Jeg har på nærmeste hold oplevet det Pakistan, hvor en ung kvinde netop er stenet til døde

skærmprint

Det vakte stor international opsigt og fordømmelse, da en ung kvinde torsdag i sidste uge blevet stenet ihjel af 20 medlemmer af sin egen familie på åben gade i Lahore, Pakistans næstestørste by. Kvindens far, der var en af dem, sagde bagefter, at han gjorde det for familiens ære. Hun havde giftet sig med en mand hun elskede frem for ham, familien havde valgt til hende. (Washingtonpost.com)

 

Men det, der skete, er endnu værre. Og det er ikke en enkeltstående begivenhed, men noget tusindvis af kvinder i Pakistan oplever.

 

Slog sin første kone ihjel

Den mand, den unge kvinde skulle giftes med, har selv fortalt, at han seks år tidligere havde kvalt sin første kone. Men han havde undgået straf, fordi konens familie tilgav ham i overensstemmelse med islamisk lov.

 

Den unge kvindes søster var også dræbt – forgiftet – af familien i et andet såkaldte ”æres-drab”.

 

Politiet så passivt til

Kvinden blev stenet ihjel med store mursten på en af byens mest befærdede gader, uden at nogen greb ind.

 

Politiet var til stedet de 15 minutter, der gik, inden hun døde. Manden forsøgte at få betjentene til at stoppe steningen, men de forblev passive. (Aftenposten)

 

Udbredt vold mod kvinder

Mordet og æresdrab i det hele taget er en del af et større mønster af vold mod kvinder i Pakistan.

 

I tiden 2004-6 var jeg Danmarks ambassadør i Pakistan, hvor vi bl.a. havde til opgave at følge udviklingen i landet. Der var nok at se til: militærstyre, terrorisme, religiøs fanatisme, etniske stridigheder, omfattende menneskerettighedskrænkelser, o.s.v., o.s.v.

 

Men det mest deprimerende at følge var avisernes jævnlige beretninger om overgreb mod kvinder:

Læs også
Nye tider i Europa: Syrisk familie forsøgte at skalpere og dræbe ung mand, fordi han krænkede familiens ære

Æresdrab

Syreangreb

Lemlæstelse

Voldtægt

Anvendelse af kvinder og piger som ”kompensation” i stamme- og klanstridigheder – for bare at nævne det værste.

 

Op mod 900 ”æresdrab” om året

Den pakistanske NGO ”Aurat” (urdu for ”kvinde”), som søger at fremme kvindens stilling i samfundet har gennem de senere år registreret 5-600 tilfælde af æresdrab årligt. Ifølge Pakistans Menneskerettighedskommission, en anden NGO, ligger tallet på ca. 900.

 

Begge tal bygger dog på åbne kilder, så der er uden tvivl tale om et meget stort mørketal.

 

Det skyldes, at mange æresdrab overhovedet ikke kommer til offentlighedens kendskab, endsige anmeldes til myndighederne.

Læs også
Ambrin får 11.000 kr. i kontanthjælp hver måned – derfor bliver hun i Danmark, selv om hun hellere ville bo i Pakistan

 

Aurat har således gennem nogle år opgjort, at der årligt forekommer ca. 8.000 tilfælde af vold mod kvinder, formentlig også en del af et meget stort mørketal.

 

Mange drab efter sukkerhøsten

Da jeg var i Pakistan lod jeg mig fortælle, at der f.eks. fandt et stort antal æresdrab sted i bestemte områder af Punjab-provinsen efter sukkerhøsten.

 

Hvad har sukker med æresdrab at gøre, vil den naive læser spørge?

 

Jo, når bønderne havde solgt sukkerrørene, havde de råd til at betale den obligate bestikkelse til det lokale politi, der så vendte det blinde øje til æresdrab og andre mellemværender, der ventede på at blive gjort op.

 

De lokale politifolk havde i øvrigt brug for pengene, da de havde betalt store beløb til de højere myndigheder for at opnå de indbringende poster i sukkerdistrikterne.

 

Læs også
Muslimsk mand skar 17-årig søsters mundvige op, fordi hun havde ’krænket familiens ære’ – han har forbindelse til dansk terrorsag

Lovgivning baner vej for ”æresdrab”

Rent bortset fra det gjorde den islamiske lovgivning, som blev indført under Zia ul-Haqs islamistiske militærstyre (1977-88), det også nærliggende for politiet og andre at se igennem fingre med æresdrab.

 

Ifølge denne lovgivning kan drabsmænd og andre gerningsmænd slippe for straf, hvis de skadelidte tilgiver dem og evt. modtager en af parterne aftalt erstatning.

 

Ved æresdrab er gerningsmændene (d.v.s. fædre, brødre eller ægtefælle) meget belejligt både værger for ofret og skadelidte, idet det jo er dem og familien, hvis ære har lidt skade p.g.a. handlinger begået af den person, der er blevet ombragt ved æresdrabet.

 

Hokus, pokus, filiokus: takket være den islamiske lovgivnings tryllekunster er offeret blev til gerningsmand og omvendt.

 

Med sådanne love er der – vil politiet og mange af de involverede mene – ingen grund til at gå til retten. Forseelserne er jo soleklare, så lad os selv ordne dem uden rettens indblanding og for megen offentlighed, der kun vil kaste smuds på vores ære p.g.a. det formastelige offers handlinger.

 

Hvis sager om vold mod kvinder trods alt dette alligevel kommer for retten, er udfaldet heller ikke altid opbyggeligt. I 2002 blev en kvinde i en landsby af et ældreråd dømt til at blive massevoldtaget p.g.a. en forseelse, hendes bror havde begået.

Læs også
Afghansk familie kunne ikke lide den unge kvindes valg af mand, så skar de huden af hans penis – nu kræves hele familien udvist for æres-hævn

 

Helt usædvanligt nægtede hun at begå selvmord bagefter, hvilket ellers er normen i sådanne tilfælde. I stedet insisterede hun på at gå rettens vej – med det resultat, at Højesteret i 2011 frikendte alle voldtægtsmændene på nær én.

 

Kvinder er mandens ejendom

Hvordan kan sådan noget ske?

 

Aurat sammenfatter kvindens situation i Pakistan således: ”Kvinden anses for underordnet manden. Fra fødslen anses kvinden som en byrde og hendes aktiver beregnes ud fra hendes reproduktive muligheder og som en genstand til seksuel nydelse.

 

Kvinder frakendes deres egen identitet. Det betyder, at kvindens opførsel er en del af manden, familiens og stammens ære, som derfor kan blive antastet p.g.a. kvindens opførsel. Da kvinden er en del af mandens ejendom, kan han skalte og valte med hende som med anden ejendom.

 

Stamme og klankultur

Mere jordnært udtrykt: Det hele bygger på gamle stamme- og klanskikke, som i de senere årtier er blevet underbygget af islamisk lovgivning – som selvfølgelig administreres af mænd. Så det er da kun ugudelige, der kan kræve det ændret.

Læs også
18-årig afghaner, der myrdede sin 14-årige søster i ’æresdrab’, har lært, hvordan man smisker sig ind hos de politisk korrekte

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…