EU vil nedbryde de enkelte lands ret til selv at bestemme udlændingepolitikken

Stockholm Programmet er rent guf for EU-hadere med hang til konspirationsteorier. Den, der i EU ser en sammensværgelse, en konspiration, hvormed EU’s ideologer i al ubemærkethed vil uniformere landenes lov og ret og give EU’s organer forrang over landenes domstole og folkevalgte, vil triumfere ved at læse det fem år gamle dokument: “Et Åbent og Sikkert Europa i Borgernes Tjeneste og til Deres Beskyttelse”.

 

Men man behøver ikke være paranoid for at se, at med Stockholm Programmet vil dit eget land aldrig igen kunne bestemme, hvem eller hvor mange, der kan indvandre, hvordan de skal behandles, eller om de kan udvises igen.

 

Den ene femårsplan har afløst den anden

Stockholmprogrammet er et ramme-program, som omhandler: immigration, indre sikkerhed, civil ret og grundlæggende rettigheder. Det blev godkendt i Stockholm i december 2009 af  alle EU’s regeringer, og er den seneste af de politiske femårsplaner for ensretning og sammensmeltning af landenes retssystemer og udlændingepolitikken, som blev igangsat med Lissabontraktaten. (At det hedder Stockholm Programmet er misvisende, for det er et ægte barn af Bruxelles, opfostret af kommissærerne).

 

Med udgangen af 2014 skal Stockholm Programmet afløses af endnu en femårsplan for ensretning af landenes retssystemer. De 40 sider er ikke i sig selv juridsk bindende; men hvis EU-domstolen følger sin sædvanlige praksis med selv at forme EU’s love, så vil også Stockholm Programmets elementer blive føjet til vægten af juridiske blylodder, som tynger os ned.

 

Velmente hensigter

Der er mange velmente hensigter i Stockholm Programmets forsøg på at skabe et europæisk unions-borgerskab og samtidig beskytte borgernes frihed, værdighed, retssikkerhed og privatliv.

 

Men velmente hensigter har ført til mange bitre konflikter, når de blev gennemtvunget af eliter, som var overbevist om, at de var særligt udvalgte til at gennemtvinge, hvad en slags forsyn på forhånd havde afgjort var til alles bedste.

 

“Der kan ikke accepteres nogen form for forskelsbehandling.” erklærer programmet om immigranter.

 

Det “opfordrer til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at gøre det muligt at ophæve kontrollen ved de indre grænser”.

 

Om borgernes fri bevægelighed: “De hindringer, der begrænser denne ret i dagligdagen, bør fjernes inden for rammerne af traktaten” – og det skal EU-domstolen nok vide at gøre.

 

Alle lande skal påtage sig at integrere romaer.

 

Og hvad gemmer der sig mon bag sætningen “Civilsamfundet kommer til at spille en særlig rolle”? Civilsamfundet? Hvem er det? Det er de hundreder af selvbestaltede menneskerets-pressionsgrupper (såkaldte NGO’er), som alle er 80-90 procent afhængige af EU-kommissionens tilskud: de skal holde de folkevalgte i ørerne og agere stikkere for EU.

 

Ændringerne er på vej

I forvejen er Folketinget hæmmet af Europarådets Menneskerettighedskonvention – den, der har forhindret os og andre lande i at udvise mordere, voldtægtsforbrydere og uforbedrelige vaneforbrydere til deres rette element og hjemland .

 

Men hvis Stockholm Programmets erklærede målsætninger én for en bliver til EU-lov og tilføjet de 170.000 sider acquis communautaire, så vil EU-medlemskabet for altid binde os til konventionen, uanset om vi en dag tog mod til os og begyndte at luge ud i de internationale konventioner, vi selvplagerisk har tilsluttet os.

 

Jeg kender ingen, ikke de mest forbenede EU-hadere, som er imod et politisamarbejde til at bekæmpe pædofili-, terror-, menneskesmuglings- og narko-netværk; det har vi allerede, og det ville vi også have, hvis Bruxelles  blot var en by i Belgien. Men skal vi også have fælles øvre og nedre grænser for strafudmåling? Gensidig anerkendelse af love og domme? Fælles uddannelse af jurister? Kunne vi ikke begynde med at håndhæve indgåede aftaler om at deportere tusinder af fængslede østeuropæere til deres EU-hjemlande?

 

Foreløbig beskytter Danmarks forbehold os imod de værste EU-ekstremiteter. Og så længe danskerne ikke er blevet slået med galskab og har afskaffet retsforbeholdet, så har vores regering intet mandat til at hjælpe med at holde liv i farlige utopier som Stockholm Programmet.

 

Morten Messerschmidt er medlem af europaparlamentet for Dansk Folkeparti

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…