Nu skal flygtninge have fuld folkepension – de bliver bedre stillede end danskere, der kommer hjem fra udlandet

Foto: Steen Raaschou

Som en del af finansloven har regeringen, SF og Enhedslisten besluttet at genindføre fuld folkepension til asylansøgere, der har fået opholdstilladelse. Ordningen blev i sin tid afskaffet af VKO-flertallet.

 

Ordningen, der over de næste fire år vil koste 43,1 millioner kroner, gælder udelukkende dem, der har fået asyl og fået flygtningestatus. Konkret betyder det, at de år, de har boet i oprindelseslandet, kan tælles med som optjening til dansk folkepension.

 

Derimod vil danskere, der har arbejdet i udlandet og indvandrere, der kommer til Danmark for at arbejde, fortsat få deres folkepension beregnet i forhold til den tid, de har opholdt sig i Danmark.

 

Dansk Folkeparti: Den ordning vil blive rullet tilbage

For at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark afskaffede VKO-flertallet som nævnt ordningen i 2011 og gjorde folkepensionens størrelse afhængig af, hvor lang tid opholdet i Danmark har varet.

 

Dengang anslog man, at ordningen ville ramme mellem 35 og 40.000 asylansøgere med opholdstilladelse, som dengang desuden blev ligestillede med danskere og udlændinge, der var kommet til Danmark for at arbejde.

 

I Dansk Folkeparti vækker det forargelse, at asylansøgere på denne måde bliver bedre stillede end danskere og udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde, og partiets udlændingeordfører, Martin Henriksen, vil rulle ordningen tilbage, hvis folketingsflertallet skifter efter et folketingsvalg.

 

”Hvis en dansker opholder sig i udlandet i nogle år, så mister danskeren retten til fuld folkepension. De regler gælder i dag også for flygtningen. Men når regeringen nu ændrer reglerne, så indfører de reelt en positiv særbehandling af flygtninge og omvendt en negativ særbehandling af danskerne,” siger Martin Henriksen og understreger:

 

”Danskerne skal altså igen diskrimineres i deres eget land, og det mener jeg er ubehageligt, og derfor vil Dansk Folkeparti arbejde for at rulleregeringens beslutning tilbage, såfremt muligheden opstår.”

 

Frygter fornyet tilstrømning af flygtninge

DF’s udlændingeordfører tilføjer, at han desuden frygter, at denne nye lempelse sammen med regeringen øvrige vil gøre det endnu mere attraktivt for asylansøgere at søge mod Danmark.

 

Læs også
Syrisk mand ville have en lægeerklæring – da lægen sagde nej, blev han slået ned

”Vi ved, at der foregår asylshopping, altså at asylansøgere søger de steder hen, hvor de har de bedste forhold. Når det rygtes, at reglerne for pension er blevet laver om, ja, så er vi som land blevet en endnu større asylmagnet, end vi var før,” siger Martin Henriksen og fortsætter:

 

”Og så mener jeg faktisk, at det er uforståeligt, at udefrakommende skal være bedre stillet. Denne del af finanslovsaftalen sender det uheldige signal, at vore egne kommer i anden række.”

 

Martin Henriksen understreger, at Dansk Folkeparti langt havde foretrukket, at de lidt over 40 millioner var blevet brugt på en hårdt tiltrængt bedre ældrepleje.

 

Mere end 90.000 er over 65 år

Ifølge Danmarks Statistik udgjorde indvandrere fra ikke vestlige lande 1,7 procent af en samlede befolkning på 5.602.628 indbyggere per 31. december 2013.

 

Det svarer til lidt over 95.000 personer, som ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning vil være steget til 2,4 procent af en befolkning til den tid på 5.725.179 indbyggere. Eller i alt lidt over 137.000 personer.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…