I dag skal integrationsminister Manu Sareen forklare, hvad regeringen forstår ved danskhed

Danmark er under forvandling. Det har landet været længe. Gennem de sidste fire-fem årtier har Danmark modtaget i hundredtusindvis af mennesker fra ikke-vestlige lande. Fortrinsvis fra islamiske lande. Det sætter naturligvis sit præg på landet og på befolkningen – og det stiller os overfor et fremtidigt demografisk problem. Nu går det endda så stærkt, at antallet af indvandrede udlændinge oversteg antallet af fødsler i 2013.

 

Hvem har bestemt denne udvikling? Er det sket bevidst? Eller beror det på politiske tilfældigheder, at sammensætningen af den danske befolkning i disse år bliver ændret?

 

Forespørgselsdebat i dag

Dansk Folkeparti har i den anledning rejst en forespørgselsdebat i Folketinget – som skal finde sted i dag tirsdag. Her skal integrationsministeren blandt andet svare på, hvad regeringens holdning er. Ikke at jeg forventer mig det helt store. Regeringen har med statsministeren i spidsen udviklet en række helt specielle kompetencer inden for disciplinen ”ikke svar”. Ja, faktisk har Helle Thorning-Schmidt i så henseende slået helt nye rekorder.

 

Jeg tror aldrig, at det nogensinde er lykkedes for en statsminister at svare så meget – og så konsekvent – uden om samtlige spørgsmål i den parodi, der går under navnet spørgetimen.

 

Derfor nærer jeg som sagt ikke de helt store forventninger. Det bliver en sludder for en sladder. Det bliver de sædvanlige floskler om, at den stigende indvandring skyldes borgerkrigen i Syrien, og at der i øvrigt ikke er ændret ”et komma” i asyllovgivningen. Ikke et ord om, at regeringen på snart sagt alle områder inden for udlændingepolitikken har lempet. Ikke et ord om, at udlændinges incitament til at søge mod Danmark er øget kraftigt – dels fordi den lave startydelse er afskaffet, dels fordi asylansøgere bliver sluset ud i det danske samfund.

 

Det er en stor skam. For jeg synes faktisk, at danskerne har krav på at blive oplyst om, at deres land er under forandring, og at vi i fremtiden vil opleve flere parallelsamfund. Allerede nu oplever vi den første ikke-danske folkeskole i Aarhus! Flere vil følge. Vi har en alenlang ghettoliste over bydele, hvor utrygheden hersker, og hvortil myndigheder som politi og brandvæsen ikke har adgang, uden at de træffer særlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Samtidig vokser en ny generation af unge kriminelle unge op.

 

Hertil kommer den almindelige fremmedgørelse. At indfødte danskere visse steder føler sig fremmede og uvelkomne i deres eget land. Egedalsvænge og juletræshistorien er et eksempel herpå. Men, tror mig, det er slemt mange steder i kongeriget. Den sociale kontrol med f.eks. unge piger er massiv. Det danske samfund er for mange en fremmed planet – hvis eneste funktion er at sende penge og finansiere livet med overførselsindkomster. Det er et spørgsmål om tid, før samfundet segner under den enorme forsørgerbyrde.

 

Regeringen styrer landet med skyklapper på. Enhver tale om, at antallet af udlændinge har en stor betydning, er forstummet. Enhver kritik søges nedtonet eller bagatelliseret. Samtidig tales der om, at vi har ”behov” for indvandringen på grund af en aldrende befolkning. Men det er ihvertfald ikke den nuværende indvandring, vi har brug for.

 

Hvis indvandring skal give mening, må den nødvendigvis bidrage positivt til det danske samfund og medvirke til at forbedre økonomien, og som minimum ikke belaste sammenhængskraften i samfundet. Held og lykke med at finde den indvandring. Det tætteste, vi kommer på, er vestlig indvandring.

 

Debatten om indvandringen er mere væsentlig end nogensinde. Og jeg kan garantere, at regeringen kommer til at tage problemet alvorligt – om ikke andet fordi det kommende folketingsvalg er nært forestående. Her håber jeg, at danskerne vil afregne med regeringens politik.

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

Martin Henriksen, MF, udlændinge- og integrationsordfører, Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…