Grænsekontrollen strammes ved EU’s ydre grænser – men usikkerhed om det kan bremse strømmen af illegale indvandrere

BBC

Lørdag den 14. juni blev ca. 1.000 afrikanske fattigdomsflygtninge – “subsaharianos” – standset på den spansk-marokkanske grænse omkring havnebyen Melilla.

 

Gennem det sidste halve år har tusinder af illegale indvandrere i tætte flokke stormet det dobbelte metalhegn flere gange ugentligt.

 

Der har siden 2000 været en betydelig tilstrømning af mennesker, der forsøgte at nå Europa via Middelhavet.

 

Siden 2000 er der druknet 23.000 i Middelhavet under forsøget på at komme til et EU-land. Det skønnes, at dette tal er mellem 3 og 4 procent af den totale mængde afrikanere og arabere, der er kommet siden 2000.
 

Denne tilstrømning fortsætter og ser ud til at vokse mærkbart.

 

Alene i år er der ankommet 22.000 til Spanien og 40.000 til Italien.

 

600.000 venter på Libyens kyster og omkring 80.000 i andre nordafrikanske lande.

 

Det vil præge de fleste europæiske lande.

 

Tusinder af dem er trængt ind på den spanske side, hvor myndighederne – af hensyn til en international konvention – ikke må pågribe dem.

 

Alene i dette år er over 1.700 af dem blev sendt videre til det spanske hovedland, hvor deres asylansøgning behandles.

 

Effektivt stop for at klatre på hegnet
Melilla og Ceuta er spanske havnebyer på Nordafrikas kyst. De er populære rejsemål for fattigdomsflygtninge fra Afrika, der ser byerne som direkte vej til det forjættede Europa.

 

Den 28. maj var der igen stormløb på grænsehegnet ved Melilla, og 500 indvandrere slap forbi den underbemandede grænsebevogtning, som organiseres af Civilgarden.

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

 

Dette har øjensynligt motiveret Spaniens indenrigsminister til at forstærke antallet af civilgardister i byen og beordre montering af et finmasket net, der hindrer grænsespringerne i at få fat i metaltrådene og klatre over hegnet. Endvidere overvåges grænsestriben fra helikopter, og der er opstillet varmeregistrerende kameraer.

 

Desuden har en aftale mellem spansk og marokkansk politi muliggjort tæt koordinering af grænsebevogtningen. Af disse årsager lykkedes det ingen af de illegale indvandrere at nå over på spansk territorium ved det seneste forsøg på indtrængning.

Smittefare og masseslagsmål
For tiden opholder mere end 2.300 illegale indvandrere sig i Melillas “Midlertidige Opholdscenter” – CETI. Denne institution, som bekostes af staten, er beregnet til 500 personer.

 

Den voldsomme overbelastning medvirker til at forværre problemerne med de mange, som venter på at blive sendt videre til det spanske hovedland, og som i mellemtiden kan færdes frit over hele byen. Bl.a. har der været masseslagsmål mellem forskellige grupper af asylansøgere.

 

Hvad der især foruroliger Melillas befolkning er, at smitsomme sygdomme kan brede sig fra det lokale CETI, idet der har været tilfælde af bl.a. meningitis.

Jihad-grupper truer
Islamisk radikalisme har i årevis været en udfordring i både Melilla og Ceuta, hvor cirka halvdelen af befolkningen er muslimer (de to byer har hver for sig ca. 80.000 indbyggere).

 

Revolutionære fanatikere – til dels fra Marokko – har foretaget hærværk på lokale moskeer og været i voldelige sammenstød med lokale berbere, der opfatter sig som spanske muslimer og derfor afviser krav om sharia og jihad.

 

Men de sidste fem år har to faktorer forøget risikoen for militant islamisering af unge i de to havnebyer.

 

For det første har den langvarige finanskrise ramt Spanien hårdt, og arbejdsløsheden er ekstra svær at komme til livs i Ceuta og Melilla, da offentlig administration og servicebranchen dominerer, mens den private produktionsvirksomhed er beskeden.

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

 

For det andet har kampene i Libyen, Syrien og Mali mobiliseret muslimer, bosiddende i Spanien til jihad-forberedelse. Gennem det sidste halve år har sikkerhedstjenesterne optrevlet islamiske terrorgrupper.

 

I marts arresterede det spanske politi fire jihadister i Málaga og Melilla, og på samme tid blev tre pågrebet i Marokko.

 

I Melilla gennemførtes den 30. maj endnu en aktion mod en celle, der forberedte at sende krigere til Syrien. Den var organiseret af en spansk jihadist, der var vendt tilbage fra kampene i Mali.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…