Et gammelt kneb skal få folk til at elske kæmpevindmøller

Skatteyderbetalt propaganda skal skabe holdningsændring!

Miljøministeriet har sammen med naturstyrelsen oprettet et rejsehold/taskforce, der skal overbevise naboer til vindmøller, at man kan lære at leve tæt på dem. I England skal afstanden være ca. 3 km, men dette tager man ikke så tungt i Danmark, hvor afstanden ofte er langt mindre.

 

Man skulle tro, at både miljøministeriet og naturstyrelsen havde til opgave at værne om miljøet og ikke ødelægge den danske natur med dominerende vindmøller, som er kostbare at producere og vedligeholde og kun leverer energi, når vinden blæser – sådan ca. 53% af tiden.

 

Rejsehold i vindmøller skal arrangere ’festlege’ for modstandere

Et vindmølle-rejsehold skal lave arrangementer med middage og ’festlege’ over hele landet, hvor stat, kommune og private investorer vil opstille vindmøller. Man vil skabe en positiv stemning for miljøets og klimaets skyld!

 

Vindindustrien har samtidig formået at lokke mange subsidier fra staten til vindmølleejerne. Der er penge i skidtet. Det minder om Tvind, der med Amdi Petersen skabte et verdensimperium ved at malke statskassen ved finurlige arrangementer. Man betragtede ham som idealist, men han var og er stadig at betragte som en grådig og landskadelig person.

 

Vindmølleindustrien er en økonomisk støvsuger

Vindkraft er dyr energi, som nok skaber arbejdspladser med selve industrien men sender andre arbejdspladser ud af landet pga. samme dyre energi fra møllerne. Den store mængde stål, der anvendes ville være bedre anvendt til brobyggeri, og den sjældne jordart neodymium til vindturbiner er begrænset.

 

Men vindkraftindustrien har formået at skabe en illusion om ren energi – ikke et ord om selve produktionen, vedligeholdelse og til sidst skrotning af møllerne.

 

Ved et møde om støj fra vindmøller: A vild bliv tunte i æ hu!! (Jeg ville blive tosset i hovedet)

Nær Ølgod i Vestjylland havde Københavns vindmølleselskab opstillet nogle vindmøller, som kunne forbedre deres miljøregnskab, og da københavnerne ikke ønskede at få dem placeret nær deres egne boliger, fik man nogle forgældede landmænd overtalt til at opstille vindmøller på deres jord mod god økonomisk kompensation. Naboerne var ulykkelige, og en kone gik ned med stress pga. vindmøllernes støj og lysflimmer.

 

På mødet i Hoven var der en båndoptagelse med lyden fra en vindmølle, hvilket fik en kone til at udtale ovennævnte.

 

Læs også
Rettelse i artiklen: Det regner med mikroplast – fra vindmøller!

Godsejerne har råd til at invitere på middag

Nogle godser og grundejere i det danske land har – for økonomisk gevinst – fået opsat vindmøller på deres jord – sådan i udkanten, så de ikke selv kan se eller høre dem. Det kan naboerne til gengæld, og de får ikke penge men kun støj, flimmer, usælgelige ejendomme og en ødelagt tilværelse.

 

Der skal en rigtig god middag til for at blødgøre disse ulykkelige mennesker, der ikke kan sove om natten.  Ingen af disse naboer får at vide, hvor meget godsejerne får i indtægt for at have møllerne stående på deres jord – det er ikke småpenge!! Så kan de godt invitere på en middag.

 

Kernekraft med thorium skal gøres populær – gerne med festlege!

Modstanden mod vindmøller er stor for virksomhedsejere og private, der ser elregningen stige. Når man så kender alternativet med kernekraft (anbefalet af IPCC), som er på vej i mange lande med det ufarlige thorium brændsel, der vil kunne levere ren, billig, rigelig og driftsikker energi – og erstatte de fossile brændstoffer, så burde det nye statsstøttede rejsehold også lave arrangementer for danskere, der gennem mange år er blevet indoktrineret mod kernekraft.

 

For at redde klimaet burde alle kræfter sættes ind for at udvikle thorium i stedet for kun at arrangere ’festlege’ for vindmøller.

 

Jonna Vejrup Carlsen, www.global-alarm.dk

 

Læs også
Dagens læserfoto: 30 vindmøller på ét sted i Midtsalling – “forhåbentlig et foto til eftertanke for alle dem, der er så vilde med vindmøller”

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…