Iværksætterselskaber skal gøre det lettere for dem, der vil starte eget firma

colourbox
©Sanna Lindberg/6PA/MAXPPP ; ILLUSTRATION TRAVAIL ; BUSINESS

Advokat Søren Vasegaard Andreasen, Jensen Advokatfirma, besvarer spørgsmål om lov og ret. Har du et spørgsmål, du ønsker besvaret, kan du sende det til [email protected] Udvalgte spørgsmål vil i anonymiseret form blive besvaret her i avisen.

 

 

Fra den 1. januar 2014 er det blevet muligt at stifte de såkaldte iværksætterselskaber (IVS). Forventningen til denne selskabsform er fra Folketingets side, at mange personer som indtil videre har stiftet selskab i personligt regi som enkeltmandsvirksomhed eller I/S i stedet vil benytte den nye selskabsform, da den har visse fordele.

 

Konkurser

Et IVS er i bund og grund det samme som et ApS, men med visse ændringer. Ejer man et IVS, så hæfter man ikke personligt for selskabets gæld, medmindre man kautionerer, f.eks. over for banken. Går selskabet konkurs, har man kun tabt den værdi, som ligger i selskabet. Et IVS kan stiftes med en selskabskapital på helt ned til 1 kr., hvor et ApS skal have en selskabskapital på minimum 50.000 kr.

 

Fordele

Fordelen ved en personligt ejet virksomhed er til gengæld, at giver virksomheden underskud f.eks. det første år, hvilket ikke er unormalt, så kan ejeren trække underskuddet fra i sin øvrige personlige indkomst. Det kan man ikke i et kapitalselskab (f.eks. A/S, ApS og IVS). Her kan man alene gemme underskuddet til den dag, hvor virksomheden giver overskud.

 

Mange selskabstyper

Der er således ingen facitliste for, hvilken selskabstype man skal vælge, når man vil starte egen virksomhed, og hver dag oprettes der da også mange virksomheder indenfor alle selskabstyper. Man bør derfor søge rådgivning hos revisor og advokat, inden man vælger selskabsform.

 

I skrivende stund (11. marts 2014) er der i CVR-registret registreret 189 IVS-selskaber, som enten er stiftet eller under stiftelse.

 

1-mandsvirksomhed IVS ApS
Minimum selskabskapital 0 kr. 1 kr. 50.000 kr.
Hæftelse Ejerne hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser Ejerne hæfter ikke personligt for virksomhedens forpligtelser Ejerne hæfter ikke personligt for virksomhedens forpligtelser.
Overskud Overskud beskattes som almindelig indkomst, eller med 24,5% hvis man benytter virksomhedsskatteordningenVed virksomhedsskatteordningen beskattes udbytte til ejerne med enten 27% eller 42% afhængig af beløbets størrelse Overskud beskattes med 24,5%Udbytte til ejerne beskattes med enten 27% eller 42% afhængig af beløbets størrelse.Dog kan der først udbetales udbytte, når selskabskapitalen overstiger 50.000 kr. Overskud beskattes med 24,5%Udbytte til ejerne beskattes med enten 27% eller 42% afhængig af beløbets størrelse
Underskud Underskud kan fradrages i ejernes anden indkomst eller i ægtefællens indkomst Underskud overføres til næste regnskabsår og kan først fradrages, når virksomheden giver overskud. Underskud overføres til næste regnskabsår og kan først fradrages, når virksomheden giver overskud.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…