Den ødelæggende folkevandring til Europa fortsætter, men myndighederne kan eller vil ikke gøre noget

Havnebyen Calais i det nordvestlige Frankrig er et knudepunkt for folkevandringerne fra tredieverdenslande mod Europas velstand og velfærdsydelser. Herfra er der 38 km til Storbritannien, der kan nås med færge eller via tunnellen til Dover. I Storbritannien lokker gratis lægehjælp, uddannelse og logi, hvilket er mere favorable vilkår, end hvad Italien og Frankrig kan tilbyde.

 

Forbindelsen til Storbritannien

De mange lastbiler, der kører varer mellem Storbritannien og det europæiske kontinent, er et attraktivt mål for migranter, der søger at komme ind i bilerne og blive transporteret over grænsen som blinde passagerer.

 

Migranter lister sig om natten ind på lastbilernes parkeringspladser for at bryde ind i bilerne og gemme sig.

 

I den senere tid har den stadige tilvandring gjort migranterne modigere. De går åbenlyst i flokke langs vejene ned til havnen, hvor lastbilerne kører langsomt, og venter på at lejligheden byder sig til at bryde ind i en lastbil, mens den kører. Døren bagtil åbnes, en flok kravler ind, og en af de tilbageblevne lukker døren igen. Nogle går ind foran lastbilerne og kaster sten efter dem, for at tvinge dem til at tage dem med.

 

Migranter, der forsøger at springe på en lastbil

 

Lastbilchaufførerne forsøger omvendt at forsvare sig med baseball køller og jernstænger. Politiet bliver også angrebet. Da en migrant forleden forsøgte at komme op i en lastbil, ville politiet anholde ham, men han truede dem med en pistol og stak af.

 

Britiske immigrationsmyndigheder befinder sig som følge af en særaftale i Calais, hvor de forsøger at opspore illegale indvandrere gemt i lastbiler ved hjælp af sporhunde og termisk udstyr. Herudover patruljerer de i farvandet mellem Dover og Calais med overvågningsfartøjer.

 

Calais’ teltlejre

Mere end tusind migranter, navnlig sudanesere, bor i teltlejre ved havneområdet. Somme tider rydder politiet en teltlejr, hvorefter nye dukker op.

 

I maj udbrød der fnat i en teltlejr i Sangatte vest for Calais, hvorefter 500 migranter kom under lægeligt tilsyn og lejren blev destrueret.

 

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

I begyndelsen af august opstod der uroligheder i Calais, idet albanske bander efter sigende opkrævede gebyrer af migranter fra Eritrea og Etiopien, der ville have adgang til lastbilernes parkeringspladser, mens sudanesere ikke skulle betale. Et par hundrede mennesker sloges i teltlejren “Jungle 2”, da migranter fra Etiopien og Eritrea kæmpede mod sudanesere, og der blev brugt kæppe, jernbarer og sten. Politiet forsøgte at skille parterne, men senere brød urolighederne ud påny ved fødevareuddelingen.

 

Byens borgere er trætte af situationen, og politikerne forsøger at få de britiske myndigheder til at involvere sig mere ved at foretage grænsekontrollen i Storbritannien.

 

Teltlejr i Calais

 

Migrantruterne

Ifølge Jean-Claude Larue fra velgørenhedsorganisationen Secours Populaire opkræver albanske menneskesmuglere 15.000-22.000 kr. af migranten og fortæller vedkommende, at der er arbejde at få i Storbritannien.

 

Mange migranter kommer via Italien. Antallet af migranter, der i år har krydset Middelhavet for at komme til Italien, overstiger nu 100.000. Den største nationalitetsgruppe kom fra Eritrea efterfulgt af migranter fra Syrien. Yderligere 300.000-600.000 mennesker venter på den nordafrikanske kyst på at kunne sejle over Middelhavet med kurs mod Italien.

 

Presset ved den fransk-italienske grænse er steget siden april i år. Der kommer hver uge 2.500 migranter fra Ventimiglia til den franske grænseby Menton, hvor 3.462 personer er blevet arresteret i år. De fleste kom fra Eritrea og havde billet til TGV toget. Nogle kunne frit gå derfra, andre blev sendt tilbage til Italien eller fik en meddelelse om, at de skulle forlade landet, idet man stolede på, at de gjorde det af egen fri vilje. Dem, der søgte asyl, blev sendt til et modtagelsescenter for asylansøgere.

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

 

Hvor nogle tager toget til Menton, har andre betalt menneskesmuglere 370 kr. for at blive kørt over grænsen eller er gået langs kysten. Myndighederne i Ventimiglia og Menton ser den anden vej, fordi de ikke har ressourcer til at standse folkevandringen, og migranterne er alligevel kun på gennemrejse. Fra Menton går turen til Nice, Paris og endelig Calais.

 

I Afrika udgår vandringerne blandt andet fra Afrikas Horn. Menneskesmuglere tager 16.000 kr. for at køre migranterne gennem Sahara på fem dage. I havnebyen Zuwara i Libyen betaler de yderligere 5.400 kr. for at blive sejlet i en faldefærdig båd til Italien. Andre tager en vestlig rute til Marokko og derfra til Spanien og videre nordpå.

 

Migrationsruter til Europa

 

Befolkningsudviklingen i migranternes oprindelseslande er eksploderet

Migranterne kommer fra lande, hvis befolkningstal er steget 4-6 gange fra 1950 til i dag.

 

Sudan havde eksempelvis en befolkning på 6,5 millioner i 1950, mens befolkningstallet i dag er 35,5 millioner. Fertilitetsraten er 3,9 fødte børn per kvinde.

 

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

Somalia havde i 1950 2,4 mio. indbyggere, i dag er der 10,4 millioner, og hver kvinde føder i gennemsnit 6,1 børn.

 

I Etiopien var der i 1950 20,2 millioner mennesker, i dag er der 96,6 millioner, og fertilitetsraten er 5,2.

 

I Eritrea steg befolkningstallet fra 1,4 (1950) til 6,4 (2014) millioner.

 

I Syrien er befolkningstallet steget fra 3,5 (1950) til 22,6 (2014) millioner.

 

I Pakistan var der i 1950 40,4 millioner mennesker; i dag er der 196,2 millioner.

 

Denne voldsomme befolkningsudvikling er ikke bæredygtig. Der opstår ressourcemangel, fattigdom, sult, boligmangel, arbejdsløshed og uroligheder. Gunnar Heinsohn har påpeget den destabiliserende effekt af at få en pukkel af unge frustrerede mænd, der føler sig til overs.

 

Læs også
Tyrkiet oversvømmer Europa med migranter

Fremtidsudsigterne for Afrika – og Europa – ser ikke lovende ud, idet Afrikas samlede befolkningstal ventes at stige fra 1,12 milliard mennesker i dag til 2,24 milliarder i 2050. Hvis udviklingen fortsætter som hidtil, vil der således i løbet af de kommende 36 år ske en fordobling af Afrikas befolkning. Der vil komme 1,12 milliard flere afrikanere, som der skal skaffes plads til i en verden, der allerede er overbefolket.

 

Udviklingen frem mod år 2100 peger i retning af, at Afrika bliver det mest folkerige kontinent i verden. Hvad det kommer til at betyde for Europa, ser vi kun konturerne af nu.

 

Kirsten Valeur har oversat “Hvide svin”, der kan købes her

http://www.saxo.com/dk/hvide-svin_gerald-pichon_haeftet_9788793142046

Hun har skrevet: slaveriet indenfor islam, der kan købes her

http://www.saxo.com/dk/slaveriet-indenfor-islam_kirsten-valeur_haeftet_9788791107382

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…