Gud, Konge og Rigsfællesskab

For ikke så lang tid siden fik jeg en virkelig god nyhed. Det synes jeg ellers ikke, jeg får så tit for tiden, men så meget desto mere grund til at glæde sig, når det sker. Det handler om, at en række grønlændere, færinger og danskere har stiftet ”Foreningen Rigsfællesskabet”. Foreningens formål er ”at bevare og styrke rigsfællesskabet – til gavn og glæde for fremtidige generationer”.

 

Bravo og hørt!

 

For det er ingen hemmelighed, at der i Grønland findes stærke kræfter, der ønsker landet revet ud af Rigsfællesskabet. Under valgkampen i 2013 lød det således fra Siumuts leder Aleqa Hammond, der i dag er formand for Grønlands Landsstyre, at hun og partiet ville have Grønland væk fra Danmark. Vores samarbejde, der er så meget mere end blot et samarbejde, skulle stoppe. Vores fælles historie og nære fællesskab skulle kastes på historiens mødding.

 

Det ville være en tragedie, hvis det skete.

 

Fælles identitet
For vores lande er knyttet så tæt sammen på kryds og på tværs og har så stærkt et fællesskab, at det ikke ville kunne erstattes eller genskabes med noget andet land. Og her tænker jeg ikke blot på alt det formelle så som det tætte samarbejde på uddannelsesområdet, sundhedsområdet og så videre og så videre.

 

Nej, jeg tænker især på den fælles identitet, som giver sig udtryk på så mange måder. For eksempel bliver der flaget på halv den 9. april, årsdagen for besættelsen af Danmark. Eller tænk på, at man i Grønland, helt af sig selv og uden at det står i nogen lov eller bekendtgørelse, nytårsaften går ud og fyrer raketter af både ved midnat og kl. 20.00. Hvorfor kl. 20.00? Jo, fordi da er klokken 00.00 i Danmark! Sådan har det faktisk været i mange år.

 

Jeg er selv for nylig kommet tilbage fra Grønland, som jeg besøgte sammen med medlemmer af Folketingets Grønlandsudvalg. Der er næppe ret mange smukkere steder i verden, og grønlænderne er og bliver venlige og dejlige mennesker. Vi blev godt modtaget!

 

Kronprinsen

Men selv om jeg ikke var der, tror jeg nu alligevel, at Kronprinseparret blev endnu bedre modtaget. Kronprinseparret var på Grønland i en uge, og at dømme efter diverse tv-indslag fra turen, så var der ikke mange grønlændere, der gerne vil af med dem. Og det er selvfølgelig forståeligt nok, for de er fornemme repræsentanter for Rigsfællesskabet, og de er en stor del af vores identitet. Og med ”vores” mener jeg naturligvis også Grønlands. Kongehuset binder os sammen.

 

Og vi må aldrig glemme, at vores forhold er et gensidigt forhold. For eksempel er der ingen tvivl om, at ganske som Kronprinsen har en særlig plads i mange grønlænderes hjerte, så har grønlænderne og Grønland det også i Kronprinsens.

 

Nej, vi skal ikke bryde de mange bånd, der på kryds og på tværs binder os sammen. Vi skal tværtimod styrke båndene og dermed Rigsfællesskabet. Derfor er der al mulig grund til at glæde sig over, at der er kommet en ny og forhåbentlig stærk stemme i debatten, der kan trække i den rigtige retning.

 

Læs også
Løkke bør ubetinget trække Danmark ud af FN’s migrationspagt – disse punkter viser, at den er en katastrofe

For der er brug for, at vi sammen sætter os ned og finder løsninger på de store udfordringer, som Grønland desværre har. Her tænker jeg blandt andet på det dramatisk stigende underskud og på arbejdsløsheden, der har ramt Grønland. Dansk Folkeparti har reageret på dette ved at rejse en forespørgselsdebat om emnet i Folketinget, og det gør vi altså, fordi vi oprigtigt bekymrer os om Grønlands fremtid. Vi mener, at det er vores naturlige pligt at bistå Grønland og Færøerne.

 

Grønlænderne bakker op

For vi er alle en del af Rigsfællesskabet, som er og forhåbentligt vil blive ved med at være, et stærkt fællesskab. For et års tid siden viste en undersøgelse, som Ugebrevet A4 har lavet, at grønlænderne da også bakker massivt op om Rigsfællesskabet. Ikke færre end 84 procent af de adspurgte erklærede, at de bakker op om Rigsfællesskabet.

 

Derfor er der god grund til at være optimistiske i forhold til Rigsfællesskabets beståen. Også selv om landets aktuelle politiske ledelse ser anderledes på sagen.

 

Du kan læse mere om den nystiftede forening her http://www.foreningen-rigsfaellesskabet.com

 

Martin Henriksen, MF og medlem af Grønlandsudvalget og Færøudvalget for DF

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…