Fald i arbejdsstyrken er den største trussel mod den danske velfærdsmodel!

Foto: Asger Bonnevie

I Danmark er der i 2014 ca. 2,8 mio. personer i arbejdsstyrken. Der var ca. 2,9 mio. i 2008. Arbejdsstyrken er altså reduceret væsentligt over de sidste 5 år – det viser de seneste tal fra Danmarks statistik.

 

”Nå” –  kan man jo bare vælge at sige – ”det ændrer sig nok af sig selv på sigt”. Men det er en meget farlig holdning at have til lige præcis dette forhold. En af de væsentligste årsager til den forholdsvist høje velfærd vi har i Danmark, og den relative store velstand en gennemsnitfamilie har, er at en stor del af danskerne har arbejdet hårdt gennem mange år.

Færre i arbejdsstyrken

Danmark har i mange år udmærket sig ved, at en meget høj andel af den samlede befolkning indgår i arbejdsstyrken i forhold til resten af verden. Hele 81 % af de 15-64 årige indgik i 2008 i arbejdsstyrken og andelen var faldet til 78 % i 2013.

 

Det er selvfølgelig fint, men det betyder så også bare, at der ikke er så mange personer i reserve, hvis der skal gøres noget for at sætte gang i væksten i samfundet. Derfor er dagpengereformer, kontanthjælpsreformer, førtidspensionsreform og efterlønsreformer også væltet ned over os i de senere år.

 

Når arbejdsstyrken falder, så betyder det nemlig, at vi skal arbejde mere hver især. Eller vi skal være mere produktive, for at produktionen skal nå samme størrelse. Det er i virkeligheden ret enkelt – og den forståelse har de fleste heldigvis også.

Afledte effekter

De afledte effekter af denne udvikling kan dog være sværere at forholde sig til. Bliver denne udvikling ikke vendt, får det konsekvenser i form af mindre offentlig service og færre offentlige investeringer. Det kan være svært at acceptere, når det fører til ændringer i lokalsamfundet – som færre biblioteker, ringere ældreservice eller huller i vejene.

 

I den aktuelle lavkonjunktur, viser det sig paradoksalt nok som lidt bedre nøgletal for arbejdsløsheden – i forhold til mange lande i resten af Europa. Færre i arbejdsstyrken giver jo alt andet lige lavere ledighed i en lavkonjunktur.

 

På lidt længere sigt kan denne svaghed i vores arbejdsmarked få store konsekvenser ved den næste højkonjunktur, der måske venter lige om hjørnet. Når vores virksomheder får brug for mere arbejdskraft, så kan det danske arbejdsmarked ikke levere tilstrækkeligt.

Trussel mod velfærden

Det er virksomhederne allerede klar over, og de planlægger efter det. Det kan betyde at den næste højkonjunktur går forbi Danmark. I hvert fald delvist. Og det vil føre til at vores velfærdsmodel for alvor bliver udfordret. Vi ser allerede at Sverige og Norge har mere gang i økonomien end vi har.

 

Uden vækst i produktionen udhules velfærden og velstanden forsvinder langsomt. Derfor er faldet i arbejdsstyrken et af de alvorligste problemer i Danmark.

 

Læs også
En borgers nytårstale: Lad os tage et opgør med elitens kulturelle selvhad

Kilde. DST.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…