USA kritiserer Danmarks bløde holdning til ‘hellige krigere’ – dansk visumfrihed til USA under pres

Medlemmer af Kongressen i Washington er begyndt at interessere sig meget for tilstrømningen af udenlandske jihadkrigere (”foreign fighters”) fra USA’s allierede til Syrien og Irak.

 

Det anslås, at henved 15.000 personer fra 80 lande har tilsluttet sig IS og andre ekstreme grupperinger.

 

Og her er det ikke mindst de europæiske lande, som har visumfrihedsaftaler med USA, der kan komme i de amerikanske politikeres søgelys. En hjemvendt Syrien-kriger med f.eks. dansk pas kan jo rejse visumfrit ind i USA og foranstalte terrorhandlinger.

 

Kritik af flere europæiske landes holdning

Ifølge internetnyheds- og analysesitet Al-Monitor (al-monitor.com) den 2. december vil medlemmerne af Repræsentanternes Hus’ udenrigsudvalg bede administrationen om information om de europæiske landes forholdsregler.

 

I artiklen nævnes foruden Frankrig og England også Danmark, der oven i købet fremhæves som et land, der ligefrem forsøger at rehabilitere disse ”foreign fighters” i stedet for at spærre dem inde!

 

De amerikanske politikere henviser bl.a. til en bindende resolution fra september i år, hvormed FN’s Sikkerhedsråd pålagde medlemslandene at skride effektivt ind mod rekrutteringen, finansieringen og tilstrømningen af udenlandske krigere til Syrien. Det gælder selvfølgelig også retsforfølgelse af de krigere, der efter endt dåd vender hjem igen.

 

Intet medlem af Kongressen er begejstret ved udsigten til, at sådanne tikkende bomber kan rejse visumfrit ind i USA og udøve terrorhandlinger der.

 

Ifølge Al-Monitor udtaler kongresmedlemmet Brad Sherman: ”FN Resolution 2178 pålægger FN’s medlemmer at kriminalisere dem, der tager til Syrien og Irak for at kæmpe sammen med ekstremister. Har vores europæiske allierede – og især de lande, der har visumfrihed (til USA) – rettet sig efter dette?”.

 

Aarhus-modellen

Den såkaldte Århusmodel, hvorefter hjemvendende krigere modtages med åbne arme og rehabilitering, har allerede vakt – negativ – opmærksomhed i USA, og i øvrigt også i flere europæiske lande, som selv retsforfølger disse jihadister.

 

Læs også
To fronter og to femtekolonner – det amerikanske valg

Den blev for nogen tid siden omtalt i den seriøse avis Washington Post, som utvivlsomt læses af de fleste, der er noget ved musikken i den amerikanske hovedstad. I Holland, som jeg lige selv har besøgt, har medierne også berettet om modellen, som mine hollandske værter undrende fortalte mig. Der har en hjemvendt hellig kriger lige fået 3 års fængsel. I England har to hjemvendte jihadister for nyligt fået 12 år og 8 måneders fængsel.

 

Man skal nok ikke regne med, at den politiske korrekthed blandt de amerikanske politikere rækker så vidt, at den også dækker behandling af ”foreign fighters” med fløjlshandsker. De vil nok prioritere egne borgeres sikkerhed højere – og vel også undre sig over, at den danske regering ikke gør det samme. Så der er altså nu risiko for, at Danmark i den kommende tid kommer i søgelyset i Washington, muligvis med den følge, at visumfri rejser til USA kommer i farezonen.

 

Stort problem, hvis der indføres visum til USA

Danske statsborgere foretager årligt ca. 250.000 ferie- og forretningsrejser til USA. Det ville selvsagt være til stor gene, hvis så mange danskere, ikke mindst de forretningsrejsende, pludselig blev visumpligtige, fordi Kongressen konkluderede, at Danmarks indsats mod hjemvendte jihadkrigere ikke er effektiv nok.

 

I den forbindelse må det ikke glemmes, at netop forretningsrejserne er af en vis betydning for vores eksport. USA er med ca. 40 mia. kr. vores femtestørste eksportmarked. Så Århusmodellen er ikke helt omkostningsfri for vores anseelse og indflydelse i udlandet. Det er også beklageligt, hvis det gode omdømme, vi har i USA takket være danske soldaters indsats i Afghanistan, lider skade p.g.a. Århus-modellen.

 

Historisk interesserede vil måske også pege på, at vi om få måneder højtideligholder 75-året for besættelsen den 9. april 1940 og, at datidens jihadkrigere, de hjemvendte østfrontfrivillige, ikke ligefrem blev hilst velkomne med åbne arme og rehabiliteringstilbud, men i stedet blevet retsforfulgt og idømt fængselsstraffe efter befrielsen.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…