Hospitalsmoské vedtaget uden mulighed for debat

Uden den mindste form for offentlig debat vedtog Regionsrådet på den lukkede dagsorden tirsdag aften, at der skal opføres en moské i tilknytning til Herlev Hospital.

 

Moskéen bliver en del af det nye ”Center for Fordybelse og Tro” som finansieres af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Centeret forventes færdigt ved udgangen af 2015.

 

Som det eneste parti i Regionsrådet i Region Hovedstaden stemte Dansk Folkepartis gruppe i går imod etableringen af hospitalsmoské, der har været på tegnebrættet siden 4. marts 2013, hvor Herlev Hospital modtog tilsagn fra fonden til etablering af huset.

 

Projektet

Projekteringen begyndte i juni 2013, og der er nu udarbejdet et skitseprojekt, som blev forelagt A.P. Møller Fonden i december 2013.

 

Selvom projektet altså har været i gang siden marts sidste år blev Regionsrådets medlemmer først bekendt med indstillingen på forretningsudvalgets møde den 28. januar, hvor sagen stod opført på den lukkede og fortrolige dagsorden.

 

Den 4. februar blev beslutningen om at acceptere gaven fra A.P Møller fonden så truffet på den lukkede del af Regionsrådets møde, hvor altså kun Dansk Folkeparti var imod.

 

Der er tale om en bygning på 300 m2, der skal indeholde en moské, et kristent kirkerum og et mindre såkaldt ”frirum”. Kirkerummet og moskéen er stort set lige store. Der opføres en fontæne, hvori muslimer kan vaske deres fødder, forinden de betræder moskéen, og der indkøbes koraner til moskéen.

 

Ligestilling

Dermed ligestilles kristendommen og islam fuldstændig i det nye hus. Hospitalet burde afspejle, at 80 procent af den danske befolkning er medlemmer af folkekirken og den særstatus som den evangelisk-lutherske kirke har i Grundloven og dermed i det danske samfund.

 

Opførelsen af Danmarks første hospitalsmoské burde endvidere have været gjort til genstand for en offentlig debat inden beslutningen om at realisere projektet blev truffet.

 

Læs også
Dansk Folkeparti opruster: Udvalg, der skal skærpe partiets nationalkonservative profil med Martin Henriksen som formand

Ingen mulighed for debat

Normalt handler fondsdonationer om forholdsvis uproblematisk ting f.eks. indkøb af nye scannere eller andet dyrt hospitalsudstyr, men her var spørgsmålet altså om den evangelisk-lutherske kirkes særstatus fortsat skulle afspejle sig i Herlev Hospital – eller islam og kristendommen skulle ligestilles.

 

Det ville have været rimeligt med en offentlig debat herom. At befolkningen nu er blevet berøvet muligheden for at tage denne debat er både urimeligt og demokratisk betænkeligt.

 

Kenneth Kristensen Berth er medlem af Regionsrådet Hovedstaden for Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…