Børn indoktrineres til voldsomt had til jøder

Kort før jul skrev jeg en artikel til Den Korte Avis om en undersøgelse, der viste, at muslimer i Europa generelt nærer langt større ubegrundede fordomme end etniske europæere.

 

Fundamentalismen hos muslimer i seks europæiske lande var langt højere både i første og anden generation end blandt borgere af europæisk herkomst.

 

Det gjaldt forholdet til religion, og det drejede sig om holdningen til homoseksuelle og jøder.

 

Resultaterne af undersøgelsen satte en tyk streg under, at det ikke er et lille mindretal af muslimer i Europa, der nærer ganske andre synspunkter end europæerne, som de er flest. (DKA, 19.12)

 

Læs om undersøgelsen her:

www.wzb.eu/sites/default/files/u252/s21-25_koopmans.pdf

 

http://www.wzb.eu/de/forschung/bildung-arbeit-und-lebenschancen/ausbildung-und-arbeitsmarkt/projekte/german-life-history-study

 

Hvorfra stammer denne meget anderledes stillingtagen til, hvad det gode liv indeholder?

 

Kulturen spiller en afgørende rolle

Hvorfor har så signifikant mange flere muslimer holdninger, som den store majoritet af europæere ikke vil kendes ved, og som europæerne, som de er flest, finder ubehagelige?

 

Det kan der ikke svares entydigt på, så sandt som de store årsagsforklaringer aldrig er entydige. I stedet må vi undersøge, hvor mulige forklaringer kan findes.

 

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

Kultur spiller en rolle, også en større rolle, end vi vil være ved. Den engelske forfatter David Pryce-Jones har skrevet det bedre end de fleste i sin bog fra 1989, Den lukkede cirkel – en fortolkning af araberne.

 

Her får vi beskrevet en klankultur, der lukker sig om sig selv, og derfor ikke vil kendes ved den større enhed, som samfundet udgør. Verden uden for den lukkede cirkel, som er familien i videste betydning, er altid potentielt fjendtlig, og tillid har derfor svært ved at få fodfæste. I en fjendtlig verden vil det desuden være alt for nemt at se sammensværgelser i stedet for at se verden, som den er.

 

 

Børne-TV i det palæstinensiske hjemmesyrer lærer børn at hade jøder

For at tage et rystende hjørne af denne måde at tænke sammensværgelser ind i almindelige begivenheder kan vi se på de udsendelser for børn, som udsendes af det palæstinensiske hjemmestyre.

 

Her følger udtalelser af børn i 7-10 års alderen om den ”virkelige” historie bag Yasser Arafats død i 2004:

 

Pige på højst 10 år: ”Han var vores tidligere præsident. Han var belejret i Ramallah, og da han var under belejring, var vi meget vrede. Jøderne forgiftede ham, og jeg hader dem meget. Allah vil give dem, hvad de fortjener.”

Læs også
Bogen anbefales enhver, som gerne vil forstå baggrunden for nogle af de aktuelle problemer i EU

 

Dreng på højst 10 år: ”Han døde af forgiftning udført af jøderne. Jeg ved ikke, hvad han døde af, men jeg ved, at det var jøderne, der gjorde det.”

 

Den voksne i børneudsendelsen: ”Det hårdeste slag ramte, da folket indså, at Yasser Arafat var blevet en martyr ved hjælp af forgiftning, det vil sige, at Israel lagde gift ved hans ejendele.”

 

 

Dansk TV?!

Så er det tid til at puste ud. Skal vi et øjeblik forestille os, at noget lignende forekom i en dansk eller europæisk børneudsendelse, og hvor man fik børn til at sige noget tilsvarende om muslimer, jøder, hinduer, eller hvad ved jeg?

 

Nej, vel?

 

Læs også
Fupjournalistik: Politiken fortier muslimers rolle i de alvorlige uroligheder på Nørrebro

Vi skal mange år tilbage, før vi kan finde eksempler på, at danskere og europæere på en så afskyelig måde lærte børn at tænke sådan om ”den anden.”

 

Samme tendens i alle muslimske lande

Kunne man så sige, at palæstinensernes særligt dårlige situation var en forklaring? Desværre nej.

 

Næsten ti år efter 11. september undersøgte Pew Research, hvordan muslimer i overvejende muslimske lande (Israel var også med, men kun muslimer var adspurgt) så på terrorangrebet i 2001. http://postmediavancouversun.files.wordpress.com/2011/08/3240.poll_pew_forum.jpg Resultatet er forstemmende.

 

Libanon, Israel, Jordan, de palæstinensiske områder, Egypten, Indonesien, Pakistan og Tyrkiet var inkluderet.

 

Mellem 9 og 28 procent mente, at arabere stod bag terrorangrebet den 11. september 2001.

 

Mellem 58 og 75 procent var af den overbevisning, at arabere ikke havde noget at gøre med angrebet.

Læs også
Morten var ved stranden med sine børn: ‘Fem muslimer’ omringede ham og truede med kniv: “Tror du bare, du kan gå her”

 

I det af mange berømmede Tyrkiet var det 9 procent, der kunne se det indlysende, mens 73 procent kunne se en sammensværgelse. I det af nok lige så mange udråbte ”gode” eksempel Indonesien var det kun 20 procent, der så arabere bag angrebet, mens 58 procent fandt sammensværgelsen.

 

Ingen har det endelige svar på de store forskelle i tænkemåde mellem den muslimske verden og Europa, men forskellen er stor, meget stor.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…