Islamister tager magten over folkeskoler i områder med mange muslimer

Park view Academy

Muslimske fundamentalister planlægget et kup, der skal give den magten over folkeskolerne i Storbritannien. Det fremgår af et dokument, der er sendt anonymt til byrådet i Birmingham. Dokumentet har vakt stor opsigt og debat i Storbritannien.

 

Dokumentet er angiveligt skrevet af en fundamentalistisk muslim i Birmingham til en ligesindet i Bradford. Begge byer har meget store indvandrergrupper med muslimsk baggrund. De er allerede stærkt præget af muslimske værdier og levemåder. Og nu er tiden moden til at overtage magten på de britiske folkeskoler, der har mange elever med muslimsk baggrund. Det skulle være baggrunden for dokumentet, som forfatteren selv har døbt ”Operation Trojansk Hest”.

 

Det diskuteres om dokumentet er plantet eller ægte. Der bliver blandt andet peget på, at der er faktuelle fejl i dokumentet.

 

Men dokumentet beskriver også ting, der rent faktisk er sket på nogle skoler. Og beskrivelsen svarer til det flere skolefolk har oplevet.

 

 

Flere erfarne skolelærere siger da også til de britiske medier, at de genkende den måde at handle på, som bliver beskrevet i dokumentet. Planerne for at overtage styringen af skoler er velkendte fra virkeligheden, siger de. (The Gaurdian)

 

Det samme skriver TheTelegraph: ”Hvad enten dokumentet er ægte eller ej, så er meget af det, det beskriver, i sandhed korrekt”.

 

 

Falske anklager skal bane vejen

 

”Den Trojanske Hest” beskriver, hvordan man skal bruge de demokratiske institutioner som skolebestyrelsen til at udskifte skoleinspektører, skolelærere og få indflydelse på undervisningsmateriale.

 

Ved hjælp af en håndfuld forældre, der er overbeviste salafister, skal der skabes mistillid til skolens ledelse. I dokumentet står der blandt andet: at disse forældre skal vende andre forældre mod skolens ledelse ved at fortælle dem, ”at skolen ødelægger deres børn med undervisning i sex, homoseksualitet, tvinge dem til kristen bøn og svømning og sport hvor drenge og piger er sammen”.

 

Læs også
Pludselig sagde imamen sandheden

Disse anklager, der er falske, skal bruges til at få skolelederen eller lærere fjernet og skiftet ud med nogle, der er mere forstående.

 

Denne plan er beskrevet i fem punkter som en slags håndbog for hvordan salafisterne kan gå frem andre steder, hvor der er store grupper af muslimer.

 

Fire skoler har oplevet islamisternes kup

Dokumentet omtaler fire skoler, hvor de har haft succes med denne strategi. Og rent faktisk har der været uro på disse skoler, hvor ledelsen er blevet fjernet og skiftet ud. (MailOnline)

 

Saltley School

Balwant Bains, den tidligere leder af Saltley School, bekræfter, at han blev tvunget væk fra skolen: ”Det var en frygtelig, frygtelig oplevelse. Og jeg er glad for, at det nu kan komme frem i lyset ”

Regent Park Primary.

Tina Ireland, der var overlære på Regent Park Primary, blev angrebet af en gruppe ekstremister og udsat for falske beskyldninger om at have tilskyndet eleverne til at snyde til eksamen. De falske anklager førte til, at eksamensresultaterne blev annuleret. Og Tina Ireland sagde efterfølgende sin stilling op.

Læs også
Mette Frederiksen taler om stram udlændingepolitik – men Morten Østergaard og Pernille Skipper vil have mere islam

 

Adderley Primary

Lederen af Adderley Primary bliver i dokumentet beskyldt for ikke at være en god muslim, som ikke var åben for muslimske regler. Politiet har nu genåbnet en undersøgelse af påstande om falske opsigelser på skolen.

Park View Academy

Park View Academy er den fjerde skole, islamisterne skriver, at de har haft held til at påvirke. Det skulle ifølge kritikere give sig udslag i, at de lærere, der ikke er muslimer, bliver diskrimineret. Desuden bliver det sagt, at skolen er ved at indføre islamiske studier i pensum.

 

 

Erfaringerne omsat til en strategiplan andre kan bruge

 

Og erfaringerne fra de fire skoler opsummeres i en række plan med fem trin:

 

Læs også
Vores naboland i opløsning: Nu har Sverige fået en regering med en minister, der hylder ekstrem islamist

1)    Find frem til skoler i muslimske områder, der er egnet for overtagelse

2) Udvælg en gruppe salafistiske forældre blandt forældrene på skolen. De skal være parate til at gå hele vejen, når de først er startet.

3) Få valgt en leder af skolebestyrelsen, der langsomt kommer med forslag til at orientere skolen i en muslimsk retning.

4) Identificere svage eller utilfredse ansatte; opfordre dem til at klage over forholdene, således at der skal iværksættes en undersøgelse

5) Iværksæt en kampagne med anonyme breve til lokale parlamentsmedlemmer, skolemyndighederne

 

Islamisterne udnytter demokratiet

 

I det engelske skolesystem er der på samme måde som i det danske en udstrakt forældreindflydelse på folkeskolerne, der er statslige. Under Labour-regeringen blev der endvidere åbnet op for a lave en ny type offentlige skoler ‘Akademi Skoler’, der er fritaget for kommune tilsyn og dermed har en større frihed.

 

Ideen med denne type skoler er at give mulighed for en ny slags skoler, specielt i områder, hvor de eksisterende skolers resultater gennem en årrække har været under gennemsnittet. Her har skolebestyrelsen og forældrenes repræsentanter endnu større indflydelse og frihed, til at gøre som det passer dem.

 

Læs også
Rabiat muslim: Hellere myrde og voldtage end forsømme bønner – nu taler han i dansk biograf

Det er derfor ikke tilfældigt, at det dokumentet anbefales, at man søger at få en skole flyttet fra at være en statsskole til at være et akademi. Det vil give en større mulighed for at dreje dele af undervisningsindholdet i en mere islamistisk retning.

 

 

Hvorfor  Birmingham?

 

Birmingham har udviklet sig til en ekstrem opdelt by, hvor de forskellige etniske og religiøse grupper, pakistanere,indere,sikher ,englændere lever i meget adskilte miljøer.

 

Islam i Birmingham har altid været stærkt præget af yderliggående pakistanske bevægelser som ”Jamaat e Islam”. Bevægelser der er kendtegnet ved at tage afstand fra det samfund man lever i og kræve, at islam skal spille en større rolle i skolen og i samfundet i det hele taget.

 

Debat om dokumentet

Efter offentliggørelsen har det ivrigt været diskuteret om ‘Den trojanske Hest’ dokumentet er sandt.

 

Læs også
Islamister får lov til at bruge offentlig svømmehal til svømning kun for mænd i lange gevandter

Nogle af dem, der skulle være involveret i kuppet, taget afstand. En af dem Tahir Alam har sagt, at ”brevet var en ondsindet beskyldning og fuldstændig usandt.” (the Guardian)

 

Inayat Bunglawala fra den mere moderate organisation ”Muslim4UK” siger derimod, at dokumentet er meget foruroligende. (The Guardian)

 

 

Undersøgelser løber ud i sandet

 

 

Flere hændelser er meldt til politiet. Og dokumentet efterforskes nu af politiet og de kommunale myndigheder.

 

Det er tvivlsom om forløbet på skolerne bliver opklaret. Og det bliver næppe heller afdækket, hvor dokumentet stammer fra.

 

Byrådet kan meget vel være nervøse ved udsigten til de konflikter, det vil udløse, hvis det kommer frem, hvem der har skrevet dokumentet. Det har også vist sig svært at få vidner til at udtale sig. Det skal skyldes frygt for at blive kaldt islamofob, eller frygt for at miste jobbet eller muligheden for at gøre karriere. Det ved vi ikke. Men de faktiske hændelser på de fire skoler er ikke til at komme uden om.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…