde kroppe og afhuggede hoveder i Syrien. Tænk, hvis denne mand kommer hjem til Danmark. Hvad vil han være i stand at gøre?

 

Der er nogle tanker, man ikke har lyst til at tænke til ende, men som man alligevel er nødt til at forholde sig til. Jeg vil derfor klart opfordre regeringen til netop at forholde sig aktivt til disse problemstillinger i et håb om, at det vil betyde, at man omsider vil gøre noget reelt overfor disse afgørende områder. For det er nu helt åbenlyst, at ingen længere kan sidde med hænderne i skødet og håbe, at faren driver over af sig selv.

 

Vi må handle hurtigt og konsekvent!

 

Statsborgerskabet skal tages fra dem, udvisninger skal i brug og ellers skal der ske retsforfølgning for deres handlinger. Vi skal også herhjemme forbyde de organisationer, der på forskellig vis opfordrer disse personer til at tage af sted, lige som der skal slås hårdt ned på enkeltpersoner og organisationer, der arbejder for at økonomisk støtter terror i Syrien og Irak.

 

Andre lande er i fuld gang med forskellige tiltag, mens vores egen regering nøler. I Frankrig har man for eksempel arbejdet med en række love, der blandt andet vil gøre det muligt for myndigheder at fratage passet hos en person, som man har mistænkt for at ville tage til Syrien. Disse personer kan få deres pas inddraget i et halvt år, og deres navne gives til flyselskaber, der så skal afvise dem. Der er desuden lagt op til, at strafferammen for at forlade landet trods inddragelsen af passet bliver tre års fængsel og en bøde på 45.000 euro. Det er oplagt, at vi må se på lignende ting her i Danmark.

Læs også
Pape fik erklæring om reform af Menneskerettigheds domstol – DF kalder den “skuffende”

 

Regeringen har bebudet, at man i en nær fremtid vil lancere en strategi på området. Denne bør indeholde tiltag, som sikrer at der handles. Hurtigt og konsekvent!

 

Kristian Thulesen Dahl er formand for Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…