I dag tager Folketinget en principiel beslutning om betydningen af at være ‘mand’ og ‘kvinde’

I dag onsdag den 11. juni 2014 stemmer vi i Folketinget om regeringens lovforslag om juridisk kønsskifte. Forslaget vil gøre det muligt for personer at skifte køn uden det nuværende krav om kastration. Egentligt et sympatisk forslag, der bestemt hører moderne tider til. Men ved et nærstudie af forslaget, kommer det frem, at det bliver lige lovligt let at skifte køn – faktisk bliver det lettere at skifte køn end at skifte navn.

 

I Venstre bakker vi fuldt op om, at reglerne skal ændres. Tiden er simpelthen løbet fra det ultimative krav om kastration. Og som ligestillingsordfører vil det være en glæde for mig at kunne støtte tiltag, der åbent accepterer og stiller folk, som de er, og som de føler sig. Alligevel mener vi i Venstre ikke, at regeringens løsning er den rette.

 

For lempeligt

Med forslaget går regeringen fra den ene yderlighed til den anden. Med lovændringen vil det eneste krav være, at man er fyldt 18 år, at ansøgningen er vedlagt en erklæring om, at man føler sig som det modsatte køn, samt at man efter seks måneder bekræfter sin ansøgning. Derefter skifter man systematisk køn.

 

I Venstre mener vi, at det er en alt for lempelig tilgang til ansøgningsprocessen. Vi mener, at der bør være inkluderet et krav om, at en ansøgning om kønsskifte skal være forsynet med en lægefaglig udtalelse. Det vil være med til at vidne om et både velovervejet og velbegrundet valg fra ansøgers side. En sådan lægefaglig vurdering har da også været foreslået af Foreningen Af Transkønnede i Danmark – ligesom det vil imødekomme de ulemper regeringens egen arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte har udtrykt.

 

Men regeringspartierne, SF og EL vil ikke støtte vores forslag. Og det er som bekendt flertallet, der bestemmer i Folketinget – som mange andre steder. I den anerkendelse, har vi foreslået, at de nye regler bør evalueres efter et par år, sådan at vi kan tage højde for fejl og faldgruber ved en ny lovgivning på et så menneskeligt essentielt område. Men det forslag, er der heller ikke støtte til.

 

Hastværk

Jeg ved ikke, om det er udsigten til sommerferie, der har fået regeringen til at gå efter den lette og hurtige løsning. Noget tyder på det. For regeringen har hastet Folketingets arbejde med loven igennem i et tempo, der er alt andet end seriøst, når man tænker på alvoren i loven. Jeg forstår godt ønsket om hurtigt at imødekomme de besværligheder, der er forbundet med den nuværende lovgivning. Men i sager som dybest set handler om vores medborgeres identitet, så kan vi ikke være bekendte at ile os igennem uden en timelig debat.

 

I sin nuværende form vil vi som sagt få en lovgivning, hvor det er nemmere at skifte køn end navn. Hvor vi i ansøgninger ikke skelner mellem en bevidst beslutning og et flygtigt forslag.
Vi vil få en lovgivning, der hverken har taget hensyn til de ulemper og bekymringer, der er påpeget.

 

Og vi vil få en lovgivning, der ikke tages op til evaluering, selvom vi bevæger os på helt nyt lovområde.

 

Det, mener jeg ikke, er ambitiøst nok på Folketingets vegne. Men jeg mener så sandelig heller ikke, at det er ambitiøst nok overfor de mennesker, der berøres af loven.

 

Venstre ønsker lægefaglig vurdering

Læs også
Nye Borgerlige er klar til at lade Løkke falde, hvis han siger nej til tre ufravigelige krav

Med lovforslaget vil Danmark blive et forgangsland på det her område. Og som foregangsland vil det som minimum klæde os at sikre kvaliteten i vores lovgivning.

 

I Venstre er der ikke noget, der optager os mere end borgernes frie valg. Derfor er vi også begejstrede over udsigten til, at de, der vil, nemmere kan opnå juridisk kønsskifte. Men vi mener også, at det frie valg skal suppleres med et ansvar. Et ansvar om at store beslutninger har den rigtige begrundelse. Det havde vi bedst sikret med et krav om en lægefaglig udtalelse.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…