Karen Hækkerup: Vi må se på loven, inden vi kan forfølge Syrien-krigere

Collage: Asger Bonnevie
Udskriv

Egentlig skulle det have været en formsag uden problemer, da Folketinget i går aftes onsdag den 1. oktober mødtes for at beslutte at sende syv F-16 jagere til det nordlige Irak for at deltage i kampen mod Islamisk Stat, der har erkæret vesten terrorkrig.

 

 

Alle Folketingets partier minus Enhedslisten havde på forhånd givet tilsagn om at støtte beslutningen, men det hele strandede ud på aftenen, da udenrigsmister Martin Lidegaard (RV) benægtede, at Danmark ved at sende jagerfly til Irak dermed var i krig med Islamisk Stat.

 

 

Af samme grund, mente Lidegaard, at der ikke kan være tale om landsforræderi, hvis danske jihadkrigere beskyder de danske styrker og dermed er omfattet af straffelovens bestemmelser om at støtte fjenden.

 

 

Det forhold ville den borgelige opposition have belyst, inden den ville give sit tilsagn, og afstemningen om regerings beslutningsforslag blev herefter på initiativ af Venstres udenrigsordfører, Troels Lund Poulsen, udskudt, indtil det spørgsmål blev afklaret.

 

 

Læs også
Kommunalvalg: DF-politikere insisterer på danske værdier – så kom de i forhør på TV

Karen Hækkerup: Vi kan intet gøre her og nu

Tidligere på dagen havde justitsminister Karen Hækkerup (S) været i samråd i Folketingets Integrationsudvalg, hvor hun skulle redegøre for regeringens politik over for de muslimer, der drager til Syrien og det nordlige Irak for at kæmpe sammen med Islamisk Stat.

 

 

Under samrådet blev det tydeliggjort, at regeringen ifølge Karen Hækkerup godt nok ville retsforfølge dem, der tager af sted, men det kræver, at man kan bevise, at de har deltaget i kamphandlinger, understregede ministeren.

 

 

Karen Hækkerup oplyste i den forbindelse, at regeringen ikke ville skride til aktion, førend Straffelovrådet har vurderet, hvorvidt den nuværende straffelov er brugbar, eller om der skulle ændringer til. Hun understregede, at regeringen i den forbindelse ville komme med initiativer i løbet af den kommende folketingssamling.

 

 

Læs også
Raqqa er tabt – men kampviljen er intakt, og det kommer vi til at mærke

Venstre og Dansk Folkeparti: Det en syltekrukke

Det faldt ikke i god jord hos hverken Venstres Jan E. Jørgensen eller Dansk Folkepartis Peter Skaarup. De betegnede begge regeringens inddragelse af Straffelovrådet som en syltekrukke og understregede, at det er her og nu, der er brug for handling mod dem, der drager til Syrien eller det nordlige Irak for derefter at vende tilbage som potentielle terrorister.

 

 

Tværtimod mente Venstres Martin Geertsen og ligeledes Venstres Jan E. Jørgensen, at Venstres forslag om at straffe alle, der rejser til Syrien og det nordlige Irak med fængsel i op til seks år, ville løse problemet med de nuværende straffelovsbestemmelser, der kræver, at anklagemyndigheden skal kunne dokumentere krigsdeltagelse.

 

 

Karen Hækkerup: Hvad så med farmor, der ligger for døden?

Øjensynlig havde Karen Hækkerup ikke sat sig ordentligt ind i Venstres forslag, idet hun afviste det med blandt andet den begrundelse, at så ville man også straffe den gamle dame, der var nødt til at rejse til Syrien, hvor hendes farmor lå for døden.

 

Læs også
Den moderne liberale Marcus Knuth vandt over den gammelliberale Søren Pind

 

Venstres Jan E. Jørgensen prøvede forgæves at forklare Karen Hækkerup, at det i Venstres forslag indgik, at journalister og andre med et fredeligt ærinde på forhånd skulle ansøge om tilladelse til at rejse til de krigsberørte områder, hvis de ville undgå strafforfølgelse ved hjemkomsten.

 

 

Grænsekontrol: Der kommer snart en god løsning

I sin redegørelse for regeringens politik over for danske hellige krigere, fastslog Karen Hækkerup blandt andet, at politiet og andre skal opsøge potentielle hellige krigere og snakke dem fra at tage af sted. Hvis de alligevel drager af sted, skal ifølge regeringens politik have deres pas inddraget, således at de ikke kan komme tilbage til Danmark.

 

 

Det udsagn undrede Peter Skaarup sig noget over, da det efter hans opfattelse er helt åbenlyst, at enhver på grund af manglende grænsekontrol kan rejse frit ud og ind af Danmark, som det passer dem.

 

 

Jamen, det kommer der en løsning på i løbet af et par uger, understregede Karen Hækkerup.

 

 

I lighed med udenrigsminister Martin Lidegaard under Folketingets debat benægtede også Karen Hækkerup under debatten i Folketingets Integrationsudvalg, at begrebet landsforræderi eksisterer, hvilket afstedkom hovedrysten og småmumlende protester fra de tilstedeværende folketingmedlemmer.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…