Her er en let og enkel prøve, der viser hvad danskhed er

Hvad er danskhed og dansk identitet? Det bliver jeg ofte spurgt om, når jeg får skoleklasser på besøg på Christiansborg, eller når jeg deltager i debatmøder.

 

Mit svar er: At være dansk betyder at tilhøre det danske folk. Hvordan kan man så finde ud af, om man tilhører det danske folk? Der er to måder: Det objektive kriterium: statsborgerskabet, dvs. passet, og det subjektive kriterium: ens egen selvopfattelse. Og her er Grundtvigs ord fra 1848 meget gode:

 

Til et folk de alle høre,
som sig regne selv dertil,
har for modersmålet øre,
har for fædrelandet ild.

 

Hvis man selv synes, at man er dansk, så er man det. Og Grundtvig siger så, at man er nok dansk, hvis man kan det danske sprog og holder af det samt, hvis man elsker sit danske fædreland.

 

Jeg vil derfor ikke stå og bedømme, om andre mennesker er danske eller ikke danske. Det må de selv gøre. Føler de, at de kan indgå i den gruppe mennesker i dette område, som karakteriserer sig selv på en bestemt måde?,  – ja eller nej.

 

Hvis man ikke føler sig som del af en gruppe

Men det giver nok sig selv, at man ikke føler sig som del af en gruppe, hvis man gør alt for at adskille sig fra gruppen. Hvis folk for eksempel bosætter sig i afskærmede ghettoer, ikke taler dansk og ikke gør noget forsøg på at lære det, og ikke ønsker at gifte sig med andre danskere, så tror jeg ikke, at de føler sig danske. For hvordan skal de kunne identificere sig med historien om Danmark og danskerne, hvis de ikke kender danskerne og danskernes sprog og historie?

 

Vi er naturligvis nødt til at se på fortiden for at forstå, hvad det er der holder os sammen som en gruppe i nutiden. Vores vigtigste samlende symboler på det danske fællesskab fortæller dele af vores historie: Det aller-vigtigste er selvfølgelig flaget – Dannebrog. Det fortælles, at det var en gave fra Gud, og at det gav det danske folk en sejr. Der er også et billede af et kors på flaget.

 

Så der er helt klart nogle kristne træk i danskheden, og det er klart, at kristendommen har været med til at forme os. Men kristendommen har også givet plads til religionsfrihed, så man kan sagtens være andet end kristen for stadig at føle sig dansk. Men måske er det svært at tilslutte sig en gruppe, der har korset som en del af deres vigtigste fælles symbol, hvis man selv hader korset…

 

Samlet set er det naturligvis vigtigt, hvordan fortællingen om Danmark fortælles. Hvis vi f.eks. fik et nyt flag eller erstattede dansk sprog med engelsk og lod EU eller tyskerne bestemme i Danmark,  – så ville det danske fællesskab være anderledes. Ville det så være dansk? Det afhænger af, om man stadig synes, at der går en rød tråd tilbage til det tidligere Danmark.

 

Uden Dannebrog, det danske territorium og det danske sprog vil jeg mene, at Danmark er forsvundet. Men så længe vi bliver ved med at fortælle Danmarks-historie og bruge Dannebrog og det danske sprog og har suverænitet over vores territorium, så er Danmark og det danske folk der. Vi kan selv vælge at opgive at eksistere som et folk, som et fællesskab. Men hvis vi ønsker, at det skal fortsætte, kan det sagtens fortsætte. Som der siges i en tidligere populær fædrelandssang: ”Jeg ved en flod kan tæmmes at sprænges kan et fjeld, men aldrig kan et folk forgå, som ikke vil det selv.”

 

Læs også
En guide til Grundtvig

Der er al mulig grund til at ønske, at Danmark stadig skal bestå. Danmark er nemlig på mange måder en meget succesrig konstruktion, som giver sine medlemmer stor frihed og stor tryghed. Så vi skal værne om vores danske fællesskab. Men det betyder naturligvis ikke, at vi lukker af for omverdenen. Vi skal ud i verden og knytte kontakter, lære sprog, handle og studere, ligesom udlændinge skal være velkomne til det samme her.

 

Men det betyder at vi har et trygt hjem, et stærkt fællesskab og en sikker identitet, der giver os selvværd og mod til at møde den store verden.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…