Dobbelt statsborgerskab er en fordel

Et af de emner jeg har fået absolut flest henvendelser om, som medlem af Folketinget, er spørgsmålet om dobbelt statsborgerskab.

 

Det er et emne, som er meget principielt. For kan man føle loyalitet overfor to forskellige stater? De fleste EU-lande tillader dobbelt statsborgerskab, men Danmark har holdt fast i, at man kun kan have et statsborgerskab.

 

Det er ingen hemmelighed, at Venstre tidligere har været imod at tillade dobbelt statsborgerskab, men vi har ladet os overbevise af gode argumenter, og for få dage siden blev der indgået en bred aftale mellem Folketingets partier om at muliggøre dobbelt statsborgerskab.

 

To tilhørsforhold

For det første er der mange, som reelt har to tilhørsforhold, og dermed føler sig lige meget hjemme i Danmark og f.eks. USA. Hvorfor skal de så opgive deres danske statsborgerskab, blot fordi de bor og lever i USA? Jeg har fået utallige henvendelser om netop den problemstilling, og nu bliver det så muligt, at beholde det danske statsborgerskab for f.eks. udenlandsdanskere.

 

For det andet betyder den nye lovgivning, at udlændinge, der kommer til Danmark, ikke behøver at opgive deres oprindelige statsborgerskab. Dermed kan vi lettere også fratage en person vedkomnes danske statsborgerskab og udvise personen fra landet, hvis vedkommende skulle have forbrudt sig mod dansk lovgivning.

 

På grund af vores internationale forpligtigelser, i form af konventioner, så er det dog kun i tilfælde af forbrydelser mod statens sikkerhed, at personer kan fratages statsborgerskabet. Det betyder, at vi i fremtiden kan udvise personer, der er dømt for terror, også selvom de skulle have opnået at få dansk statsborgerskab.

 

Tilgodeser udenlandsdanskere

Det er dog først og fremmest de lovlydige borgere, som den nye lovgivning sigter mod. De mange danskere, som har bosat sig udenfor rigets grænser, og som gerne vil bevare en tilknytning til fædrelandet. Disse mennesker er en kæmpe ressource for Danmark, men indtil nu er det eneste vi har gjort overfor denne værdifulde gruppe, det har været at fratage dem deres danske statsborgerskab.

 

Med åbne grænser indenfor EU og fri bevægelighed for personer og arbejdskraft, så har statsborgerskabet måske ikke længere den helt store praktiske betydning. Ved at ændre lovgivningen så tilpasser vi statsborgerskabet til en moderne og globaliseret verden. For modsat hvad nogen hævder, så har ens statsborgerskab stadigvæk stor symbolsk og følelsesmæssig betydning.

 

Vi bliver stadig mere globale, og mange mennesker har hjemme ”alle steder” og ”ingen steder”. Netop derfor har man brug for at høre hjemme et sted, og her har det gode gamle rødbedefarvede pas fortsat en stor betydning.

 

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

For mig at se er der ikke tale om en udvanding af statsborgerskabet, tværtimod så ser jeg det som en styrkelse.

 

Mads Rørvig er MF (V)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…