Endelig sker der noget: International arrestordre på Syrien-krigere fra Danmark

Det er først nu kommet til offentlighedens kendskab, at Københavns Byret tirsdag den 8. april i år afsagde fængslingskendelse in absentia, i fravær, over fire unge mænd i alderen 22 til 24 år og har efterlyst dem internationalt.

 

 

Der er nedlagt navneforbud i sagen, men det drejer sig om de fire, som i en video, der nu er fjernet fra YouTube, skød til måls mod skydeskiver med billeder af danske politikere og debattører.

 

 

I videoen, der angiveligt er optaget i Syrien, og hvor der opfordres til hellig krig, skydes der til måls efter Anders Fogh Rasmussen, Naser Khader, Kurt Westergaard, Ahmed Akkari, Lars Hedegaard og den tidligere PET-agent Morten Storm.

 

[Red. Vi har den stadig:]

 

 

Ved ikke, om de alle er i live

Arrestordren er blevet udstedt, selvom det er usikkert, hvorvidt alle fire er i live, oplyser Anklagemyndigheden ved Københavns Politi.

 

 

”Københavns Politi har modtaget oplysninger om, at nogle af de fire mistænkte skulle være afgået ved døden i forbindelse med kamphandlinger i Syrien, men da det ikke har været muligt at få bekræftet disse oplysninger, opretholdes efterforskningen og eftersøgningen af alle fire indtil videre,” siger senioranklager Jacob Buch-Jepsen, Anklagemyndigheden ved Københavns Politi.

 

 

Aktiv terror og opfordring til terror

Alle fire er sigtet for overtrædelse af straffelovsparagrafferne 114 og 136 om henholdsvis aktive terrorhandlinger og opfordring til terror. Paragraf 114 omfatter både udøvelse af terror i Danmark og i udlandet og straframmen er ”fængsel indtil på livstid”.

Læs også
USA forlader Syrien og giver plads til farlige alliancer – men der er en forklaring på Trupms beslutning

 

 

Hvad paragraf 114 angår, altså opfordring til terror, er straframmen ”bøde eller fængsel indtil 4 år”.

 

 

Københavns Politi holder indtil videre kortene tæt til kroppen og vil ikke oplyse noget om, hvilke former for terror, de fire er sigtet for, og vil ligeledes heller ikke oplyse noget om, hvilke terrororganisationer, de fire har været eller er tilsluttet til Syrien.

 

 

Til gengæld er der mere åbenhed omkring informationerne om den tilskyndelse til terror, som alle fire er sigtet for.

 

 

Må Allah destruere dem alle sammen

Læs også
Det amerikanske angreb på en syrisk flybase var velovervejet – Trump havde to grunde til at gennemføre det

Sigtelserne for overtrædelse af straffelovens bestemmelser i paragraf 136 om tilskyndelse til terror er blandet andet baseret på en video, de fire i forening har optaget og lagt ud på internettet, og som med dansk tale var rettet mod danske seere.

 

 

I videoen, som er den, hvor der skydes mod portrætter af danske politikere og debattører, proklamerer den ene af de sigtede således:

 

 

”Må Allah destruere dem alle sammen, og må Allah, den lovpriste, den ophøjede, ødelægge de vantro russere, amerikanere, europæere, NATO og alle deres allierede. Amen,” hedder det blandt andet i videoen, som herefter går over til direkte opfordringer:

 

 

”Det er ”Dawa” til Allah. Det er det, vi kalder ”kaldet til Allah” – at sigte. Ram de vantro plet. Om det er med vores sværd, om det er med vore Klash (Kalashnikov), PGC (snigskyttevåben, red.), RPG (skulderbaseret anti-tank-våben, red.) eller hvad end det er. Vi rammer de vantro tungt,” – hvorefter der i videoen, bliver skudt til måls efter de seks portrætter.

 

 

Læs også
Våbenhvile træder i kraft i hele Syrien – se video med Aleppo før og nu

Har haft andre i kikkerten, men …

Udover de fire har Københavns Politi og PET også efterforsket en række andre personer, men besluttede i går at indstille efterforskningen mod blandt andet to Syrien-rejsende.

 

 

”Hvis der skal rejses tiltale mod en Syrien-rejsende, skal Anklagemyndigheden løfte bevisbyrden for, at der et begået handlinger, der er strafbare efter dansk ret, og det kan i sagens natur være vanskeligt at fremskaffe beviser for noget, der er foregået i Syrien,” siger senioranklager Jakob-Buch-Jepsen.

 

 

Ligeledes har Københavns Politi og PET ifølge egne oplysninger indstillet efterforskningen mod en imam, formentlig Abu Ahmed fra den berygtede Quba-moské i Wolthersgade på Amager, politiet nævner eksplicit moskéen, og andre organisationer.

 

 

”Rene sympatitilkendegivelser over for terrororganisationer, og som ikke ses indeholde billigelse af konkrete terrorhandlinger, er ikke strafbare efter dansk ret. Det fremgår direkte af forarbejderne til terrorbestemmelserne,” forklarer Jakob Buch-Jepsen.

 

Læs også
Dansk TV tegner et falsk billede af situationen i Syrien – specielt på ét afgørende punkt fortier man sandheden

 

Peter Skaarup (DF): Anhold dem, inden de tager afsted

Hos Dansk Folkeparti finder retsordfører og gruppeformand, Peter Skaarup, at det er helt fint at anholde dem, der eventuelt vender tilbage fra Syrien, men han understreger, at det er mindst lige så vigtigt at anholde dem, inden de tager af sted for at forhindre, at de som radikaliserede bliver oplært i udøvelse af terror.

 

 

”Det er jo fint nok, at politiet tager sagerne alvorligt. Men disse sager understreger i virkeligheden vigtigheden af brugen af den hollandske model, som vi har foreslået,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

 

 

”I Holland har man dømt personer, inden de tager afsted som krigere. Det er jo af yderste vigtighed, at vi som samfund forstår risikoen ved disse Syrien-krigere og indretter lovgivningen derefter og ikke mindst bruger den lovgivning, vi allerede har, fuldt ud.”

 

 

Karen Hækkerup (S): Ingen grund til lovændringer

Læs også
Folketinget vil sende en halv milliard kroner til Syrien

Peter Skaarup har tidligere med henvisning til de hollandske regler, ifølge hvilke Hollandsk politi kan tilbageholde Folk, der agter at rejse til Syrien, spurgt justitsminister Karen Hækkerup, om hun vil være indstillet på at ændre de danske regler i hollandsk retning, således at man også i Danmark får lovhjemmel til at tilbageholde Syrien-rejsende.

 

 

I sit svar anfører Karen Hækkerup, at Danmark allerede har regler, der svarer til de hollandske, og at hun derfor på den baggrund ikke finder ”anledning til at tage initiativ til lovændringer som anført i spørgsmålet.”

 

 

Peter Skaarup: Det må komme an på en prøve

Det svar vil Peter Skaarup nu have testet. Han oplyser til Den Korte Avis, at Karen Hækkerup i dag, torsdag, modtager en skriftlig forespørgsel fra ham.

 

 

Her skriver Peter Skaarup blandt andet med henvisning til Karen Hækkerups svar, at når ”den danske lovgivning allerede indeholder de bestemmelser, som de Hollandske myndigheder har bragt i anvendelse ved retsforfølgning af personer, der havde til hensigt at drage til Syrien og deltage i kamphandlingerne, finder ministeren det så ikke kritisabelt, at anklagemyndigheden i Danmark ikke har fundet anledning til samme fremgangsmåde i de lignende sager, der har været fremme i Danmark?”

 

 

Ligeledes vil Peter Skaarup vide, om ministeren er enig i, ”at de danske myndigheder, såfremt bevisbyrden kan løftes, vil kunne føre sager mod personer, der har til hensigt at drage til Syrien og deltage i kamphandlinger, kamptræning og så videre på samme vis, som de hollandske myndigheder har gjort det.”

 

 

Justitsminister Karen Hækkerup har fire uger til at besvare spørgsmålene.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…