Nej tak til Marianne Jelveds forsøg på at politisere Folkekirken

Læserfoto, Arne Jensen.

Det var en glad kirkeminister, der i sidste uge tog imod anbefalinger til en ny kirkeforfatning. Et udspil, som den radikale kirkeminister Marianne Jelved kaldte for ”historisk” og ”klog”. Anbefalingerne kommer fra et udvalg, som regeringen har haft nedsat til at ændre på forholdene for folkekirken.

 

Dansk Folkeparti har været repræsenteret i udvalget med vores tidligere MF’er Jesper Langballe. Indtil sin død for nylig kæmpede han en brav kamp imod ændringerne af folkekirken. Han ønskede ikke folkekirken gjort til et talerør for politiske strømninger, ligesom han ikke ønskede en større adskillelse af stat og kirke. Desværre var han i mindretal i udvalget – men nu går arbejdet videre i hans ånd i Folketinget!

 

Et såkaldt kirkeråd

I udvalgets anbefalinger ligger oprettelsen af et såkaldt kirkeråd. Dette kirkeråd skal så kunne udtale sig på hele folkekirkens vegne. Ja, du læste rigtigt – Nu skal folkekirken til at tale med én stemme. Folkekirken skal være mere politisk. Det kan desværre gå rigtigt galt.

 

I dag er det så at sige evangeliet, der er folkekirkens stemme.  Hvis for eksempel en biskop eller præst deltager i den offentlige debat, så gør vedkommende det for egen regning. Det er en god og fornuftig ordning, der sikrer, at alle, der bekender sig til evangeliet, har plads i og kan føle sig hjemme i folkekirken. Hvis eller når et kirkeråd begynder at udtrykke holdninger ”på folkekirkens vegne”, så kan det ikke undgås, at disse vil skubbe nogle, måske mange, fra sig. Det skaber konflikt.

 

Det har en indbygget risiko i sig for, at en gruppe inden for folkekirken vil misbruge deres position til at promovere deres egne politiske holdninger. Altså, vi vil gå fra en folkekirke, som vi har det i dag, til en politiserende kirke for dem, der via kirkerådet er stærke nok til at gennemtrumfe egne opfattelser.

 

Kan ødelægge folkekirken

Det er i ramme alvor, når jeg skriver, at der er en stor risiko for, at oprettelsen af kirkeråd vil ødelægge folkekirken. Der er lignende ordninger i Norge og i Sverige, og her lyder ”kirkens stemme” i alt fra stort til småt. Den norske folkekirke har for eksempel deltaget i oliedebatten, mens den svenske har blandet sig i en debat om skibstrafik. Vi har også i Sverige set, at de politiske partier er rykket ind på den kirkepolitiske bane.

 

”Det er som om, parlamentet er flyttet ind i kirken”, sagde professor i retshistorie ved Lund Universitet Kjell Å Modéer således til Kristeligt Dagblad tilbage i 2011. Ifølge den svenske avis Dagen flygter medlemmerne fra ”Svenska kyrken”. Hvis den nuværende tendens fortsætter, vil blot halvdelen af svenskerne i 2020 være medlem af den svenske folkekirke.

 

I dag er knapt 70 procent medlemmer. Kritikere mener, at svenskernes fravalg af folkekirken blandt andet skyldes deres ”kyrkopolitiker”, kirkepolitikere. I Danmark er godt 78 procent i dag medlem af folkekirken, og selvom vi også her oplever en medlemsnedgang, er denne på ingen måde lige så udtalt, som den er i Sverige.

 

Det har vi partierne til!

Nu vil nogle måske indvende, at det slet ikke er sikkert, at et sådant kirkeråd i Danmark bliver politisk. Men det er svært at se, hvordan det overhovedet kan undgås. Som Brian Arly Jacobsen, der er religionssociolog ved Københavns Universitet, udtrykker det: ”Enhver beslutning om eksempelvis økonomiske dispositioner bunder også i et politisk syn på udviklingen af folkekirken”.

Læs også
Danske præster arrangerer støttedag for forfulgte kristne – et banebrydende initiativ, som hele folkekirken burde stå bag

 

Samme Brian Arly Jacobsen mener så også, at ”folkekirken kun undtagelsesvis vil forholde sig til andre politiske spørgsmål så som flygtningespørgsmål”. Undtagelsesvist? I dette tilfælde er én gang bestemt én gang for meget! Uanset partipolitisk ståsted skal man jo føle sig velkommen i folkekirken og ikke blive taget som gidsel i en politisk kamp. Det har vi partierne til!

 

Dansk Folkepartis kirkeordfører

Heldigvis har vi i Dansk Folkeparti en kirkeordfører, Christian Langballe, der med stor indsigt og engagement vil fortsætte sin fars utrættelige arbejde for folkekirkens fremtid – og der er håb for, at arbejdet kan bære frugt. Blandt andre har Venstre meldt ud, at man er lunken over for dele af kirkeudvalgets anbefalinger.

 

Jeg kan kun opfordre til, at de andre politiske partier i Folketinget – sammen med Dansk Folkeparti – holder fast i den gode ordning, som vi har i dag. På den måde kan vi fortsat have en rummelig folkekirke, hvori alle kan føle sig hjemme.

Kristian Thulesen Dahl er formand for Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…