Jeg er imod, at EU giver 25 mia. til “ofrene for eurokrisen” – er jeg ond og hårdhjertet?

EU-kommissionen

Hvis man som jeg arbejder i EU efter det princip, at EU skal blande sig mindre og ikke mere, og slet ikke koste rundt med Folketinget, så kan man til tider komme i et dilemma: Skal man stemme for, at EU skal uddele fattigdomshjælp? Skal EU diktere seksualundervisning, ligeløn, trafikhastighed, støjniveauer eller vandskylsmængder i medlemslandenes toiletter? Er man ond mod fattige, børn og mod miljøet, hvis man stemmer nej?

 

Men det principielle dilemma sidder jeg ikke alene med nede i EU-parlamentet.

 

25 milliarder i fattighjælp

For nylig ville EU-kommissionen afsætte 25 milliarder kroner til fattighjælp til ofrene for eurokrisen. Flere lande med Danmark og Storbritannien i spidsen tog afstand fra det selvfede godgørenhedsshow; de mente, at landene i princippet selv bør varetage et problem som akut fattigdomshjælp. Alligevel er EU’s fattighjælps-fond på 25 milliarder kroner nu en realitet.

 

Det er ikke alene indblanding i landenes egne pengesager og omfordeling af danske skatteborgeres penge, men også endnu en bureaukratisk EU-gevækst.

 

En opgørelse fra Eurostat er i øvrigt et godt fingerpeg om, at EU-landene selv har fået en stærkere social dimension, også i en økonomisk krisetid.

 

De 27 EU-landes udgifter til børnefamilier, pensionister og syge, steg med 10 procent mellem 2007 og 2010. Udgifterne til arbejdsløse steg med 33 procent. Frankrig, Danmark og Holland ligger i top med fra 32,1 pct. til 33,8 pct. af BNP. Rumænien og Letland lå i bund med 17,6 pct. og 17,8 pct. af BNP.

 

Mens de fleste landes regeringer i EU’s ministerråd træder varsomt, så har både EU-kommissionen og EU-parlamentet en egen drift i retning af at allokere enorme beløb, så den kan føre sin egen social- og velfærdspolitik.

 

Nu arbejder Kommissionen på, at EU skal råde over sin egen gigantiske arbejdsløshedskasse. Jeg forudser, at Grækenland, Spanien, Portugal, Frankrig og Italien er med på ideen – men at de nordvestlige EU-lande siger nej.

 

Der kommer lidt eller slet intet ud af de mange penge

Men et utal af rapporter fra EU’s revisionsret, ECA har vist, at værdien af milliarder til velgørende formål kun bliver forringet, når de har været igennem EU’s gigantiske projektmølle.

 

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

Ud af Den Europæiske Socialfonds samlede budget på 563 milliarder kroner for 2007-13, undersøgte EU’s revisorer seks små projekter til 1,7 milliarder kroner i Tyskland, Storbritannien, Polen og Italien, beregnet på at hjælpe arbejdsløse over 45 år. Værdien? Nul og niks, siger revisorerne.

 

Så jeg vil ikke arbejde for at øge men tværtimod for at beskære den slags, og er parat til at blive beskyldt for at være hjerteløs. Lad landene selv tage vare på deres beskæftigelses- og socialpolitik. Og skal vi bedrive velgørenhed, så lad det ske gennem Kofoeds Skole, Frelsens Hær, Kirkens Korshær og lignende.

 

Jeg opfordrer i øvrigt danske vælgere til at holde øje med især de danske socialdemokrater, for efter et stykke tid i EU-parlamentet bliver de nemt grebet af alt det velklingende og rare ved EU’s omfordelingscirkus og tager farve efter omgivelserne.

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-27112012-AP/EN/3-27112012-AP-EN.PDF

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_25/SR12_25_EN.PDF

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…