Først svigter ledelsen drengen Max, så svigter kommunens ledelse, og den efterfølgende undersøgelse er fuldstændig skandaløs

Foto: Colourbox

Forældrene til drengen Max, som er blind og psykisk udviklingshæmmet autist, gik i sommer til medierne i desperation over Københavns Kommunes skandaløse behandling af Max på døgninstitutionen Hartmannshus.

 

Max flyttede ind på Hartmannshus i 2010 og forældrene havde gentagne møder og dialog med handicapforvaltningen i København om behandlingen af Max.

 

Forældrene udtrykte stor utilfredshed med, at de ansatte ikke opfører sig professionelt, og at personale og ledelsen i kommunen ikke følger de anbefalinger omkring Max, som der er aftalt. Allerede i 2012 advarede en psykiater på børne- og ungepsykiatrisk center Glostrup om, at der ikke blev passet ordentligt på Max. Det skete i en underretning til kommunen.

 

Landsformand i handicaporganisationen LEV, Sytter Kristensen, udtaler til Ekstra Bladet 9. juli, at “det ikke kun er ledelsen på Hartmannshus, der har svigtet. Også den øverste ledelse i Københavns Kommune burde have lært af kommunens mange tidligere dårlige sociale sager”. “Det her er jo en nøjagtig kopi af de gamle sager”, udtalte Sytter Kristensen.

 

Den socialdemokratiske socialborgmester Jesper Christensen blev derfor tvunget til at gøre noget.

 

Undersøger sig selv

Med sine spindoktorer og sin direktion blev det aftalt, at forholdene på Hartmannshus skulle undersøges. – Men, de mange uheldige episoder og misrøgt skulle slet ikke undersøges. Det var åbenbart for farligt.

 

Jesper Christensen bad nemlig firmaet Revas om at stå for en undersøgelse af “den aktuelle og fremadrettede faglige kultur”.

 

Men, det var en forudsætning, at “undersøgelsen skal ikke særskilt beskæftige sig med begivenheder og hændelser, som ligger forud for starten af undersøgelsen. Der skal ej heller generelt være tale om et fejlfindingsfokus eller konkrete bestræbelser på at udpege en eller flere konkret ansvarlige.”

 

Altså med andre ord, behandlingen af Max, skulle holdes helt væk fra den såkaldt uvildige undersøgelse af en ekstern leverandør.

 

Firmaet Revas havde bare i en del år været det firma, som stod for tilsyn af Hartmannshus. Nu skulle Revas altså foretage en vurdering af det arbejde, som firmaet tidligere selv har udført. Man undersøger sit eget arbejde.

Læs også
Forskelsbehandling

 

Ubrugelig undersøgelse

Det er dybt kritisabelt, at Jesper Christensen ikke bad et totalt uvildigt firma om at foretage undersøgelsen, og det er helt uacceptabelt at udelukke undersøgelse af de forhold som er anledning til alle skandalerne.

 

Det er også mystisk, at undersøgelsen ikke omfattede samtale med de forældre som havde flyttet deres børn væk fra Hartmannshus i protest mod misrøgt i behandlingen og i protest mod en personalekultur, som er løbet helt af sporet.

 

Firmaet Revas burde have erklæret sig selv inhabil. Det er helt oplagt. Og de penge som kommunen har brugt på “undersøgelsen” er efter min klare opfattelse totalt spild af københavnske skatteborgeres penge.

 

En inhabil undersøger, som undlader at undersøge de aktuelle opståede skandalesager, en borgmester som mangler dømmekraft, og en forvaltning i hånd med borgmesteren, som forsøger at give omverdenen indtryk af, at man tager problemerne alvorligt.

 

Det modsatte er tilfældet.

 

Læs også
Anna Mee Allerslev skal også kritiseres for sin politik – hun har konsekvent forsøgt at gøre muslimer tilpas

Finn Rudaizky er folketingskandidat og medlem af BR (socialordfører) for Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…