Ekspert retter hård kritik mod nyt forslag om digital undervisning i folkeskolen

Foto: Colourbox

Undervisningsministeren har fremlagt et forslag om en digitalisering af folkeskolens prøver. Den vil fremme digitaliseringen af undervisningen, hvilket vil motivere eleverne, fordi det afspejler deres virkelighed, siger ministeren og demonstrerer dermed det maskinelle menneskesyn, der ligger bag forslaget.

 

Det fyger om ørerne med de velkendte plusord: moderne, innovativ, tidssvarende, effektiv, den ”virkelige verden” osv, men ministeren skøjter hen over de helt åbenlyse problemer, en digitalisering af prøverne vil afstedkomme.

 

Digitale prøver vil skabe skel

Eksamen har altid været kendetegnet ved, at eleverne havde ensartede og lige vilkår uanset baggrund. Det var en af de vigtigste grunde til, at en af ministerens store socialdemokratiske forgængere, nemlig Borgbjerg, så varmt støttede eksamenssystemet.

 

En digitalisering af prøverne vil derimod skabe skel mellem eleverne og give urimelige fordele til de digitalt stærke elever og diskriminere de elever, som socialdemokratiet ellers normalt plejer at ville beskytte. Disse elever vil komme til at drukne i de store informationsmængder, der er til deres rådighed.

 

Det er et problem, der ikke bare løses ved at pytte på det, som ministeren gør, ved at sige, at det kan løses ved lidt vejledning. Professor Niels Egelund har helt ret i den bekymring, han udtrykker, om hvad det så egentlig er, man kommer til at bedømme. ”Er det elevernes kompetencer til at ”surfe” på internettet, eller er det deres evne til at vurdere rigtigheden af det, der kommer frem?”

 

Mulighed for at få hjælp

Forslaget vil give eleverne mulighed for under prøverne at have adgang til internettet. Det vil give rige muligheder for at snyde ved at få hjælp udefra til at besvare opgaven. Det bekymrer ikke en lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, der mener, at vi alligevel ikke kan undgå snyd ved eksamen. Man skal bare være opmærksom på det, siger han opgivende og hævder, der er tekniske løsninger, der kan checke, om teksten findes på internettet.

 

Ja tak, men der findes vist nok endnu ikke nogen teknisk vej til at checke, om en elev kontakter sin pensionerede bedstefar eller sine forældre, der tager fri fra arbejdet for at være parate til at bistå derhjemmefra. Tænk bare på forældrehjælpen til gymnasiets elever.

 

Hertil kommer, at ministerens forslag indebærer, at der ikke bare indføres obligatoriske digitale prøver, de skal også være selvrettende, hvilket kun kan forstås således, at de bliver standardiserede på en sådan måde, at en menneskelig evaluering af en elev udelukkes. Det vil være det  maskinelle menneskesyn, der kommer til at dominere. Der er forståeligt, at Finansministeriet klapper i hænderne over de besparelser, det vil medføre, men det burde ikke være en del af Undervisningsministerens arbejdsbeskrivelse.  Men selvfølgelig, i modsætning til hendes tyske kollega, er hendes titel jo heller ikke Bildungsminister. Dannelsen har trange kår i øjeblikket.

 

Digital demens

Digitale eksamensformer vil smitte af på den daglige undervisning og øge brugen her af de digitale medier, mener ministeren, og det er hun meget glad for. Det skulle hun ikke være, for herved vil man komme til at forstærke den digitale demens, som allerede i dag kan konstateres hos eleverne.

Læs også
IT-brevkasse: Hvad skal jeg være opmærksom på i forbindelse med falske e-mails?

 

Sydkoreanske forskere konstaterede for er par år siden, at børn i Sydkorea, som har en af de højeste koncentrationer af digitalbrugere i verden, havde problemer med hukommelsen, manglende motivation og koncentrationsevne. Det kaldte de digital demens.

 

Den tyske hjerneforsker Manfred Spitzer har fulgt op på disse resultater. Han har også konstateret, at overdreven brug af digitale medier skaber ubalance i hjerneudviklingen og påvirker udviklingen af sanser, motoriske evner, tankevirksomhed og kreativitet negativt. De digitale medier outsourcer det mentale arbejde til datamaskiner, og hjernen mister sin plasticitet, mener Spitzer. Børn har brug for sensoriske og motoriske erfaringer, og der er ingen grund til at frygte, at børn ikke kan følge med i udviklingen, fordi de ikke tidligt lærer at bruge pc, smartphones og iPads. Spitzer så helst, at iPads og pc’er ikke blev brugt i klasserummene.

 

Digitale medier ødelægger undervisningen

I stedet for at indføre obligatoriske digitale prøver burde ministeren, før det er for sent, studere de negative følger af den kritikløse brug af de digitale medier i undervisningen.

 

Der er næsten ingen i uddannelsessektoren, der tør stå frem og sige tingene, som de er, nemlig at elevernes allestedsnærværende brug af smartphones, iPads og pc’er i klasselokalerne er ødelæggende for undervisningen. Eleverne er ikke nærværende, de er distraherede, og de opnår ikke den fordybelse i stoffet, der er en afgørende del af uddannelsen, og de har problemer med at huske stoffet bagefter.

 

Der er nogle enkelte lærere, der har taget problemet alvorligt og gjort noget aktivt ved det, trods modstand både fra elever og den pædagogiske elite. De fleste har ikke haft mod til det, bl.a fordi der ikke er megen støtte at hente fra uddannelsernes ledere. Her er en opgave for en undervisningsminister. 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…