Danmark ville være ilde stedt med Enhedslistens forsvarspolitik

Edward Snowden, wikipedia

I denne uge blev historieprofessor Bent Jensens kommende værk om den kolde krig meget omtalt. Bent Jensen påviser nemlig, at fodnotepolitikken i 80´erne, var så selvopgivende, at vores allierede mistede troen på os og overvejede at lade være med at hjælpe os i en skarp situation.

 

Den kolde krig

Det var en dybt, dybt alvorlig situation for et lille land, der ikke er stærkt nok til at hjælpe sig selv.

 

Men en række politikere mente, at det ikke var nødvendigt at Danmark ydede sit indenfor NATO. Man ville hellere fremføre sine frelste synspunkter om at tage afstand fra atomvåben og oprustning i stedet for at gøre noget for at bevare sin egen frihed. Danmark kom Gudskelov frelst igennem den kolde krig trods vore politikeres svigt.

 

Enhedslisten ønsker splid i forholdet til USA

Derfor er det trods alt også glædeligt, at se, at det kun er Enhedslisten (EL), der overtager Snowdens holdning i spørgsmålet om NSA´s overvågning i Europa.

 

Enhedslisten ønsker tilsyneladende i denne sag at skabe splid mellem Danmark og vores stærke allierede, USA, ved at rejse tvivl om det efterretningsmæssige samarbejde mellem USA og dets europæiske allierede. Enhedslisten gentager  argumentationen fra Snowden selv, der mener, at han med sine afsløringer tjener offentlighedens interesser.

 

Menneskerettighederne

Det er simpelthen imod menneskerettighederne og frihedsrettighederne at spionere, kan EL fortælle os. Og derfor er det en kæmpe skandale, at USA faktisk driver verdensomspændende spionage, og at vi i Danmark, sandsynligvis, samarbejder tæt sammen med USA, -også på det efterretningsmæssige område.

 

Regeringen bør ifølge EL straks fortælle EL om de efterretningsmæssige aktiviteter og sørge for, de stopper, hvis de strider imod de høje principper.

 

Efterretnings-samarbejdet gavner

EL overser i denne sag, at spionage altid har eksisteret, og Gudskelov for det, – for det er en fredsskabende foranstaltning. Jo mere vi ved om hinanden, jo bedre er vi i stand til at bedømme hinandens handlinger og undgå overreaktioner og fejl.

 

Læs også
Mette Frederiksen taler om stram udlændingepolitik – men Morten Østergaard og Pernille Skipper vil have mere islam

EL overser også, at Danmark allerede har haft stor gavn af det efterretningsmæssige samarbejde på terror-området, der i 2009 førte til anholdelsen af to mænd i Chicago. De to mænd blev i 2013 idømt lange fængselsstraffe for bl.a. at have forberedt omfattende terrorangreb mod mål i Danmark.

 

Lille land står svagt alene

Det er ikke sandsynligt, at de danske efterretningstjenester selv kunne have fremskaffet det nødvendige grundlag for at lukke denne sag med succes.

 

Uden et efterretningsmæssigt samarbejde vil et lille land som Danmark stå meget dårligt. Og hvis vi direkte spænder ben for vore stærke allieredes arbejde, så vil vi ikke bare stå dårligt meget hurtigt, men også isoleret. Vi ved ikke, hvad der så kunne ske. Men vores evne til at afværge terror-angreb vil med sikkerhed mindskes.

 

Utopiske Enhedslisten

EL´s politik minder om fodnotepolitikken i 80´erne. Af hensyn til utopiske forestillinger om et liv med masser af rettigheder og ingen trusler, vil man spænde ben for den alliance, der sikrer, at der rent faktisk er skabt lommer af frihed i en ellers ond og farlig verden.

 

Marie Krarup er MF, Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…