Politisk korrekte naivister har sagt god for den første stormoské i København

Stormoskéen i København tv., Moskéen i Aarhus th.

Så kom den endelig stormoskéen i København. Den blev modtaget af danskerne med begrænset entusiasme. Mange officielle personer, som var inviteret til indvielsen, undskyldte sig med travlhed og møder. I stedet for at sige lige ud, at de ikke bryder sig om, at København nu har fået et kæmpestort, islamisk magtsymbol på Nørrebro, som man aldrig kan komme af med igen. Der har været meget få protester fra det officielle Danmark.

 

Hykleriet og fejheden hos vore politikere og gejstlige kender ingen grænser.

 

Qatar i København

Det er vel rimeligt i denne forbindelse at spørge: Hvad laver højt placerede burnus- og kjortelklædte embedsmænd fra Qatar i København? Hvilke interesser har den rige oliestat i at placere 150 millioner kroner i en moské i et lille, kristent land højt mod nord? Medmenneskelighed, godhed eller politisk magt? Det sidste er nok det mest sandsynlige.

 

Det drejer sig nemlig generelt for Islam om at vinde land. På en tilsyneladende fredelig måde trænger de sig ind i Europa for at få indflydelse. Det antages, at der i dag er ca.50 millioner muslimer i Europa, og flere er på vej hver dag.

 

Det er kun begyndelsen

Vi godtroende danskere skal nok regne med, at Stormoskéen i København kun er en begyndelse. I lande som f.x. England, Frankrig og Holland er een moské blevet til mange flere. Eksempelvis har den engelske by Bradford i dag langt flere moskéer end kirker, og den lokale engelske arbejderbefolkning er blevet fortrængt af muslimerne til andre områder.

 

Islamiseringen af Europa sker ganske langsomt, medens de fleste europæere blot ser til og taler om religionsfrihed. De fleste mennesker, også her i landet, lider under det selvbedrag, at en stormoské blot er et bedested for muslimer, men erfaringen fra andre lande viser, at moskéen lige så vel kan være et sted, hvor ekstremisme, jihad og dansk-fjendtlig indoktrinering finder sted i et ukontrolleret omfang.

 

Det kender man også fra England, hvor man undertiden indsætter politiets efterretningsfolk under cover for at kontrollere, hvad imamen siger til fredagsbønnen, og det har ofte viste sig ar være ganske chokerende.

 

De sikkert fredelige og velmenende folk, der står bag stormoskéerne i København, Århus, Haderslev med flere steder, vil ikke være i stand til at kontrollere eller forhindre, at de lokale eller de tilrejsende imamer præker jihad på arabisk, tyrkisk eller andet fremmed sprog, så risikoen for en radikalisering af tilhørerne, især ungdommen, vil altid være til stede. Og det er vel ikke det, vi danskere ønsker, når vi i godhed har vist vore indvandrere tillid og åbenhed til at dyrke deres religion her i landet.

 

Mange danskere har glemt den kendsgerning, at Islam ikke blot en religion, men frem for alt en stærk politisk ideologi, som tager afstand fra vestlige frihedsidealer.  De islamiske dogmer står så stærkt i de muslimske immigranters bevidsthed, at selv moderate muslimer vil føle sig tvunget til at adlyde dem, og derved besværliggøres deres integration og tilnærmelse til det danske samfund og dets kvaliteter. Det er desværre kun en meget lille del af de muslimske immigranter og deres efterkommere, der har haft styrke og frem for alt vilje til at lade sig integrere.

 

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

Stormoskéen som et integrationsforstyrrende element

Loch Ness- uhyret popper op ca. hvert andet år, og det gør de uhyrlige stormosképlaner i Århus også. Indvielsen af stormoskéen i København har givet den århusianske moskékomite nyt blod på tanden. Nu vil man igen skærpe interessen for en århusiansk stormoské i Gellerup.

 

Den tyrkisk-danske arkitekt Metin Aydin taler som vanligt godt for sin sag. Allerede for 12 år siden deltog jeg i et møde i Gellerup, hvor han for en lille skare på ca. 50 muslimer, to danskere, hvoraf jeg var den ene, samt den daværende provst ved Gellerup kirke (nu biskop på Lolland), Steen Skovsgaard, viste billeder og tegninger af den nye, danske stormoské i Gellerup, som han mente ville blive Europas smukkeste.

 

Arkitekten var meget opsat på, at den skulle ligge centralt og være så synlig, at den kunne fange ikke bare århusianernes, men også byens turisters opmærksomhed, så de kunne se, at her havde Islam fået fodfæste i et gammelt, kristent område. Altså et symbol på, at Islam havde vundet kampen.

 

Budget på 50 millioner kroner

I en efterfølgende diskussion spurgte man om, hvor de budgetterede 50 millioner kroner til stormoskéen skulle komme fra. Arkitektens optimisme kendte ingen grænser. Han mente, at det ikke ville være et problem at indsamle beløbet blandt herboende muslimer. Han ønskede ikke, at moskéen skulle bygges for tyrkiske, eller iranske penge, da det skulle være en dansk moské! Et par ældre muslimske mænd i forsamlingen fandt det rimeligt, at folketinget eller folkekirken bidrog helt eller delvist, hvilket provsten til forsamlingens forundring ikke mente  var en sandsynlig mulighed.

 

Nu da stormoské-sagen 12 år senere igen igen er dukket op i medierne, må man konstatere, at der kun er indsamlet ca. 1 million kroner af de stipulerede 50 millioner. Forbundet af islamiske Foreninger i Århus er af den opfattelse, at der skal startes en ny kampagne for at skaffe flere midler. Man mener, at så snart kommunen har anvist et passende grundstykke i Gellerup, så skal donationerne nok komme flyvende ind.

 

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

Den tidligere så ønskværdige grund, placeret ud til Ringvejen, således at stormoskeen ville være synlig for de tusinder af forbi- kørende, må nok opgives, da den tilhører Brabrand Boligforening, der tilsyneladene ikke er indstillet på salg af grunden til moskébyggeri, så nu har moské- komiteen i stedet ansøgt kommunen om at få tildelt en grund placeret midt i Gellerup i det kommende parkområde.

 

Århus-Moskéen skal være på 3000 kvadratmeter fordelt på tre etager. Desuden skal der tilknyttes et islamisk kultur- og informationscenter. Denne såkaldt danske moské skal også være for kvinder. Moskékomiteen udtaler, at man ønsker, at de muslimske kvinder skal komme og bruge faciliteterne på lige fod med mændene, men stik imod dansk holdning til ligestilling mellem mænd og kvinder, så vil kvinderne blive henvist til deres egen bedesal, så mændene ikke vil blive distraheret under bønnen.  FIFs formand Sami Saldana understreger, at moskéen ikke skal være en erstatning for alle de små bedesteder, som findes rundt omkring i byen.(JP 28/5).

 

Politisk tilslutning er stadig mulig

De politiske partier i Århus har gennem de seneste år stort set uden større betænkelighed sagt ja til et byggeri af en stormoské. Man har blot betragtet projektet som en byggesag, der kun ville vedrøre lokalplanen. Man har ikke taget stilling til bekymringerne fra bydelens danske beboere, ej heller diskuteret de problemer, som man har set opstår andre steder med antidansk indoktrinering fra både fremmede og egne imamer.

 

Helhedsplanen for Gellerup-Toveshøj

Alle partier, bortset fra Dansk Folkeparti, har stemt for Helhedsplanen, der skulle bevirke, at Gellerup-området blev indlemmet som en velfungerende del af Århus by, men nu trækker både de Konservative og Venstre deres tilsagn tilbage og gør opmærksom på, at de ikke er modstandere af en stormoské, men den skal bare ikke ligge i Gellerup. Det er åbenbart endelig gået op for dem, at moskébyggeriet vil være et integrationsforstyrrende element, som slet ikke ville kunne harmonere med kommunens intentioner om at ændre Gellerup- Toveshøj fra en muslimsk ghetto til en velintegreret bydel i Århus- Vest. Her står sagen i øjeblikket, men da der er rødt flertal i Århus Kommune, vil det stadig være muligt at gennemføre mosképlanerne i Gellerup.

 

Parallelsamfundet Gellerup

Der er gennem de sidste 25 år brugt millioner af kroner på at gennemføre forskellige såkaldte integrationsfremmende foranstaltninger i Gellerup, men stort set uden mærkbar effekt. Hvis Århus Kommune nu, udover at indføre alle de nye kostbare tiltag, som er indeholdt i Helhedsplanen, også vil tillade byggeriet af en stormoské i Gellerup, der givetvis vil vise sig at være direkte hæmmende for integration af de muslimer, som findes i Gellerup og omegn, og dermed også vil forstærke udviklingen af parallelsamfundet, altså stik imod byrådets intentioner med Helhedsplanen, så er logikken i disse planer meget vanskelig at få øje på.

Læs også
To bøger, der giver indsigt i muslimsk værdier og dannelsesidealer

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…