Vi skal tilbage til EU’s kerne: Frihandlen

Producentforeningen

Er danskerne blevet for magelige til at gå op i EU-debatten? Det tror jeg ikke.

 

Vi har de seneste år oplevet et EU, der er blevet stadigt mere omfangsrigt og komplekst, og hvor beslutningerne træffes stadigt længere væk fra vælgerne. Det kan ikke undre, at almindelige mennesker opgiver at gennemskue systemet eller får den opfattelse, at det alligevel ikke nytter at engagere sig.

 

Når EU en sjælden gang kommer på dagsordenen, er det oftest fordi en reguleringsivrig embedsmand eller politiker i Bruxelles har fundet en ny måde, hvorpå EU kan blande sig i ligegyldige ting.

 

Krav om kvindekvoter i bestyrelser, kriminalisering af sexkøbere, forbud mod lakridspiber, standarder for små børns brug af balloner, og så videre og så videre. Det er helt naturligt, at disse sager får vælgernes interesse, da det er meget håndgribelige områder, hvor EU griber ind i folks liv.

 

Men vi mangler en principiel debat om, hvilken rolle EU skal spille. EU har bevæget sig for langt væk fra den oprindelige tanke om fred og frihandel.

 

Detailregulering og social integration, som når udlændinge skal have adgang til danske børnepenge, fylder for meget. Derfor skal vi tilbage til kernen. Frihandel er med til at skabe vækst, velstand og velfærd i landene. Vi skal styrke frihandlen, både internt i EU og i forhold til resten af verden.

 

Lande som Kina og Brasilien anses for at vækstlande, men endnu har vi ikke en frihandelsaftale med disse lande. Og på trods af megen snak har den lovede frihandelsaftale med USA heller ikke materialiseret sig.

 

På venstrefløjen vil man gerne bruge endnu flere penge på udviklingsbistand. Men frihandel er den bedste udviklingsbistand. Vi skal nedbryde de toldmure og andre handelshindringer, der gør det sværere for verdens fattigste at blive rigere ved at sælge deres varer.

 

Når vi den 25. maj går til stemmeurnerne, håber jeg, at danskerne siger ja til et EU baseret på fred og frihandel og nej til et EU baseret på bureaukrati og regulering.

 

Sabeena Sareen er kandidat til valget til Europaparlamentet den 25. maj

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…