Det begyndte med fem skoler i Birmingham – men islamisternes indflydelse på britiske skoler er langt mere udbredt

Den nye, danske skolereform træder i kraft lige efter sommerferien, derfor vil det være rimeligt at spørge om Undervisningsministeriet, politikerne, og alle de andre kloge mennesker, som står bag skolereformen, har taget stilling til den fare, der langsomt breder sig overalt i Europas skolevæsen.

 

Det er en kendsgerning, at der i flere skoler f.x. København, Århus og Odense er en stor andel af elever med muslimsk baggrund, hvilket stiller ganske særlige krav til såvel ledelse som lærere og pædagoger.

 

Det mest sandsynlige er, at det danske skolevæsen er lige så uforberedt på den stille islamisering som det hollandske, svenske, norske og ikke mindst engelske, hvor der netop i disse dage udspiller sig dramatiske hændelser.

 

Halvmånen i klasseværelset

En overskrift i den engelske avis The Sunday Times (27.4.14) stiller et skarpt spørgsmål til offentligheden: Hvor i den kristne verden kan man opleve, at julen bliver afskaffet, at det arabiske sprog bliver obligatorisk for alle elever, og eleverne bliver fordelt i klasserne efter køn, d.v.s. forbud mod at drenge og piger går i samme klasse?

 

Svaret på disse alvorlige spørgsmål er, at alt dette forekommer efterhånden ofte i ganske almindelige kommuneskoler og gymnasier i England, blandt andet i Birmingham.

 

Jo flere indvandrere fra Mellem- og Fjernøsten, der kommer til Europa for at nyde godt af vort åbne demokratiske system og ikke mindst vore velfærdsgoder, jo flere krav opstår der om, at den islamiske ideologi skal have indflydelse på undervisningen, hvilket medfører en klar indoktrinering af børnene, der senere kan lede dem ind i ekstremisme mod værtsfolkene.

 

Islamistisk undergravning

Det er en nu en kendsgerning, at mange engelske skoler undergraves indefra. Der tales endog om, at der skulle foreligge en overordnet, islamistisk plan, en såkaldt trojansk hest, hvilket nu er ved at blive undersøgt nærmere af folk fra undervisningsministeriet, kommunerne og politiet.

 

I løbet af sommeren vil man lave undersøgelser på 18 skoler under Ofsted og Westmidlands inspektorat. Man vil bl.a. forsøge at afsløre forsøg på islamisering af undervisningen, dårlig skoleledelse, angreb på skoleuniformen, diskrimination af piger, samt opdeling i klasser med udelukkende drenge eller piger.

 

Det bliver en vanskelig opgave, da flere af de styrende skoleorganer nu er ledet af radikale muslimer, som det allerede er lykkedes at sætte en del kristne lærere og skoleledere ud på en sidelinie, især de kvindelige.

 

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

Park View Academy

En af de værst ramte skoler er Park View Academy i Birmingham i Alum Rock kvarteret, hvor der bor mange muslimer. Allerede for et halvt år siden blev det afsløret, at ikke- muslimske lærere blev forsøgt mobbet ud, og i den anledning blev der uddelt advarsler om denne Operation Trojan Horse, som bl.a. skulle have det formål at destabilisere skoleledelserne ikke bare i Birmingham, men også i Manchester og Bradford.

 

De øverste kommunale skoleledelser i området er anonymt blevet gjort opmærksomme på dette fænomen og har modtaget mere end 3.000 klager fra bekymrede forældre, men har i øvrigt ikke foretaget sig noget i sagen.

 

I religionstimerne, hvor der efterhånden kun undervises i Islam, har eleverne modtaget en liste over alle ikke- muslimske lærere på skolen, og de fik samtidig en ”hjemmeopgave”, hvori de skulle komme med forslag til, hvordan man kunne omvende disse kristne lærere til Islam.

 

Et andet grelt eksempel fra England forekom i skolens sexundervisning for de større elever, som bl.a. fik uddelt et informations ark, der fortalte, at gifte kvinder ikke kunne sige nej til ægtemandens ønske om sex, da det ville stride imod Sharia- loven.

 

Efterfølgende måtte skolens ledelse indkalde forældrene til et møde og fortælle dem, at sex uden samtidig accept fra kvindens side tangerer voldtægt efter engelsk lov.

 

Piger og drenge måtte ikke have gymnastik sammen. Pigerne måtte ikke deltage i sportsaktiviteter, hvis der var en mand til stede, end ikke hvis det var en mandlig sportsleder.

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

 

Listen med urimeligheder er lang.

 

Dårlig integration

Det er klart, at muslimske børn, der allerede fra 8-9 års alderen bliver indoktrineret med, at det er forbudt at blande drenge og piger, vil få et meget anstrengt forhold til det modsatte køn senere i livet.

 

De får også at vide, at de hellere skulle læse islamiske lærebøger end almindelige engelske, hvilket kan bevirke, at de løber ind i alvorlige forståelsesproblemer under opvæksten, og denne begrænsede horisont vil måske endda føre dem ind i en form for radikalisering.

 

Da visse engelske skoler tillige jævnligt tilkalder muslimske foredragsholdere med stærkt konservative, islamistiske synspunkter, er faren for at fastholde disse børn og unge i den ortodokse, islamiske ideologi meget stor, hvilket kan være til stor hindring for deres integration i det vestlige, demokratiske samfund, som de skal leve i.

 

Manglende ytringsfrihed

Uro og utryghed såvel blandt elever som lærere spredes med lynets hast til andre skoler med et højt antal muslimske elever.

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

 

Byer som Bradford, Luton, og Tower Hamlets i den østlige del af London er allerede ramt af lignende problemer.

 

Efterhånden er der kun enkelte lærere, som tør sige deres ærlige mening. De fleste ligger under for den politiske korrektheds tyranni, og i takt med at flere og flere skoler trues udefra af radikale imamer, og indefra af undergravning fra muslimske skoleledere, er der mange, især kristne, lærere, der frygter for at miste deres jobs.

 

Endnu har vi vel ikke nået engelske tilstande i vore kommuneskoler og gymnasier, men man kommer uvægerligt til at tænke på, hvornår de mange tusinder af uintegrérbare, islamiske indvandreres indflydelse bliver så stærk, at Dannebrog bliver udskiftet med Halvmåneflaget, også i skolerne.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…